دانلود کتاب فارماکوپه آمریکا USP NF 2023

دانلود کتاب فارماکوپه آمریکا The United States Pharmacopeial Convention – USP NF 2023

برای دانلود PDF کتاب فارماکوپه ایالات متحده USP NF 47 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. کتاب USP 2023 درفولدرهای مختلف

General Chapters

Monographs

است. حجم کل  540 مگابایت است. فایلها بر روی سرور اماده است و پس از خرید می توانید با سرعت بالا دانلود کنید. ایبوک فارماکوپه آمریکا USP 2023 بصورت pdf می باشد.

اکانت برای دسترسی به نسخه 2022 British pharmacopoeia بصورت انلاین موجود است. توجه کنید که دسترسی از طریق اکانت می باشد و بصورت مستقیم از سایت اصلی pharmacopoeia.com است. توجه شود که نسخه 2022 بصورت PDF قابل دانلود نیست.
اکانت برای دسترسی به USP-NF United States Pharmacopoeia موجود است. با این اکانت می توانید جدیدترین نسخه فارماکوپه آمریکا را بصورت انلاین مشاهده کنید. برای اطلاع از هزینه دسترسی به www.USP.org با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب فارماکوپه امریکا

خرید ایبوک United States Pharmacopeia سال 2020 دانلود کتاب فارماکوپه امریکا 2020 USP 43 NF 38 The United States Pharmacopeia and National Formulary 2020
خرید ایبوک United States Pharmacopeia سال 2020 دانلود کتاب فارماکوپه امریکا 2020 USP 43 NF 38 The United States Pharmacopeia and National Formulary 2020

U.S. PHARMACOPEIA NATIONAL FORMULARY 2023 : usp

Author: UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION
PDF, English

Publisher:UNITED STATES PHARMACOPEI

 

لینک ایبوک فارماکوپه ایالات متحده USP NF 47:

https://www.worldcat.org/title/1227890588

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 45$

دانلود رایگان ایبوک فارماکوپه ایالات متحده USP 2023

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی فارماکوپه امریکا آخرین ورژن مربوط به سال 2023  – فارماکوپه ایالات متحده USP 2023 بصورت رایگان قرار داده شده است.

 

درباره کتاب فارماکوپه ایالات متحده USP 2023

General Information
The chapters in this section are information, and aside from excerpts given herein from Federal Acts and regulations that
may be applicable, they contain no standards, tests, assays, nor other mandatory specifications, with respect to any
Pharmacopeial articles. The excerpts from pertinent Federal Acts and regulations included in this section are placed here
inasmuch as they are not of Pharmacopeial authorship. Revisions of the federal requirements that affect these excerpts will be
included in USP Supplements as promptly as practical. The official requirements for Pharmacopeial articles are set forth in the
General Notices, the individual monographs, and the General Tests and Assays chapters of this Pharmacopeia.

ویژگیهای ایبوک فارماکوپه ایالات متحده

Chapter Guide: Dietary Supplement Ingredients
To return to the Chapter Charts main list, click here.
Botanicals
Description
• á7ñ Labeling
• á561ñ Articles of Botanical Origin
• á563ñ Identification of Articles of Botanical Origin
• á565ñ Botanical Extracts
• á776ñ Optical Microscopy
• á1181ñ Scanning Electron Microscopy
Identification
• á197ñ Spectroscopic Identification Tests
• á201ñ Thin-Layer Chromatographic Identification Test
• á202ñ Identification of Fixed Oils by Thin-Layer Chromatography
• á203ñ High-Performance Thin-Layer Chromatography Procedure for Identification of Articles of Botanical Origin
• á561ñ Articles of Botanical Origin
• á563ñ Identification of Articles of Botanical Origin
• á621ñ Chromatography
• á735ñ X-Ray Fluorescence Spectrometry
• á736ñ Mass Spectrometry
• á761ñ Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
• á776ñ Optical Microscopy
• á854ñ Mid-Infrared Spectroscopy
• á856ñ Near-Infrared Spectroscopy
• á858ñ Raman Spectroscopy
• á1064ñ Identification of Articles of Botanical Origin by High-Performance Thin-Layer Chromatography Procedure
• á1181ñ Scanning Electron Microscopy
• á1736ñ Applications of Mass Spectrometry
• á1761ñ Applications of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
• á1776ñ Image Analysis of Pharmaceutical Systems
• á1854ñ Mid-Infrared Spectroscopy—Theory and Practice
• á1856ñ Near-Infrared Spectroscopy—Theory and Practice
• á1858ñ Raman Spectroscopy—Theory and Practice
Content
• á541ñ Titrimetry
• á561ñ Articles of Botanical Origin
• á621ñ Chromatography
• á736ñ Mass Spectrometry
• á761ñ Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
• á852ñ Atomic Absorption Spectroscopy
• á853ñ Fluorescence Spectroscopy
• á854ñ Mid-Infrared Spectroscopy
• á856ñ Near-Infrared Spectroscopy
• á857ñ Ultraviolet-Visible Spectroscopy
• á858ñ Raman Spectroscopy
• á1736ñ Applications of Mass Spectrometry
• á1761ñ Applications of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
• á1852ñ Atomic Absorption Spectroscopy—Theory and Practice
• á1853ñ Fluorescence Spectroscopy—Theory and Practice
• á1854ñ Mid-Infrared Spectroscopy—Theory and Practice
• á1856ñ Near-Infrared Spectroscopy—Theory and Practice
• á1857ñ Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice
• á1858ñ Raman Spectroscopy—Theory and Practice
Safety/Purity
• á211ñ Arsenic
• á233ñ Elemental Impurities—Procedures
• á251ñ Lead
• á261ñ Mercury

á281ñ Residue on Ignition
• á451ñ Nitrite Titration
• á461ñ Nitrogen Determination
• á467ñ Residual Solvents
• á561ñ Articles of Botanical Origin
• á565ñ Botanical Extracts
• á611ñ Alcohol Determination
• á630ñ Visual Comparison
• á730ñ Plasma Spectrochemistry
• á731ñ Loss on Drying
• á733ñ Loss on Ignition
• á735ñ X-Ray Fluorescence Spectrometry
• á1113ñ Microbial Characterization, Identification, and Strain Typing
• á1467ñ Residual Solvents—Verification of Compendial Procedures and Validation of Alternative Procedures
• á2021ñ Microbial Enumeration Tests—Nutritional and Dietary Supplements
• á2022ñ Microbiological Procedures for Absence of Specified Microorganisms—Nutritional and Dietary Supplements
• á2023ñ Microbiological Attributes of Nonsterile Nutritional and Dietary Supplements
• á2232ñ Elemental Contaminants in Dietary Supplements
• á2250ñ Detection of Irradiated Dietary Supplements
Physicochemical Characterization
• á401ñ Fats and Fixed Oils
• á561ñ Articles of Botanical Origin
• á621ñ Chromatography
• á735ñ X-Ray Fluorescence Spectrometry
• á736ñ Mass Spectrometry
• á761ñ Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
• á791ñ pH
• á852ñ Atomic Absorption Spectroscopy
• á853ñ Fluorescence Spectroscopy
• á854ñ Mid-Infrared Spectroscopy
• á855ñ Nephelometry and Turbidimetry
• á856ñ Near-Infrared Spectroscopy
• á857ñ Ultraviolet-Visible Spectroscopy
• á858ñ Raman Spectroscopy
• á1065ñ Ion Chromatography
• á1430.1ñ Analytical Methodologies Based on Scattering Phenomena—Static Light Scattering
• á1430.2ñ Analytical Methodologies Based on Scattering Phenomena—Light Diffraction Measurements of Particle Size
• á1430.3ñ Analytical Methodologies Based on Scattering Phenomena—Dynamic Light Scattering
• á1430.4ñ Analytical Methodologies Based on Scattering Phenomena—Electrophoretic Light Scattering
(Determination of Zeta Potential)
• á1430.5ñ Analytical Methodologies Based onScattering Phenomena—Small Angle X-Ray Scattering and Small Angle
Neutron Scattering
• á1430.6ñ Analytical Methodologies Based on Scattering Phenomena—Particle Counting via Light Scattering
• á1430.7ñ Analytical Methodologies Based on Scattering Phenomena—Nephelometry And Turbidimetry
• á1736ñ Applications of Mass Spectrometry
• á1761ñ Applications of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
• á1776ñ Image Analysis of Pharmaceutical Systems
• á1852ñ Atomic Absorption Spectroscopy—Theory and Practice
• á1853ñ Fluorescence Spectroscopy—Theory and Practice
• á1854ñ Mid-Infrared Spectroscopy—Theory and Practice
• á1856ñ Near-Infrared Spectroscopy—Theory and Practice
• á1857ñ Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice
• á1858ñ Raman Spectroscopy—Theory and Practice
Other
• á1220ñ Analytical Procedure Life Cycle
• á1225ñ Validation of Compendial Procedures
• á1226ñ Verification of Compendial Procedures
• á2030ñ Supplemental Information for Articles of Botanical Origin

Nonbotanicals1 , 2
Vitamin Assays3
• á91ñ Calcium Pantothenate Assay
• á115ñ Dexpanthenol Assay
• á171ñ Vitamin B12 Activity Assay
• á411ñ Folic Acid Assay
• á441ñ Niacin or Niacinamide Assay
• á481ñ Riboflavin Assay
• á531ñ Thiamine Assay
• á551ñ Vitamin E Assay
• á571ñ Vitamin A Assay
• á581ñ Vitamin D Assay
• á591ñ Zinc Determination
• á735ñ X-Ray Fluorescence Spectrometry
Probiotic Ingredients
Description/Labeling
• á64ñ Probiotic Tests
Identification
• á64ñ Probiotic Tests
Content/Enumeration
• á64ñ Probiotic Tests
Safety/Purity
• á64ñ Probiotic Tests
• á2021ñ Microbiological Enumeration Tests—Nutritional and Dietary Supplements
• á2022ñ Microbiological Procedures for Absence of Specified Microorganisms—Nutritional and Dietary Supplements
Probiotic Dosage Forms
Description/Labeling
• á64ñ Probiotic Tests
Performance
• á64ñ Probiotic Tests
• á2040ñ Disintegration and Dissolution of Dietary Supplements
• á2091ñ Weight Variation of Dietary Supplements
Safety/Purity
• á64ñ Probiotic Tests
• á2021ñ Microbiological Enumeration Tests—Nutritional and Dietary Supplements
• á2022ñ Microbiological Procedures for Absence of Specified Microorganisms—Nutritional and Dietary Supplements

 

اکانت فارماکوپه ایالات متحده USP 48

با خرید یوزر و پسورد www.USP.org می توانید مطابق تصویر به اخرین نسخه فارماکوپه آمریکا بصورت انلاین دسترسی داشته باشید. برای اطلاع از قیمت اکانت USP-NF با ما مکاتبه کنبد.

یوزر و پسورد اخرین نسخه فارماکوپه USP-NF
پسورد uspnf یوزر و پسورد اخرین نسخه فارماکوپه USP-NF

 

دانلود کتاب فارماکوپه امریکا آخرین ورژن مربوط به سال 2023

U.S Pharmacopeia (USP) یک سازمان مستقل، غیرانتفاعی و علمی است که استانداردهای کیفیت داروها، مکمل های غذایی و مواد غذایی را در سراسر جهان تعیین می کند. استانداردهای کیفیت USP در ایالات متحده توسط سازمان غذا و دارو قابل اجرا است و در بیش از 40 کشور در قانون ادغام شده است. این استانداردها که به طور مداوم توسط بیش از 800 کارشناس داوطلب در علم، صنعت، مراقبت های بهداشتی و دانشگاهی توسعه و بازنگری می شوند، در بیش از 150 کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرند. USP از زمان تأسیس خود در سال 1820 به تضمین کیفیت عرضه دارو در آمریکا کمک کرده است. USP با تکیه بر میراث 200 ساله خود، امروزه با دانشمندان، پزشکان و تنظیم کنندگان بسیاری از کشورها برای محافظت و بهبود سلامت جهانی کار می کند. از استانداردهایی که USP ایجاد می کند تا مشارکت هایی که ایجاد می کند، USP به طور مستمر برای ساختن جهانی تلاش می کند که در آن همه بتوانند به کیفیت دارو و مراقبت های بهداشتی اعتماد کنند. USP دارای دفاتری در ایالات متحده، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا، شامل پنج آزمایشگاه پیشرفته، امکانات آموزشی در مقیاس کامل در غنا و هند، دوره های آموزشی آنلاین و حضوری و مشارکت با کیفیت ملی است. آزمایشگاه های کنترل در سراسر جهان فرمولاسیون ملی داروسازی ایالات متحده (USP-NF) شامل بیش از 5000 مونوگراف برای محصولات دارویی نهایی (هم شیمیایی و هم بیولوژیک)، و همچنین مواد فعال دارویی (API) و مواد کمکی است. به طور خاص، USP-NF شامل بیش از 1500 مونوگراف API است که 50 کلاس درمانی از جمله داروهای سرطان شناسی، قلب و عروق، غدد درون ریز، بیماری های عفونی و سلامت روان را پوشش می دهد. اولین چاپ داروسازی ایالات متحده در سال 1820 بود. از آن زمان تاکنون 43 نسخه منتشر شده است. USP آخرین نسخه چاپی USP-NF را در نوامبر 2019 منتشر کرد. USP-NF اکنون به صورت آنلاین و از طریق یک برنامه تلفن همراه در دسترس مشترکین است.

فارماکوپه‌های موجود :

فارماکوپه‌های موجود در دنیا که در حال حاضر به عنوان مرجع دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرند به ردیف و ترتیب اهمیت علمی و عملی عبارتند از :
1 –  فارماکوپه آمریکا :
The united state pharmacopoeia (USP)
2 –  فارماکوپه اروپا :
European pharmacopoeia (ph. Eur or EP)
3 –  فارماکوپه آلمان :
Deutsches arzneibuch (DAB)
4 –  فارماکوپه بریتانیا :
British pharmacopoeia (BP)
5 –  فارماکوپه فرانسه :
Pharmacopoeia franciaise (PF or PH.france)
6 –  فارماکوپه بین المللی :
International pharmacopoeia (I.P)
7 –  فارماکوپه اتریش :
Osterreisch arzenibuch (OAB)
8 –  فارماکوپه هلند :
Netherland pharmacopoeia (ph. Ned or np)
9 –  فارماکوپه ژاپن :
Japan pharmacopoeia (j.p)

کلمات کلیدی :

فارماکوپه USP,دانلود فارماکوپه امریکا USP38 NF33 2023,فارماکوپه ,دانلود فارماکوپه آمریکا USP,فارماکوپه آمریکا,دانلود فارماکوپه USP,دانلود رایگان فارماکوپه امریکا,کتاب فارماکوپه امریکا,دانلود کتاب فارماکوپه امریکا,فارماکوپه دارویی امریکا,فارماکوپه گیاهی امریکا,دانلود نرم افزار فارماکوپه آمریکا بصورت کامل

 

دکمه بازگشت به بالا