دانلود ایبوک اورجینال Wastewater Treatment Plants Planning, Design, and Operation, Second Edition

خرید ایبوک Wastewater Treatment Plants Planning, Design, and Operation, Second Edition

برای دانلود کتاب Wastewater Treatment Plants Planning, Design, and Operation, Second Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این کتاب در فرمت Orginal PDF است. کتاب بصورت اورجینال تهیه شده و با نسخه های رایگان که در اینترنت موجود است، متفاوت است. این کتاب کامل کامل و بدون کسری در صفحات است.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Wastewater Treatment Plants Planning, Design, and Operation, Second Edition دانلود کتاب برنامه ریزی، طراحی و عملیات تصفیه فاضلاب، ویرایش دوم دانلود کتاب از امازون گیگاپیپر
خرید ایبوک Wastewater Treatment Plants Planning, Design, and Operation, Second Edition دانلود کتاب برنامه ریزی، طراحی و عملیات تصفیه فاضلاب، ویرایش دوم دانلود کتاب از امازون

Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation, Second Edition 2nd Edition
by Syed R. Qasim

Hardcover: 1128 pages
Publisher: CRC Press; 2 edition (October 5, 1998)
Language: English
ISBN-10: 9781566766883
ISBN-13: 978-1566766883
ASIN: 1566766885

لینک:  https://www.taylorfrancis.com/books/9781351405171

https://doi.org/10.1201/9780203734209

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Wastewater Treatment Plants Planning, Design, and Operation, Second Edition

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 

درباره کتاب Wastewater Treatment Plants Planning, Design, and Operation, Second Edition

Step-by-step procedures for planning, design, construction and operation:
* Health and environment

* Process improvements

* Stormwater and combined sewer control and treatment

* Effluent disposal and reuse

* Biosolids disposal and reuse

* On-site treatment and disposal of small flows

* Wastewater treatment plants should be designed so that the effluent standards and reuse objectives, and biosolids regulations can be met with reasonable ease and cost. The design should incorporate flexibility for dealing with seasonal changes, as well as long-term changes in wastewater quality and future regulations. Good planning and design, therefore, must be based on five major steps:

characterization of the raw wastewater quality and effluent,
pre-design studies to develop alternative processes and selection of final process train,
detailed design of the selected alternative,
contraction, and
operation and maintenance of the completed facility.
Engineers, scientists, and financial analysts must utilize principles from a wide range of disciplines: engineering, chemistry, microbiology, geology, architecture, and economics to carry out the responsibilities of designing a wastewater treatment plant. The objective of this book is to present the technical and nontechnical issues that are most commonly addressed in the planning and design reports for wastewater treatment facilities prepared by practicing engineers. Topics discussed include facility planning, process description, process selection logic, mass balance calculations, design calculations, and concepts for equipment sizing. Theory, design, operation and maintenance, trouble shooting, equipment selection and specifications are integrated for each treatment process. Thus delineation of such information for use by students and practicing engineers is the main purpose of this book.

دانلود کتاب برنامه ریزی، طراحی و عملیات تصفیه فاضلاب، ویرایش دوم

مراحل گام به گام برای برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ساز و عملیات:
* بهداشت و محیط زیست

* بهبود فرایند

* کنترل و درمان فاضلاب و ترکیب فاضلاب

* دفع فاضلاب و استفاده مجدد

* دفع زباله و استفاده مجدد

* درمان در محل و دفع جریان های کوچک

* گیاهان تصفیه پساب باید طراحی شوند به طوری که استانداردهای پساب و استفاده مجدد از اهداف، و مقررات بیولوژیکی را می توان با سهولت و هزینه مناسب به دست آورد. طراحی باید انعطاف پذیری را برای مقابله با تغییرات فصلی، و همچنین تغییرات بلند مدت در کیفیت فاضلاب و مقررات آینده، در نظر بگیرد. بنابراين برنامه ريزي و طراحي خوب بايد براساس پنج مرحله عمده باشد:

مشخص کردن کیفیت فاضلاب خام و پساب،
مطالعات پیش طراحی برای توسعه فرایندهای جایگزین و انتخاب قطار فرآیند نهایی،
طراحی دقیق جایگزین انتخاب شده
انقباض، و
بهره برداری و نگهداری تاسیسات تکمیل شده.
مهندسین، دانشمندان و تحلیلگران مالی باید اصول را از طیف گسترده ای از رشته های مهندسی، شیمی، میکروبیولوژی، زمین شناسی، معماری و اقتصاد برای انجام مسئولیت های طراحی یک گیاه تصفیه فاضلاب استفاده کنند. هدف این کتاب ارائه مسائل فنی و غیر فنی است که بیشتر در گزارش های برنامه ریزی و طراحی برای تاسیسات تصفیه فاضلاب تهیه شده توسط مهندسان تمرکز می شود. موضوعات مورد بحث شامل برنامه ریزی تسهیلات، شرح فرآیند، منطق انتخاب پردازش، محاسبات تعادل جرم، محاسبات طراحی، و مفاهیم برای اندازه گیری تجهیزات. نظریه، طراحی، عملیات و تعمیر و نگهداری، تیراندازی مشکل، انتخاب تجهیزات و مشخصات برای هر فرایند پردازش یکپارچه شده است. بنابراين تعريف اين اطلاعات براي استفاده دانشجويان و مهندسان عملي هدف اصلي اين کتاب است.

دکمه بازگشت به بالا