دانلود دوره یودمی Smart Marketing with Price Psychology

دانلود دوره آموزشی یودمی Smart Marketing with Price Psychology

برای مشاهده ویدیوهای کامل دوره Smart Marketing with Price Psychology از سایت یودمی بر روی خرید کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینکهای دانلود قابل مشاهده است. حجم این دوره 400 مگابایت است که بصورت فایلهای فشرده rar اماده است. این دوره در تاریخ 2022 دانلود شده است.

Last updated 3/2022
MP4 | Video: h264, 1280×720 | Audio: AAC, 44.1 KHz
Language: English | Size: 435.26 MB | Duration: 2h 54m

خرید دوره آموزشی یودمی Smart Marketing with Price Psychology

خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy - دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com
خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy – دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com

Smart Marketing with Price Psychology
Improve online marketing success with behavioral science research on pricing for your business and marketing

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.udemy.com/course/price-psychology-online-marketing/

Download Smart Marketing with Price Psychology

Getting people to buy something is hard. So many things can happen in a customer’s mind that factor into the purchase decision. This course turns to solid scientific research in psychology to uncover tricks and hacks you can use to increase sales by massaging one fundamental element: the price.

درباره فیلم آموزشی بازاریابی هوشمند با روانشناسی قیمت

وادار کردن مردم به خرید چیزی سخت است. چیزهای زیادی می تواند در ذهن مشتری اتفاق بیفتد که در تصمیم گیری خرید نقش داشته باشد. این دوره به تحقیقات علمی قوی در روانشناسی می پردازد تا ترفندها و هک هایی را کشف کند که می توانید از آنها برای افزایش فروش با ماساژ دادن یک عنصر اساسی استفاده کنید: قیمت.

دکمه بازگشت به بالا