دانلود استاندارد WRC 469 خرید Crack-Starter Weld Bead Deposition for ASTM E-208 Drop-Weight Testing

خرید استاندارد WRC 469

برای دانلود استاندارد WRC 469 و دریافت پی دی اف استاندارد Crack-Starter Weld Bead Deposition for ASTM E-208 Drop-Weight Testing بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد سال 2002 و در فرمت PDF و به زبان انگلیسی ارسال می شود.کد chr

کلیه استانداردهای WRC استانداردهای شورای تحقیقات جوشکاری
موجود است. برای دریافت PDF استاندارد Welding Research Council، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد WRC 538 دانلود استاندارد Determination of Pressure Boundary Joint Assembly Bolt Loads استاندارد تعیین بارهای پیچ مونتاژ مشترک مرزی فشار
خرید استاندارد WRC 538 دانلود استاندارد Determination of Pressure Boundary Joint Assembly Bolt Loads استاندارد تعیین بارهای پیچ مونتاژ مشترک مرزی فشار

WRC 469
Crack-Starter Weld Bead Deposition for ASTM E-208 Drop-Weight Testing
Bulletin / Circular by Welding Research Council, Inc., 2002

C. D. Lundin, P. Liu, S. Wen, R. Edwards, R. Bellamy

لینک استاندارد WRC 469 :

https://www.techstreet.com/standards/wrc-469?product_id=2190353

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد WRC 469

برای اطمینان از کیفیت استاندارد WRC 469 ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد WRC 469

Part 1: Crack-Starter Weld Bead Deposition for ASTM E-208 Drop-Weight Testing: Qualification of Electrodes for the Crack-Starter Bead on P-2 Type Drop-Weight Specimens-ASTM E-208-95a

The determination of the NDT Temperature of ferritic materials has long been accomplished in accordance with ASTM E 208. The production of the traditional electrodes utilized for the Crack-Starter Bead in the determination of the NDT Temperature has been discontinued and thus it is necessary to define which electrodes may be suitable for the deposition for the critical Crack-Starter Bead deposit. It is to this end that the PVRC Committee Failure Modes, with Project 97-33, has undertaken an investigation into the applicability of suitable consumables. This investigation is divided into two parts, with Part 1 providing test data applicable to the definition of the qualification of electrodes suitable for Crack-Starter weld bead deposition and Part 2 providing insight into some of the variables associated with the deposition of the Crack-Starter Bead welds.

Nine electrodes were qualified for use as Crack-Starter Beads at temperatures below 112°F (44°C) in accordance with ASTM E 208-95a on two strength level steels (SA 537 Class 1 and SA 517 Grade F): Murex Hardex N, McKay DWT, Lincoln Wearshield MM, Conarco Conarcrom 350, Esab Selectrode OK 83.30, Esab Selectrode OK 83.50, Bohler FoxDur 350, Bohler FoxDur 500 and Kobe Steel NRL-S. The electrodes were also characterized as to operability. Recommendations are suggested as to the proper fixturing and methodology for welding the Drop-Weight samples.

The NDT Temperature was determined for both the SA 537 Class 1 and SA517 Grade F materials with variation of the Crack-Starter Bead energy input and bead width consistent with good operability of the electrodes. Except for an anomalous behavior with one set of samples welded with the Lincoln Wearshield MM electrode, no significant differences were apparent in the NDT Temperatures measured when the energy input and Crack-Starter Bead width was varied.

Part 2: Crack-Starter Weld Bead Deposition for ASTM E-208 Drop-Weight Testing: Determination of the NDT Temp Using Qualified Electrodes on P-2 Type Specimens with Different Strength Base Materials-ASTM E 208-95a

The determination of the NDT Temperature of ferritic materials has long been accomplished in accordance with ASTM E 208. The production of the traditional electrodes utilized for the Crack-Starter Bead in the determination of the NDT Temperature has been discontinued and thus it is necessary to define which electrodes may be suitable for the deposition for the critical Crack-Starter Bead deposit. It is to this end that the PVRC Committee Failure Modes, with Project 97-33, has undertaken an investigation into the applicability of suitable consumables. This investigation is divided into two parts, with Part 1 providing test data applicable to the definition of the qualification of electrodes suitable for Crack-Starter weld bead deposition and Part 2 providing insight into some of the variables associated with the deposition of the Crack-Starter Bead welds.

In order to provide more insight into Drop-Weight testing in accordance with ASTM E 208-95a, a series of tests involving the NDT Temperature determination using the electrodes qualified as described in Part 1 of this document was undertaken for both base metal strength levels. An often expressed concern with regard to Drop-Weight testing under ASTM E 208 is the effect of Crack-Starter Bead width (and concomitantly Weld Heat Input) on the NDT Temperature. Thus, included in the follow-on evaluations was the testing of “narrow” (lower Weld Heat Input) Crack-Starter Bead deposits. The data obtained on the NDT Temperature, as influenced by base metal strength and Crack-Starter Bead size, together with the appearance of the cracking morphology at and near the NDT Temperature is presented for information and to assist those conducting such tests in the understanding of the basic tenets of Drop-Weight testing.

خرید استاندارد Crack-Starter Weld Bead Deposition for ASTM E-208 Drop-Weight Testing

WRC 541

Crack-Starter Weld Bead Deposition for ASTM E-208 Drop-Weight Testing: Part 1 & Part 2

BULLETIN / CIRCULAR by Welding Research Council, Inc., 2002

M. Prager, Ph.D., D.A. Osage, P.E., C.H. Panzarella, Ph.D., N.G. Sutton, I. O’Brien, L.A. Baldesberger

دانلود استاندارد رسوب مهره جوش ترک-استارتر برای تست افت وزن ASTM E-208

بخش 1: رسوب مهره جوش ترک-استارتر برای تست افت وزن ASTM E-208: صلاحیت الکترودها برای مهره ترک-استارتر در نمونه های افت وزن نوع P-2-ASTM E-208-95a تعیین دمای NDT مواد فریتی مدتهاست که مطابق با ASTM E 208 انجام شده است. تولید الکترودهای سنتی مورد استفاده برای مهره کرک-استارتر در تعیین دمای NDT متوقف شده است و بنابراین لازم است تعریف شود. کدام الکترود ممکن است برای رسوب گذاری برای رسوب بحرانی مهره شروع کننده ترک مناسب باشد. به همین منظور است که کمیته PVRC Failure Modes با پروژه 97-33 تحقیقی را در مورد کاربرد مواد مصرفی مناسب انجام داده است. این بررسی به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش 1 داده‌های آزمایشی را ارائه می‌دهد که برای تعریف صلاحیت الکترودهای مناسب برای رسوب‌گذاری مهره‌های جوش ترک-استارتر و قسمت 2 بینشی در مورد برخی از متغیرهای مرتبط با رسوب کراک-استارتر ارائه می‌دهد. مهره جوش. 9 الکترود برای استفاده به عنوان مهره های شروع کننده ترک در دماهای کمتر از 112 درجه فارنهایت (44 درجه سانتیگراد) مطابق با ASTM E 208-95a در دو فولاد سطح مقاومت (SA 537 کلاس 1 و SA 517 درجه F) واجد شرایط بودند: Murex Hardex N ، McKay DWT، Lincoln Wearshield MM، Conarco Conarcrom 350، Esab Selectrode OK 83.30، Esab Selectrode OK 83.50، Bohler FoxDur 350، Bohler FoxDur 500 و Kobe Steel NRL-S. الکترودها همچنین از نظر عملکرد مشخص شدند. توصیه هایی در مورد تثبیت و روش مناسب برای جوشکاری نمونه های افت وزن پیشنهاد شده است. دمای NDT برای هر دو ماده SA 537 کلاس 1 و SA517 درجه F با تغییر در ورودی انرژی مهره ترک-استارتر و عرض مهره مطابق با عملکرد خوب الکترودها تعیین شد. به جز یک رفتار غیرعادی با یک مجموعه از نمونه های جوش داده شده با الکترود MM Lincoln Wearshield، هیچ تفاوت قابل توجهی در دمای NDT اندازه گیری شده در زمانی که انرژی ورودی و عرض مهره ترک-استارتر متفاوت بود، مشاهده نشد. قسمت 2: رسوب مهره جوش ترک-استارتر برای تست افت وزن ASTM E-208: تعیین دمای NDT با استفاده از الکترودهای واجد شرایط بر روی نمونه های نوع P-2 با مواد پایه مقاومتی متفاوت-ASTM E 208-95a تعیین دمای NDT مواد فریتی مدتهاست که مطابق با ASTM E 208 انجام شده است. تولید الکترودهای سنتی مورد استفاده برای مهره کرک-استارتر در تعیین دمای NDT متوقف شده است و بنابراین لازم است تعریف شود. کدام الکترود ممکن است برای رسوب گذاری برای رسوب بحرانی مهره شروع کننده ترک مناسب باشد. به همین منظور است که کمیته PVRC Failure Modes با پروژه 97-33 تحقیقی را در مورد کاربرد مواد مصرفی مناسب انجام داده است. این بررسی به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش 1 داده‌های آزمایشی را ارائه می‌دهد که برای تعریف صلاحیت الکترودهای مناسب برای رسوب‌گذاری مهره‌های جوش ترک-استارتر و قسمت 2 بینشی در مورد برخی از متغیرهای مرتبط با رسوب کراک-استارتر ارائه می‌دهد. مهره جوش. به منظور ارائه بینش بیشتر در مورد آزمایش افت وزن مطابق با ASTM E 208-95a، مجموعه ای از آزمایشات شامل تعیین دمای NDT با استفاده از الکترودهای واجد شرایط به شرح قسمت 1 این سند برای هر دو سطح مقاومت فلز پایه انجام شد. یکی از نگرانی‌هایی که اغلب در رابطه با آزمایش افت وزن تحت ASTM E 208 ابراز می‌شود، تأثیر عرض مهره ترک-استارتر (و همزمان ورودی گرمای جوش) بر دمای NDT است. بنابراین، در ارزیابی‌های بعدی، آزمایش رسوبات مهره‌ای ترک-استارتر باریک (ورودی گرمای جوش کمتر) گنجانده شد. داده‌های به‌دست‌آمده از دمای NDT، تحت تأثیر استحکام فلز پایه و اندازه مهره شروع ترک، همراه با ظاهر مورفولوژی ترک‌خوردگی در دمای NDT و نزدیک به آن برای اطلاعات و کمک به کسانی که چنین آزمایش‌هایی را انجام می‌دهند در درک اصول اولیه تست کاهش وزن

دکمه بازگشت به بالا