دانلود ایبوک Head-Up Displays: Designing the Way Ahead

خرید ایبوک Head-Up Displays: Designing the Way Ahead

برای دانلود کتاب Head-Up Displays Designing the Way Ahead بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Head-Up Displays: Designing the Way Ahead دانلود کتاب نمایش سرپوش: طراحی راه پیش رودانلود کتاب از امازونdownload PDF گیگاپیپر
خرید ایبوک Head-Up Displays: Designing the Way Ahead دانلود کتاب نمایش سرپوش: طراحی راه پیش رودانلود کتاب از امازونdownload PDF

Head-Up Displays: Designing the Way Ahead 1st Edition
by Richard L. Newman

Hardcover: 376 pages
Publisher: Routledge; 1 edition (June 28, 1995)
Language: English
ISBN-10: 0291398111
ISBN-13: 9780291398116 , 9781315253596

لینک کتاب :

https://books.google.com/books/about/Head_up_displays.html?id=-IFTAAAAMAAJ

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315253596

https://www.routledge.com/Head-Up-Displays-Designing-the-Way-Ahead/Newman/p/book/9780291398116

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 20 $

دانلود رایگان ایبوک Head-Up Displays Designing the Way Ahead

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Head-Up Displays Designing the Way Ahead

This is a thorough description of this increasingly important technology, starting from the development of head-up displays (HUDs), particularly specifications and standards and operational problems associated with HUD use. HUD involvement in spatial disorientation and its use in recognizing and recovering from unusual attitudes is discussed. The book summarizes the design criteria including hardware, software, interface and display criteria. It goes on to outline flight tasks to be used for evaluating HUDs and discusses the impact of HUDs on flight training. Recent work indicates that a HUD may allow a significant reduction in the time required to train a pilot on a particular aircraft, even considering non-HUD-related tasks. The author concludes with a review of unresolved HUD issues and recommendations for further research and provides an impressive bibliography, glossary and index. Within the military aviation sector the book will be of use to industry, research agencies, test pilot schools and air force training establishments. In the civil area regulatory authorities, airlines and industry will also have an increasing interest.

دانلود کتاب نمایش سرپوش: طراحی راه پیش رو

این یک توصیف کامل از این فناوری به طور فزاینده مهم است، که از آغاز توسعه صفحه نمایش (HUD)، به ویژه مشخصات و استانداردها و مشکلات عملیاتی مرتبط با استفاده از HUD، آغاز شده است. مشارکت HUD در جاهطلبی فضایی و استفاده از آن در شناخت و بهبودی نگرش های غیرمعمول مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب خلاصه معیارهای طراحی از جمله سخت افزار، نرم افزار، رابط و معیارهای نمایش است. در ادامه، وظایف پرواز را برای ارزیابی HUD ها مورد استفاده قرار می دهد و تاثیر HUD در آموزش پرواز را مورد بحث قرار می دهد. کار اخیر نشان می دهد که یک HUD ممکن است کاهش قابل توجهی در زمان مورد نیاز برای آموزش خلبان در یک هواپیما خاص، حتی با توجه به وظایف غیر HUD مرتبط باشد. نویسنده با بررسی نقاط قوت حل نشده HUD و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر، نتیجه گیری می کند و کتابشناسی، واژه نامه و شاخص قابل توجهی را ارائه می دهد. در بخش حمل و نقل نظامی، این کتاب از صنعت، آژانس های تحقیقاتی، دانشکده های آزمایشی و موسسات آموزشی نیروی هوایی استفاده خواهد کرد. در حوزه های مدنی، مقامات نظارتی، شرکت های هواپیمایی و صنعت همچنین علاقه بیشتری به خود جلب می کنند.

فهرست مطالب ایبوک Head-Up Displays

Contents: Introduction; Historical review; A review of HUD technology; Symbology lessons learned; Primary flight reference criteria; Equipment considerations; Display criteria; Recommended standard symbology; HUD evaluations; HUD training; Conclusion; Glossary; Appendix – HUD Symbologies; Bibliography; Index.

دکمه بازگشت به بالا