دانلود کتاب اورجینال Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919

خرید ایبوک Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919

برای دانلود کتاب Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. ایبوک در قالب PDF اورجینال ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919 دانلود کرزون و امپریالیسم بریتانیا در خاورمیانه، 1919-1916
خرید ایبوک Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919 دانلود کرزون و امپریالیسم بریتانیا در خاورمیانه، 1919-1916

Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919 1st Edition
by John Fisher (Author)

Paperback: 380 pages
Publisher: Routledge; 1 edition (April 2, 1999)
Language: English
ISBN-10: 0714644293
ISBN-13: 978-0714644295

لینک:  https://www.amazon.com/Curzon-British-Imperialism-Middle-1916-1919/dp/0714644293

https://www.crcpress.com/Curzon-and-British-Imperialism-in-the-Middle-East-1916-1919/Fisher/p/book/9780714644295

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919

John Fisher explores the acquisitive thinking which, from the autumn of 1914, drove the Mesopotamian Expedition, and examines the political issues, international and imperial, delegated to a War Cabinet committee under Lord Curzon. The motives of Curzon and others in attempting to obtain a privileged political position in the Hejaz are studied in the context of inter-Allied suspicions and Turkish intrigues in the Arabian Peninsula. This is a penetrating study of war imperialism, when statesmen contemplated strong measures of control in several areas of the Middle East.

.

دانلود کتاب کرزون و امپریالیسم بریتانیا در خاورمیانه، 1919-1916

جان فیشر به تفکر حسی فکر می کند که از پاییز سال 1914 فرمانروای بین النهرین را رانده و مسائل سیاسی، بین المللی و امپریالیستی را که به کمیته کابینه جنگ تحت لرد کرزن منتقل شده اند، بررسی می کند. انگیزه های کرزون و دیگران در تلاش برای به دست آوردن یک موقعیت سیاسی مطلوب در حجاز در زمینه سوء ظن های متفقین و اقدامات تركیك در شبه جزیره عربستان مورد مطالعه قرار گرفته است. این یک مطالعه نفوذی از امپریالیسم جنگ است، زمانی که دولتمردان اقدامات شدید کنترل در چندین منطقه خاورمیانه را در نظر گرفت.

دکمه بازگشت به بالا