دانلود کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e

خرید ایبوک فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e

برای دانلود کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب فارماکوتراپی دیپیرو ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت PDF (هر فصل یک فایل پی دی اف) و به زبان انگلیسی بلافاصله پس از واریز ارسال می شود. دقت شود که ایبوک ارسالی شامل فصولی است که در ادامه اعلام شده است. هزینه نسخه PDF کامل و اورجینال کتاب 50 دلار می باشد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات McGraw Hill دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

DiPiro: Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 12e
دانلود کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e دانلود کتاب دیپیرو فارماکوتراپی
دانلود کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e دانلود کتاب دیپیرو فارماکوتراپی

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

لینک کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e :

https://accesspharmacy.mhmedical.com/book.aspx?bookid=3097#264357496

دانلود رایگان کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e

برای اطمینان از کیفیت ایبوک زنان و زایمان ویلیامز DiPiro Pharmacotherapy ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ایبوک تنها شامل فصول زیر است : همگی این فایلها در قالب PDF است.

Chapter 1 Patient Care Process.pdf
Chapter 19 Contraception.pdf
Chapter 30 Hypertension.pdf
Chapter 32 Dyslipidemia.pdf
Chapter 33 Stable Ischemic Heart Disease.pdf
Chapter 34 Acute Coronary Syndrome.pdf
Chapter 36 Chronic Heart Failure.pdf
Chapter 37 Acute Decompensated Heart Failure.pdf
Chapter 38 Venous Thromboembolism.pdf
Chapter 39 Stroke.pdf
Chapter 41 Cardiopulmonary Arrest.pdf
Chapter 45 Chronic Obstructive Pulmonary Disease.pdf
Chapter 46 Pulmonary Artery Hypertension.pdf
Chapter 50 Gastroesophageal Reflux Disease.pdf
Chapter 51 Peptic Ulcer Disease and Related Disorders.pdf
Chapter 52 Inflammatory Bowel Disease.pdf
Chapter 53 Nausea and Vomiting.pdf
Chapter 54 Diarrhea, Constipation, and Irritable Bowel Syndrome.pdf
Chapter 55 Portal Hypertension and Cirrhosis.pdf
Chapter 57 Pancreatitis.pdf
Chapter 58 Viral Hepatitis.pdf
Chapter 59 Celiac Disease.pdf
Chapter 64 Hemodialysis and Peritoneal Dialysis.pdf
Chapter 65 Drug-Induced Kidney Disease.pdf
Chapter 67 Personalized Pharmacotherapy for Patients with Chronic Kidney Disease.pdf
Chapter 70 Disorders of Potassium and Magnesium Homeostasis.pdf
Chapter 73 Alzheimer Disease.pdf
Chapter 74 Multiple Sclerosis.pdf
Chapter 75 Epilepsy.pdf
Chapter 76 Status Epilepticus.pdf
Chapter 77 Acute Management of the Brain Injury Patient.pdf
Chapter 78 Parkinson Disease.pdf
Chapter 79 Pain Management.pdf
Chapter 80 Headache Disorders.pdf
Chapter 82 Attention Deficit Hyperactivity Disorder.pdf
Chapter 86 Substance Use Disorders II Alcohol, Nicotine, and Caffeine.pdf
Chapter 87 Schizophrenia.pdf
Chapter 88 Depressive Disorders.pdf
Chapter 89 Bipolar Disorder.pdf
Chapter 90 Generalized Anxiety Disorder, Panic Disorder, and Social Anxiety Disorder.pdf
Chapter 91 Posttraumatic Stress Disorder and Obsessive-Compulsive Disorder.pdf
Chapter 92 Sleep Disorders.pdf
Chapter 96 Thyroid Disorders.pdf
Chapter 97 Adrenal Gland Disorders.pdf
Chapter 99 Pregnancy and Lactation.pdf
Chapter 100 Menstrual-Related Disorders.pdf
Chapter 101 Endometriosis.pdf
Chapter 103 Erectile Dysfunction.pdf
Chapter 104 Benign Prostatic Hyperplasia.pdf
Chapter 110 Osteoarthritis.pdf
Chapter 111 Rheumatoid Arthritis.pdf
Chapter 117 Acne Vulgaris.pdf
Chapter 119 Atopic Dermatitis.pdf
Chapter 124 Sickle Cell Disease.pdf
Chapter 127 Antimicrobial Regimen Selection.pdf
Chapter 128 Central Nervous System Infections.pdf
Chapter 129 Lower Respiratory Tract Infections.pdf
Chapter 130 Upper Respiratory Tract Infections.pdf
Chapter 131 Influenza.pdf
Chapter 133 Skin and Soft Tissue Infections.pdf
Chapter 134 Bacteremia and Infective Endocarditis.pdf
Chapter 135 Tuberculosis.pdf
Chapter 136 Gastrointestinal Infections and Enterotoxigenic Poisonings.pdf
Chapter 137 Intra-Abdominal Infections.pdf
Chapter 139 Urinary Tract Infections.pdf
Chapter 140 Sexually Transmitted Infections.pdf
Chapter 142 Sepsis and Septic Shock.pdf
Chapter 143 Superficial Fungal Infections.pdf
Chapter 144 Invasive Fungal Infections.pdf
Chapter 145 Infections in Immunocompromised Patients.pdf
Chapter 146 Antimicrobial Prophylaxis in Surgery.pdf
Chapter 147 Vaccines and Immunoglobulins.pdf
Chapter 148 Human Immunodeficiency Virus Infection.pdf
Chapter 150 Supportive Care in Cancer.pdf
Chapter 151 Breast Cancer.pdf
Chapter 152 Lung Cancer.pdf
Chapter 153 Colorectal Cancer.pdf
Chapter 156 Ovarian Cancer.pdf
Chapter 165 Parenteral Nutrition.pdf
Chapter 166 Enteral Nutrition.pdf
Chapter 167 Obesity.pdf
Chapter e7 Clinical Pharmacogenomics.pdf
Chapter e9 Fever.pdf
Chapter e10 Pain and Headache.pdf
Chapter e11 Minor Ophthalmic Disorders-.pdf
Chapter e12 Minor Otic Disorders (Cerumen Impaction, Otitis External).pdf
Chapter e13 Nonspecific Respiratory Tract Symptoms (with Cough).pdf
Chapter e14 Allergic Rhinitis.pdf
Chapter e15 Oral Health and Systemic Conditions.pdf
Chapter e16 Oral Hygiene and Minor Oral Disorders.pdf
Chapter e18 Travel Health.pdf
Chapter e23 Geriatrics Physiology of Aging.pdf
Chapter e24 Geriatrics Medication Use in Older Adults.pdf
Chapter e25 Geriatrics Assessing Health and Delivering Healthcare to Older Adults.pdf
Chapter e26 Critical Care Considerations in Medication Selection, Dosing, Monitoring, and Safety.pdf
Chapter e28 Palliative and End-of-Life Care.pdf
Chapter e29 Evaluation of Cardiovascular Function.pdf
Chapter e31 Acute Hypertensive Crisis.pdf
Chapter e42 Shock Syndromes.pdf
Chapter e43 Evaluation of Respiratory Function.pdf
Chapter e49 Evaluation of the Gastrointestinal Tract.pdf
Chapter e56 Drug-Induced Liver Injury.pdf
Chapter e72 Evaluation of Neurological Illness.pdf
Chapter e81 Evaluation of Psychiatric Illness.pdf
Chapter e83 Eating Disorders.pdf
Chapter e93 Developmental Disabilities.pdf
Chapter e98 Pituitary Gland Disorders.pdf
Chapter e116 Drug-Induced Ophthalmic Disorders.pdf
Chapter e125 Drug-Induced Hematologic Disorders.pdf
Chapter e126 Laboratory Tests to Direct Antimicrobial Pharmacotherapy.pdf
Chapter e132 Coronavirus disease (COVID-19).pdf
Chapter e138 Parasitic Diseases.pdf

دانلود کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e

This new edition of the authoritative pharmacotherapy text has been fully updated with the latest evidence-based information and recommendations

For more than 30 years, Dipiro’s Pharmacotherapy has been the essential textbook for learning how to properly select, administer, and monitor drugs―everything needed to provide safe, effective drug therapy across all therapeutic categories.

دانلود کتاب دیپیرو فارماکوتراپی یک رویکرد پاتوفیزیولوژیک نسخه دوازدهم

این نسخه جدید از متن معتبر دارودرمانی به طور کامل با آخرین اطلاعات و توصیه های مبتنی بر شواهد به روز شده است.

برای بیش از 30 سال، فارماکوتراپی دیپیرو کتاب درسی ضروری برای یادگیری نحوه انتخاب صحیح، تجویز و نظارت بر داروها بوده است – همه چیزهایی که برای ارائه درمان دارویی ایمن و مؤثر در همه دسته‌های درمانی لازم است.

فهرست مطالب کتاب فارماکوتراپی دیپیرو DiPiro Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 12e

Part I: Foundation Issues
Part II: Common Health Problems
Part III: Special Populations
Part IV: Cardiovascular Disorders
Part V: Respiratory Disorders
Part VI: Gastrointestinal Disorders
Part VII: Renal Disorders
Part VIII: Neurologic Disorders
Part IX: Psychiatric Disorders
Part X: Endocrinologic Disorders
Part XI: Gynecologic and Obstetric Disorders
Part XII: Urologic DisordersChapter 103: Erectile Dysfunction
New! Chapter 104: Benign Prostatic Hyperplasia
New! Chapter 105: Urinary Incontinence
Part XIII: Immunologic Disorders
Part XIV: Rheumatologic Disorders
Part XV: Ophthalmic Disorders
Part XVI: Dermatologic Disorders
Part XVII: Hematologic Disorders
Part XVIII: Infectious Diseases
Part XIX: Oncologic Disorders
Part XX: Nutritional Disorders

دکمه بازگشت به بالا