دانلود استاندارد CSA B149

خرید استاندارد CSA B149

برای دانلود استاندارد  CSA B149.1 و خرید استاندارد Natural gas and propane installation code بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. استاندارد کد نصب گاز طبیعی و پروپان در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای CSA استانداردهاي ملي کانادا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد Canadian standard association مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

لینک استاندارد CSA B149 :

https://www.techstreet.com/standards/csa-b149-1-20?product_id=2101267

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد CSA B149.1

برای اطمینان از کیفیت استاندارد CSA B149، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf
دانلود استاندارد CSA خرید استاندارد CSA متن کامل استاندارد Canadian standard association دانلود پی دی اف استانداردهاي ملي کانادا Download pdf

CSA B149.1:20
Natural gas and propane installation code
STANDARD by CSA Group, 01/01/2020

درباره استاندارد CSA B149

This is the sixteenth edition of CSA B149.1, Natural gas and propane installation code. It supersedes the previous editions, published in 2015, 2010, 2005, and 2000 by CSA Group (CSA) as CAN/CSA-B149.1, in 1995, 1991, 1986, 1980, 1978, 1976, and 1974 by the Canadian Gas Association (CGA), and in 1971, 1966, 1962, and 1958 by CSA Group.

The major changes from the previous edition include the following:Updated Scope exclusions (Clause 1.2).
Updated reference publications (Clause 2).
Updated definitions (Clause 3).
Updated requirements for electrical connections and components (Clauses 4.7.3 and 4.7.4).
Updated requirements for high-altitude installations (Clause 4.22).
Updated requirements for delivery pressure (Clause 5.1).
Updated requirements for pressure regulators (Clause 5.2).
Updated requirements for overpressure protection devices (Clause 5.3).
Updated requirements for venting of pressure control devices and added requirements for venting exemptions for line pressure regulators (Clauses 5.5.2, 5.5.3, and 5.5.4).
Added new Clause 5.6 for termination of vents.
Updated requirements for material (Clauses 6.2.2, 6.2.3, and 6.2.5).
Updated requirements for size (Clauses 6.3.2 and 6.3.3).
Updated requirements for piping practices (Clause 6.8.10).
Updated requirements for joints and connections (Clauses 6.9.1 and 6.9.4).
Updated requirements for manual shut-off valves (Clause 6.18.1).
Updated requirements for gas connectors (Clauses 6.21.8 and 6.21.9).
Updated requirements for purging of gas piping systems after leak testing (Clause 6.23).
Updated requirements for compressors/pressure boosters (Clause 7.2.2).
Updated requirements for emergency generators (Clause 7.2.3).
Updated requirements for non-motive engines and turbines (Clause 7.2.4).
Updated requirements for additional requirements for gas engines and turbines in buildings (Clauses 7.2.5.1 and 7.2.5.3).
Updated requirements for direct gas-fired process air heaters (DFPAH) (Clauses 7.22.6, 7.22.7, 7.22.8, 7.22.9, 7.22.11, 7.22.12, 7.22.13, 7.22.16, 7.22.17, and 7.22.18).
Updated requirements for lighting (Clause 7.31.4).
Added requirements for operation of appliances at shows, exhibitions, or other similar events (Clause 7.35).
Updated requirements for air-supply requirements for appliances having a total input exceeding 400 000 Btu/h (120 kW) (Clauses 8.4.2, 8.4.3, and 8.4.4).
Updated requirements for air-supply dampers, louvres, and grilles (Clauses 8.5.4 and 8.5.6).
Updated requirements for cylinder storage (Clauses 9.4.3 and 9.4.4).
Updated requirements for residential fuelling appliances (RFAs) and vehicle fueling appliances (VFAs) used for natural gas without storage (Clauses 10.1.1, 10.1.2, and 10.1.3).
Added new Annex J for acceptance criteria for visual inspection of welds.
Added new Annex K for pressure regulators and overpressure protection devices.
Added new Annex L for recommended requirements for automatic safety shut-off valves and automatic vent valves installed on gas turbines having capacities greater than 12.5 MMBtu/h (3.66 MW) and inlet pressures greater than 150 PSI.
Added new Annex M requirements for the operation of appliances at shows, exhibitions, or other similar events.
Added new Annex N for generators, compressors/pressure boosters, engines, and turbines.
This Standard has been developed in compliance with Standards Council of Canada requirements for National Standards of Canada. It has been published as a National Standard of Canada by
CSA Group.

خرید استاندارد Natural gas and propane installation code

Edition:16th

Published:01/01/2020

ISBN(s):9781488322648

Number of Pages:379

Product Code(s):2427296, 2427379, 2427296

دانلود استاندارد کد نصب گاز طبیعی و پروپان

این شانزدهمین نسخه از CSA B149.1 ، کد نصب گاز طبیعی و پروپان است. این نسخه از نسخه های قبلی که در سال های 2015 ، 2010 ، 2005 و 2000 توسط CSA Group (CSA) به عنوان CAN / CSA-B149.1 منتشر شده است ، در 1995 ، 1991 ، 1986 ، 1980 ، 1980 ، 1978 ، 1976 و 1974 توسط گاز کانادا منتشر شده است. انجمن (CGA) ، و در سال 1971 ، 1966 ، 1962 و 1958 توسط CSA Group.

تغییرات عمده در نسخه قبلی شامل موارد زیر است:
محرومیتهای دامنه به روز شده (بند 1.2).
انتشارات مرجع به روز شده (بند 2).
تعاریف به روز شده (بند 3).
الزامات به روز شده در اتصالات و قطعات الکتریکی (بندهای 4.7.3 و 4.7.4).
نیازهای به روز شده برای تاسیسات ارتفاعی (بند 4.22).
مورد نیاز به روز شده برای فشار زایمان (بند 5.1).
الزامات به روز شده برای تنظیم کننده فشار (بند 5.2).
الزامات به روز شده در مورد وسایل حفاظت از فشار بیش از حد (بند 5.3).
الزامات به روز شده برای تهویه دستگاه های کنترل فشار و الزامات اضافه شده برای معافیت های تخلیه کننده برای تنظیم کننده های فشار خط (بندهای 5.5.2 ، 5.5.3 ، و 5.5.4).
بند 5.6 جدید را برای خاتمه دادن به منافذ اضافه کرد.
مورد نیاز به روز شده برای مواد (بندهای 6.2.2 ، 6.2.3 و 6.2.5).
نیازهای به روز شده برای اندازه (بندهای 6.3.2 و 6.3.3).
الزامات به روز شده در روش های لوله کشی (بند 6.8.10).
الزامات به روز شده در اتصالات و اتصالات (بندهای 6.9.1 و 6.9.4).
مورد نیاز به روز شده برای شیرهای خاموش دستی (بند 6.18.1).
نیازهای به روز شده برای اتصالات گاز (بندهای 6.21.8 و 6.21.9).
مورد نیاز به روز شده برای پاکسازی سیستم های لوله کشی گاز پس از آزمایش نشت (بند 6.23).
نیازهای جدید برای کمپرسورها / تقویت کننده فشار (بند 7.2.2).
نیازهای به روز شده برای ژنراتورهای اضطراری (بند 7.2.3).
مورد نیاز به روز شده برای موتورهای غیر موتوری و توربین ها (بند 7.2.4).
الزامات به روز شده در مورد نیازهای اضافی برای موتورهای گازی و توربین های موجود در ساختمانها (بندهای 7.2.5.1 و 7.2.5.3).
الزامات به روز شده برای بخاریهای هوای مستقیم فرآیند گازسوز (DFPAH) (بندهای 7.22.6 ، 7.22.7 ، 7.22.8 ، 7.22.9 ، 7.22.11 ، 7.22.12 ، 7.22.13 ، 7.22.16 ، 7.22.17 ، و 7.22.18).
مورد نیاز به روز شده برای روشنایی (بند 7.31.4).
الزامات اضافه شده برای بهره برداری از لوازم در نمایشگاه ها ، نمایشگاه ها یا سایر رویدادهای مشابه (بند 7.35).
الزامات به روزرسانی شده در مورد نیازهای هوا برای وسایل دارای ورودی کلی بیش از 400000 Btu / h (120 کیلووات) (بندهای 8.4.2 ، 8.4.3 و 8.4.4).
الزامات به روز شده برای میراگرها ، لوورها و کوره های منبع هوا (بندهای 8.5.4 و 8.5.6).
نیازهای به روز شده برای ذخیره سیلندر (بندهای 9.4.3 و 9.4.4).
الزامات به روز شده در مورد وسایل نقلیه مسکونی مسکونی (RFAs) و وسایل نقلیه سوخت رسانی (VFA) که برای گاز طبیعی بدون ذخیره سازی مورد استفاده قرار می گیرند (بندهای 10.1.1 ، 10.1.2 و 10.1.3).
ضمیمه جدید J را برای معیارهای پذیرش برای بررسی بصری جوشها اضافه کرد.
ضمیمه K جدید برای تنظیم کننده های فشار و دستگاه های محافظت در برابر فشار اضافه شده است.
ضمیمه جدید L را برای الزامات توصیه شده برای شیرهای خاموش ایمنی خودکار و شیرهای اتوماتیک دریچه نصب شده بر روی توربین های گازی با ظرفیت بیشتر از 12.5 MMBtu در ساعت (3.66 مگاوات ساعت) و فشار ورودی بیشتر از 150 PSI اضافه کرد.
الزامات جدید الحاق M برای عملکرد لوازم در نمایشگاه ها ، نمایشگاه ها یا سایر رویدادهای مشابه اضافه شده است.
ضمیمه N جدید برای ژنراتورها ، کمپرسورها / تقویت کننده فشار ، موتورها و توربین ها اضافه شده است.
این استاندارد مطابق با الزامات شورای استاندارد کانادا برای استانداردهای ملی کانادا تهیه شده است. این گروه به عنوان استاندارد ملی کانادا توسط گروه CSA منتشر شده است.

دکمه بازگشت به بالا