دانلود استاندارد VDI 6022 Blatt 4.1 خرید Certificate of competence in Category A and Category B

خرید استاندارد VDI 6022 Blatt 4.1

برای دانلود استاندارد VDI 6022 Blatt 4.1 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد به دو زبان انگلیسی و المانی در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2014 می باشد.

کلیه استانداردهای VDI استانداردهاي انجمن مهندسين آلمان موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد  VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE E.V مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد VDI 2053 دانلود استاندارد خرید VDI 2053 Original languageGerman, English Publisher: Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure
خرید استاندارد VDI 2053 دانلود استاندارد خرید VDI 2053 Original languageGerman, English Publisher: Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure

لینک استاندارد VDI 6022 Blatt 4.1 :

VDI 6022 Blatt 4.1Ventilation and indoor-air quality – Qualification of personnel for hygiene checkings, hygiene inspections, and assessment of indoor air quality – Certificate of competence in Category A and Category B
At a glance
German title
Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Qualifizierung von Personal für Hygienekontrollen, Hygieneinspektionen und die Beurteilung der Raumluftqualität – Nachweisverfahren zur Qualifizierung in Schulungskategorie A und Schulungskategorie B
Publication date
2014-03
Publisher
Engl. VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik
Related manuals
VDI manual Ventilation and Air-Conditioning
Number of pages
4
Available in
German, English

https://www.vdi.de/en/home/vdi-standards/details/vdi-6022-blatt-41-ventilation-and-indoor-air-quality-qualification-of-personnel-for-hygiene-checkings-hygiene-inspections-and-assessment-of-indoor-air-quality-certificate-of-competence-in-category-a-and-category-b

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد VDI 6022 Blatt 4.1

برای اطمینان از کیفیت استاندارد VDI 6022 Blatt 4.1، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

German titleRaumlufttechnik, Raumluftqualität – Qualifizierung von Personal für Hygienekontrollen, Hygieneinspektionen und die Beurteilung der Raumluftqualität – Nachweisverfahren zur Qualifizierung in Schulungskategorie A und Schulungskategorie B

 

درباره استاندارد VDI 6022 Blatt 4.1

This standard complements the standard VDI 6022 Part 4 with a simplified method for the declaration of the qualification in categories A and B according to VDI 6022. The stanard regulates the entry requirements and the issueing of the “air hygiene” VDI pass introduced with VDI 6022 Part 4.

دانلود استاندارد گواهی صلاحیت در رده الف و رده ب

این استاندارد مکمل استاندارد VDI 6022 قسمت 4 با روشی ساده برای اعلام صلاحیت در دسته های A و B مطابق با VDI 6022 است. این استاندارد الزامات ورود و صدور مجوز VDI “بهداشت هوا” معرفی شده با VDI 6022 را تنظیم می کند. قسمت 4.

دکمه بازگشت به بالا