دانلود استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6 خرید Qualification roles and competences

خرید استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6

برای دانلود استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد به دو زبان انگلیسی و المانی در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای VDI استانداردهاي انجمن مهندسين آلمان موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد  VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE E.V مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد VDI 2053 دانلود استاندارد خرید VDI 2053 Original languageGerman, English Publisher: Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure
خرید استاندارد VDI 2053 دانلود استاندارد خرید VDI 2053 Original languageGerman, English Publisher: Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure

لینک استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6 :

VDI-MT 3814 Blatt 6:2020-04
Building automation and control systems (BACS) – Qualification, roles, and competences
German title
Gebäudeautomation (GA) – Qualifizierung, Rollen und Kompetenzen
Publication date
2020-04
Item with digital file attached
EXCEL
Download includes digital content.
Original language
German, English
Pages
44

https://www.beuth.de/en/technical-rule/vdi-mt-3814-blatt-6/317311455

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6

برای اطمینان از کیفیت استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

VDI-MT 3814 Blatt 6:2020-04
Building automation and control systems (BACS) – Qualification, roles, and competences
German title
Gebäudeautomation (GA) – Qualifizierung, Rollen und Kompetenzen
Publication date
2020-04
Item with digital file attached
EXCEL
Download includes digital content.
Original language
German, English
Pages
44

 

درباره استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6

The building automation industry is largely made up of “cross-entrants”, which either come from the technical building equipment area and are at home in the mechanical trades of heating and ventilation technology (HVAC), or from specialists who come from electrical engineering, having to get to know the systems to be automated. The training of people who want to deepen their knowledge in the field of building automation has always been necessary. The standard describes the requirements for persons in building automation and control systems (BACS) during the construction phases “planning”, “erection” and “operation”. It is the responsibility of the educational providers to configure qualifications which, based on an input qualification to be determined by them (knowledge, competence, experience), provide content and, if necessary, check the success of the training. Among other things, the tools of the series of standards VDI 3814 must be communicated to the extent required. The standard describes competence profiles for different roles of persons (e.g. BACS planner, project manager, programmer, facility management service provider). It can be used for the conception of qualification measures for building automation as well as for the mirroring of competencies in this profile.

دانلود استاندارد VDI-MT 3814 BLATT 6

صنعت اتوماسیون ساختمان عمدتاً متشکل از شرکت‌های متقابل است که یا از بخش تجهیزات فنی ساختمان می‌آیند و در مشاغل مکانیکی فناوری گرمایش و تهویه (HVAC) حضور دارند یا از متخصصانی که از مهندسی برق می‌آیند. باید با سیستم هایی که باید خودکار شوند آشنا شوند. آموزش افرادی که می خواهند دانش خود را در زمینه اتوماسیون ساختمان تعمیق بخشند همیشه ضروری بوده است. این استاندارد الزامات افراد در سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان (BACS) را در مراحل ساخت و ساز “برنامه ریزی”، “نصب” و “عملیات” توصیف می کند. این وظیفه ارائه دهندگان آموزشی است که صلاحیت هایی را تنظیم کنند که بر اساس صلاحیت ورودی که توسط آنها تعیین می شود (دانش، شایستگی، تجربه)، محتوا را ارائه دهند و در صورت لزوم موفقیت آموزش را بررسی کنند. از جمله اینکه ابزارهای سری استانداردهای VDI 3814 باید به میزان مورد نیاز ارتباط برقرار کنند. این استاندارد پروفایل های شایستگی را برای نقش های مختلف افراد (مانند برنامه ریز BACS، مدیر پروژه، برنامه نویس، ارائه دهنده خدمات مدیریت تسهیلات) توصیف می کند. می توان از آن برای مفهوم معیارهای صلاحیت برای اتوماسیون ساختمان و همچنین برای انعکاس شایستگی ها در این نمایه استفاده کرد.

دکمه بازگشت به بالا