دانلود دوره یودمی Understanding Color A Comprehensive Course for Artists

دانلود دوره آموزشی یودمی Understanding Color A Comprehensive Course for Artists

برای مشاهده ویدیوهای کامل دوره Understanding Color A Comprehensive Course for Artists از سایت یودمی بر روی خرید کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینکهای دانلود قابل مشاهده است. حجم این دوره 3 گیگابایت است که بصورت فایلهای فشرده rar اماده است.

خرید دوره آموزشی یودمی Understanding Color A Comprehensive Course for Artists

خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy - دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com
خرید دوره آموزشی یودمی ، دانلود ویدیو اموزشی Udemy – دانلود رایگان فیلم های آموزشی سایت Udemy.com

Understanding Color: A Comprehensive Course for Artists
A deep look into the history, science and application of Color Theory

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.udemy.com/course/understanding-color/

Last updated 6/2022
MP4 |
Language: English | Size: 3.15 GB

Download Understanding Color A Comprehensive Course for Artists

“Great information presented in a clear manner, great visuals to support it, and an extremely chill and non-intimidating style by the instructor.” – Kim R.

Imagine the world without color and you’ll soon realize the importance of this topic. In art, color is often what attracts people to a painting to begin with, and it’s part of what gives the artwork a sense of emotion. In order to know how to use color, you first have to truly understand it. Using a thorough, well-rounded approach, professional artist and arts educator, Jill Poyerd, takes students through the science and history of color and then guides them through a close-up look at color strategies used by the Masters.

درباره فیلم آموزشی درک رنگ یک دوره جامع برای هنرمندان

“اطلاعات عالی ارائه شده به شیوه ای واضح، تصاویری عالی برای پشتیبانی از آن، و سبکی بسیار سرد و غیر ترسناک توسط مربی.” – کیم آر.

دنیا را بدون رنگ تصور کنید و به زودی به اهمیت این موضوع پی خواهید برد. در هنر، رنگ اغلب چیزی است که افراد را برای شروع به یک نقاشی جذب می کند و بخشی از چیزی است که به اثر هنری حس احساس می دهد. برای اینکه بدانید چگونه از رنگ استفاده کنید، ابتدا باید آن را به درستی درک کنید. با استفاده از یک رویکرد کامل و جامع، هنرمند حرفه‌ای و مربی هنر، Jill Poyerd، دانش‌آموزان را از طریق علم و تاریخ رنگ راهنمایی می‌کند و سپس آنها را از طریق نگاهی نزدیک به استراتژی‌های رنگی مورد استفاده استادان راهنمایی می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا