دانلود حل المسایل تست بانک پاورپوینت های کتاب بیولوژی کمپبل

خرید ایبوک Campbell Biology, Second Canadian Edition

برای دانلود منابع جانبی کتاب Campbell Biology, Second Canadian Edition شامل Clicker Questions , Image Library , PowerPoint Presentations , Image Library Unlabelled Art , PowerPoint Presentation ,Solutions to Special Topics,  Test Bank   TestGen Computerized Test Bank با حجم 13 گیگابایت بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینکهای دانلود ایمیل می شود.

برای خرید ایبوک Campbell Biology, Second Canadian Edition بر روی لینک دانلود کتاب بیولوژی کمپبل کلیک کنید.

دانلود منابع جانبی کتاب Campbell Biology, Second Canadian Edition شامل Clicker Questions , Image Library , PowerPoint Presentations , Image Library Unlabelled Art , PowerPoint Presentation ,Solutions to Special Topics, Test Bank TestGen Computerized Test Bank
دانلود منابع جانبی کتاب Campbell Biology, Second Canadian Edition شامل Clicker Questions , Image Library , PowerPoint Presentations , Image Library Unlabelled Art , PowerPoint Presentation ,Solutions to Special Topics, Test Bank TestGen Computerized Test Bank

Downloadable Instructor Resources Campbell Biology, Second Canadian Edition (2nd Edition) Hardcover – Mar 21 2017
by Jane B. Reece (Author), Lisa A. Urry (Author), Michael L. Cain (Author), Steven A. Wasserman (Author), Peter V. Minorsky (Author), Robert B. Jackson (Author), & 5 more

Publisher: Pearson Canada; 2 edition (March 21 2017)
Language: English
ISBN-10: 0134189116
ISBN-13: 978-0134189116

لینک:  http://catalogue.pearsoned.ca/educator/product/Campbell-Biology-Second-Canadian-Edition-2E/9780134189116.page

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

درباره نوینسده کتاب بیولوژی کمپبل

پروفسور نِیل آلیسون کمپبل (Neil Allison Campbell) دانشمند زیست‌شناس آمریکایی بود.

او بیش‌تر به واسطهٔ کتاب درسی‌اش، زیست‌شناسی (Biology) شناخته شده‌است.

این کتاب نخستین بار در سال ۱۹۸۷ منتشر شد و اکنون به چاپ دهم رسیده است.

کتاب مذکور در سطح جهانی مشهور است و بیش از نیم میلیون دانش‌آموز در سطح دبیرستان و پیش‌دانشگاهی از آن استفاده کرده‌اند.

کمپبل بیش از ۳۰ سال در دانشگاه‌های کرنل، کالیفرنیا (ریورساید) و کالج‌های سن برناردینو والی و پومونا تدریس کرد.

وی چند جایزه هم دریافت کرد؛

کمپبل همچنین دربارهٔ گیاهان صحرایی و ساحلی تحقیق کرد.

او پژوهش دربارهٔ این‌که چگونه گیاهان خاصی در محیط‌هایی با شوری، دما و پی‌اچ مختلف سازگار می‌شوند، و نیز مطالعات دربارهٔ گیاه میموسا و دیگر حبوبات را هدایت می‌کرد.

کمپبل در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴، درست پس از آن که نسخهٔ دست‌نویس هفتمین ویرایش کتاب زیست‌شناسی تکمیل شد، به علت نارسایی قلبی درگذشت.

پس از مرگ دکتر کمپبل، از طرف خانواده‌اش درخواست می‌شود تا به جای اهدای تاج گل،

هزینه‌اش را برای کمک به بودجهٔ تحقیقاتی دانشجویانش، به حساب داشگاه کالیفرنیا واریز کنند.

دانشگاه ریورساید برای گرامیداشت یاد او جایزهٔ موقوفهٔ پژوهشی نیل آلیسون کمپبل را ایجاد کرد.

هم‌چنین در سال ۲۰۱۱ گروه مؤلفین کتاب Biology، به پاس سال‌ها خدمات ارزشمند نیل کمپبل در زمینهٔ آموزش زیست‌شناسی، از ویرایش نهم، عنوان کتاب را به Campbell Biology تغییر داده است.

Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/

EJane B. Reece, Berkeley, CaliforniaLisa A. Urry, Mills College, Oakland, CaliforniaMichael L. Cain, Bowdoin College, Brunswick, MaineSteven A. Wasserman, University of California, San DiegoPeter V. Minorsky, Mercy College, Dobbs Ferry, New YorkRobert B. Jackson, Duke University, Durham, North CarolinaFiona E. Rawle, University of Toronto Mississauga, Mississauga, OntarioDion G. Durnford, University of New Brunswick, Fredericton, New BrunswickChris D. Moyes, Queen’s University, Kingston, OntarioKevin Scott, University of Manitoba, Winnipeg, ManitobaSandra J. Walde, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia

ISBN-10: 0134189116 •

ISBN-13: 9780134189116©2018

• Pearson Education Canada

• Cloth, 1552 ppPublished 03/21/2017

درباره منابع جانبی کتاب Campbell Biology, Second Canadian Edition

Downloadable Instructor Resources

Clicker Questions

(Download Only) for Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/E
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Rawle, Durnford, Moyes, Scott & Walde
ISBN-10: 0134759338 • ISBN-13: 9780134759333
©2018 • Online • Live
More info
Clicker Questions – Oct/04/17 (zip) (26.8MB)Available for download

Image Library

(Download Only) for Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/E
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Rawle, Durnford, Moyes, Scott & Walde
ISBN-10: 0134561813 • ISBN-13: 9780134561813
©2018 • Online • Live
More info
Image Library_labelled_a Chs 01-03 (zip) (161.3MB)Available for download

Image Library_labelled_b Chs 04-05 (zip) (66.1MB)Available for download

Image Library_labelled_c Chs 06-07 (zip) (152.6MB)Available for download

Image Library_labelled_d Chs 08-10 (zip) (113.8MB)Available for download

Image Library_labelled_e Chs 11-13 (zip) (147.6MB)Available for download

Image Library_labelled_f Chs 14-17 (zip) (159.1MB)Available for download

Image Library_labelled_g Chs 18-20 (zip) (157.2MB)Available for download

Image Library_labelled_h Chs 21-23 (zip) (130.0MB)Available for download

Image Library_labelled_i Chs 24-26 (zip) (159.6MB)Available for download

Image Library_labelled_j Chs 27-28 (zip) (152.0MB)Available for download

Image Library_labelled_k Chs 29-30 (zip) (175.6MB)Available for download

Image Library_labelled_l Chs 31-32 (zip) (120.3MB)Available for download

Image Library_labelled_m Ch 33 (zip) (143.8MB)Available for download

Image Library_labelled_n Ch 34 (zip) (151.1MB)Available for download

Image Library_labelled_o Chs 35-36 (zip) (162.3MB)Available for download

Image Library_labelled_p Chs 37-38 (zip) (124.9MB)Available for download

Image Library_labelled_q Chs 39-40 (zip) (129.1MB)Available for download

Image Library_labelled_r Chs 41-43 (zip) (150.0MB)Available for download

دانلود منابع جانبی کتاب Campbell Biology بیولوژی کمپبل به صورت PDF

Image Library_labelled_s Chs 44-46 (zip) (146.0MB)Available for download

Image Library_labelled_t Chs 47-49 (zip) (131.8MB)Available for download

Image Library_labelled_u Chs 50-51 (zip) (137.4MB)Available for download

Image Library_labelled_v Ch 52 (zip) (152.4MB)Available for download

Image Library_labelled_w Chs 53-54 (zip) (159.8MB)Available for download

Image Library_labelled_x Chs 55-56 (zip) (184.1MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_a Chs 01-04 (zip) (163.3MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_b Chs 05-06 (zip) (152.6MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_c Chs 07-09 (zip) (132.6MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_d Chs 10-11 (zip) (147.2MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_e Chs 12-15 (zip) (156.5MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_f Chs 16-18 (zip) (136.3MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_g Chs 19-20 (zip) (90.7MB)Available for download

Image Library Labelled _Appendix (zip) (48.2MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_h Chs 21-23 (zip) (126.5MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_i Chs 24-25 (zip) (120.8MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_j Chs 26-33 (zip) (174.3MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_k Chs 34-42 (zip) (186.9MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_l Chs 43-51 (zip) (165.4MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_m Ch 52 (zip) (142.1MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_n Chs 53-54 (zip) (149.6MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_o Chs 55-56 (zip) (163.1MB)Available for download

PowerPoint Presentations_Labelled_p Appendix (zip) (47.3MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art

(Download Only) for Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/E
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Rawle, Durnford, Moyes, Scott & Walde
ISBN-10: 0134561740 • ISBN-13: 9780134561745
©2018 • Online • Live
More info
Image Library Unlabelled Art_a Chs 01-04 (zip) (162.3MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_b Chs 05-07 (zip) (166.8MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_c Chs 08-11 (zip) (127.7MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_d Chs 12-15 (zip) (132.7MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_e Chs 16-19 (zip) (150.2MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_f Ch 20 (zip) (35.7MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_g Chs 21-24 (zip) (163.9MB)Chapters 21-24 Available for download

Image Library Unlabelled Art_h Chs 25-27 (zip) (133.4MB)Chapters 25-27 available for download

Image Library Unlabelled Art_i Chs 28-29 (zip) (141.0MB)Chapters 28-29 Available for download

Image Library Unlabelled Art_j Ch 30 (zip) (90.6MB)Chapter 30 available for download

Image Library Unlabelled Art_k Chs 31-32 (zip) (109.3MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_l Ch 33 (zip) (128.7MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_m Ch 34 (zip) (131.7MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_n Chs 35-37 (zip) (190.6MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_o Chs 38-40 (zip) (174.9MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_p Chs 41-45 (zip) (184.0MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_q Chs 46-49 (zip) (148.6MB)Available for download

تصاویر ایبوک کتاب Campbell Biology بیولوژی کمپبل به صورت PDF

Image Library Unlabelled Art_r Chs 50-51 (zip) (122.0MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_s Chs 52-53 (zip) (194.8MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_t Chs 54-55 (zip) (165.6MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_u Ch 56 (zip) (104.5MB)Available for download

Image Library Unlabelled Art_Appendix (zip) (46.6MB)Available for download

PowerPoint Presentations_a Chs 01-04 (zip) (150.1MB)Available for download

PowerPoint Presentations_b Chs 05-08 (zip) (179.6MB)Available for download

PowerPoint Presentations_c Chs 09-12 (zip) (151.8MB)Available for download

PowerPoint Presentations_d Chs 13-17 (zip) (146.8MB)Available for download

PowerPoint Presentations_e Chs 18-20 (zip) (104.7MB)Available for download

PowerPoint Presentations_f Chs 21-23 (zip) (106.2MB)Available for download

PowerPoint Presentations_g Chs 24-25 (zip) (105.2MB)Available for download

PowerPoint Presentations_h Chs 26-32 (zip) (184.3MB)Available for download

PowerPoint Presentations_i Chs 33-37 (zip) (193.4MB)Available for download

PowerPoint Presentations_j Chs 38-47 (zip) (177.0MB)Available for download

PowerPoint Presentations_k Chs 48-51 (zip) (107.0MB)Available for download

PowerPoint Presentations_l Chs 52-53 (zip) (185.3MB)Available for download

PowerPoint Presentations_m Chs 54-55 (zip) (159.1MB)Available for download

PowerPoint Presentations_n Ch 56 & Appendix (zip) (121.7MB)Available for download

PowerPoint Presentation

(Download Only) for Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/E
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Rawle, Durnford, Moyes, Scott & Walde
ISBN-10: 0134529766 • ISBN-13: 9780134529769
©2018 • Online • Live
More info
Accessible PowerPoint Presentation_a Chs 01-05 (zip) (132.3MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_b Ch 06 Part A (zip) (116.6MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_b Ch 06 Part B (zip) (110.0MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_c Ch 07 (zip) (171.9MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_d Chs 08-11 (zip) (145.1MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_e Chs 11-15 (zip) (148.3MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_f Chs 16-21 (zip) (155.1MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_g Chs 22-25 (zip) (130.2MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_h Chs 26-33 (zip) (140.9MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_i Ch 34 (zip) (61.8MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_j Chs 35-40 (zip) (146.8MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_k Ch 41 (zip) (105.7MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_l Chs 42-45 (zip) (68.4MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_n Chs 47-49 (zip) (157.9MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_o Ch 50 (zip) (63.8MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_p Chs 51-56 (zip) (161.4MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_b Ch 06A – 1 (zip) (116.6MB)Available for download

Accessible PowerPoint Presentation_b Ch 06B – 1 (zip) (110.0MB)Available for download

Solutions to Special Topics

(Download Only) for Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/E
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Rawle, Durnford, Moyes, Scott & Walde
ISBN-10: 0134561783 • ISBN-13: 9780134561783
©2018 • Online • Live
More info
Solutions to Special Topics (zip) (5.2MB)Available for download

Test Bank

(Download Only) for Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/E
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Rawle, Durnford, Moyes, Scott & Walde
ISBN-10: 0134561775 • ISBN-13: 9780134561776
©2018 • Online • Live
More info
Test Bank – Word (zip) (8.6MB)Available for download

TestGen® Computerized Test Bank

(Download Only) for Campbell Biology, Second Canadian Edition, 2/E
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Rawle, Durnford, Moyes, Scott & Walde
ISBN-10: 0134561732 • ISBN-13: 9780134561738
©2018 • Online • Live

More info
Please note:The PC and MAC versions of this testbank file must be used in conjunction with Pearson’s TestGen application. Go to the TestGen website to download software, upgrade, and access “getting started” TestGen resources.
TestGen TestBank File – BOK (zip) (18.0MB)TestGen test software is required. Download the latest version by clicking on the “Help downloading Instructor Resources” link

Angel TestBank (zip) (13.4MB)Test bank questions for import into Angel courses. Click here for installation and file use instructions

Test Bank for Blackboard Learning System (zip) (12.0MB)Click here for installation instructions

Desire2Learn TestBank (zip) (9.4MB)Test bank questions for import into D2L courses. Click here for installation and file use instructions

Moodle TestBank (zip) (8.8MB)Test bank questions for import into Moodle courses. Click here for installation and file use instructions

Sakai TestBank (zip) (7.4MB)Test bank questions for import into Sakai courses

Test Bank for Blackboard CE/Vista (zip) (9.3MB)Test bank questions for import into Blackboard (formerly WebCT) Campus Edition and Vista courses. Click here for installation instructions

 

دانلود کتاب Campbell Biology, Second Canadian Edition

ISBN-10: 0134189116 • ISBN-13: 9780134189116©2018 • Pearson Education Canada • Cloth, 1552 pp

دانلود کتاب زیست شناسی کمپبل، نسخه دوم

مولفان: واسرمن – مینورسکای – جکسون

کمپبل BIOLOGY متن پیشگام در مورد زیست شناسی در کانادا است. متن برای رشته های زیست شناسی دانشگاه نوشته شده است و در دقت، عمق توضیح و برنامه هنری، و همچنین اثربخشی آن به عنوان یک ابزار آموزش و یادگیری بی نظیر است.

دومین نسخه کانادایی یکپارچگی حق رای دادن کمپبل را حفظ می کند و دانشجویان را با برجسته کردن کمک های کانادا به تحقیقات علمی بیولوژیک، به نفع دانش آموزان خواهد افزود. این کار با ارائه نمونه های کانادا از گیاهان و جانوران در کنار نمونه جهانی به بررسی مسائل بیولوژیکی خاص کانادایی مانند گونه های مهاجم خاص و ارائه اطلاعات کانادا در مورد مسائل بیولوژیک می انجامد.

فهرست مطالب ایبوک Campbell Biology, Second Canadian Edition

Free download Campbell Biology, Second Canadian Edition PDF

Introduction to Ageing of Structures —
Historic and Present Principles for Design, Assessment and Maintenance of Offshore Structures —
Ageing Factors —
Assessment of Ageing and Life Extension —
Inspection
1  Evolution, the Themes of Biology, and Scientific Inquiry
Unit 1  The Chemistry of Life
2   The Chemical Context of Life
3   Water and Life
4  Carbon and the Molecular Diversity of Life
5  The Structure and Function of Large Biological Molecules
Unit 2  The Cell
6   A Tour of the Cell

کتاب زیست شناسی کمپبل

7   Membrane Structure and Function
8  An Introduction to Metabolism
9  Cellular Respiration and Fermentation
10  Photosynthesis
11 Cell Communication
12  The Cell Cycle
Unit 3  Genetics
13  Meiosis and Sexual Life Cycles
14   Mendel and the Gene Idea
15  The Chromosomal Basis of Inheritance
16   The Molecular Basis of Inheritance
17  From Gene to Protein

دانلود کتاب بیولوژی کمپبل

18  Regulation of Gene Expression
19  Viruses
20   DNA Tools and Biotechnology
21 Genomes and Their Evolution
Unit 4  Mechanisms of Evolution
22  Descent with Modification: A Darwinian View of Life
23   The Evolution of Populations
24  The Origin of Species
25 The History of Life on Earth
Unit 5  The Evolutionary History of Biological Diversity
26 Phylogeny and the Tree of Life
27  Bacteria and Archaea
28  Protists
29 Plant Diversity I: How Plants Colonized Land
30 Plant Diversity II: The Evolution of Seed Plants

دانلود ایبوک بیولوژی کمپبل

31  Fungi
32 An Overview of Animal Diversity
33 An Introduction to Invertebrates
34  The Origin and Evolution of Vertebrates
Unit 6  Plant Form and Function
35  Plant Structure, Growth, and Development
36 Resource Acquisition and Transport in Vascular Plants
37 Soil and Plant Nutrition
38 Angiosperm Reproduction and Biotechnology
39 Plant Responses to Internal and External Signals

خرید ایبوک بیولوژی کمپبل

Unit 7  Animal Form and Function
40  Basic Principles of Animal Form and Function
41  Animal Nutrition
42  Circulation and Gas Exchange
43  The Immune System
44  Osmoregulation and Excretion
45 Hormones and the Endocrine System
46 Animal Reproduction
47 Animal Development
48 Neurons, Synapses, and Signalling
49 Nervous Systems
50 Sensory and Motor Mechanisms
51  Animal Behaviour

خرید کتاب بیولوژی کمپبل

Unit 8  Ecology
52  An Introduction to Ecology and the Biosphere
53  Population Ecology
54 Community Ecology
55 Ecosystems and Restoration Ecology
56 Conservation Biology and Global Change
Mitigation of Ageing Structures —
Summary and Further Thoughts —
Types of Structures —
Inspection Methods —
Calculation Examples.
دسته: Biology, زیست شناسی, ژنتیک
برچسب: biology, Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Peter V. Minorsky, Steven A. Wasserman, اشراقیه, افست, اوری, بابازاده, بیولوژی, ریسه, کاین, کمپبل, کمپل, مینوروفسکی, واسرمن

دکمه بازگشت به بالا