دانلود دوره یودمی Detailed Introduction to Ansys Workbench

دانلود دوره آموزشی یودمی Detailed Introduction to Ansys Workbench

برای مشاهده ویدیوهای کامل دوره Detailed Introduction to Ansys Workbench از سایت یودمی بر روی خرید کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینکهای دانلود قابل مشاهده است. حجم این دوره Size: 7.80 GB گیگابایت است که بصورت فایلهای فشرده rar اماده است. این دوره در تاریخ MAY 2022 دانلود شده است.

Detailed Introduction to Ansys Workbench (updated 5/2022)
Last updated 5/2022
MP4 | Video: h264, 1280×720 | Audio: AAC, 44.1 KHz
Language: English | Size: 7.80 GB | Duration: 15h 8m

خرید دوره آموزشی یودمی Detailed Introduction to Ansys Workbench

خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy - دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com
خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy – دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com

Detailed Introduction to Ansys Workbench
Learn Ansys Workbench from beginner to advanced level with practical examples.

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.udemy.com/course/detailed-introduction-to-ansys-workbench/

Download Detailed Introduction to Ansys Workbench

Main theme of the course is to get you familiar with theoretical aspect of FEA and gradually moves towards more effective ways of solving problems. Along the with getting results from Ansys Workbench, more focus is given on verifying those results and corelating those results with physical situation. At the beginning of each module, theoretical aspect will be covered first and then we will solve problems using Ansys Workbench based on theory.

درباره فیلم آموزشی معرفی تفصیلی میز کار Ansys

موضوع اصلی دوره آشنایی شما با جنبه نظری FEA و حرکت تدریجی به سمت راه های موثرتر برای حل مشکلات است. علاوه بر دریافت نتایج از Ansys Workbench، تمرکز بیشتری بر تأیید آن نتایج و ارتباط آن نتایج با وضعیت فیزیکی داده شده است. در ابتدای هر ماژول ابتدا جنبه تئوری پوشش داده می شود و سپس با استفاده از Ansys Workbench بر اساس تئوری به حل مسائل می پردازیم.

دکمه بازگشت به بالا