دانلود کتاب 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners

خرید ایبوک 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners

برای دانلود ایبوک 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners و خرید کتاب 1100 عبارت کره ای کوتاه و مفید برای مبتدیان بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات کتاب های کره ای Talk to Me In Korean Company دارید با ما مکاتبه کنید.

کتابهای آموزش کامل مباحث زبان کره ای در پستهای دیگر موجود است.

دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean
دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners

دانلود کتاب 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners دانلود ایبوک 1100 عبارت کره ای کوتاه و مفید برای مبتدیان Language: : English
دانلود کتاب 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners دانلود ایبوک 1100 عبارت کره ای کوتاه و مفید برای مبتدیان Language: : English

1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners PDF Edition
by Talk To Me In Korean (TTMIK) (Author)

Language: : English

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners

دانلود رایگان کتاب 1100 Short Useful Korean Phrases For Beginners

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب 1100 Short & Useful Korean Phrases For Beginners

As a beginner, Korean sentences might look like random combinations of words and phrases. But that is not true! Once you find the patterns hidden in sentences, learning Korean becomes much easier and even more fun.

This book includes 100 common sentence patterns that are essential for beginners and each pattern is accompanied by 11 example sentences. Here are 5 tips about how to make the most of the book!

Practice speaking the sentences repeatedly so that you can get familiar with each sentence pattern.

Sentences written in Korean are arranged on the left side of a page and those in English are on the right side. We recommend you cover one of the two sides with a piece of paper or your hand and test your understanding!

Study words with the index.
In the index, you can find all the vocabulary words used! In fact, this book is also very useful to study words and practice making sentences with them.

Use the QR codes!
There is a QR code for each pattern with which you can check the native speaker’s pronunciation easily. You can of course download all the audio files at talktomeinkorean.com/audio.

The dorky 11th example sentence
Every 11th example sentence is a bonus one which will (hopefully) make you grin while studying. Look at the cute illustration attached to the 11th sentence! How could you not smile?

Now, let’s take a look at the book!

Pages: 248 pages

دانلود ایبوک 1100 عبارت کره ای کوتاه و مفید برای مبتدیان

به عنوان یک مبتدی ، جملات کره ای ممکن است مانند ترکیب تصادفی کلمات و عبارات باشد. اما این درست نیست! هنگامی که الگوهای نهفته در جملات را پیدا کردید ، یادگیری کره ای بسیار آسان تر و حتی سرگرم کننده تر می شود.

این کتاب شامل 100 الگوی جمله مشترک است که برای مبتدیان ضروری است و هر الگو با 11 جمله مثال همراه است. در اینجا 5 نکته در مورد چگونگی استفاده بیشتر از کتاب آورده شده است!

به طور مکرر جمله ها را تمرین کنید تا بتوانید با هر الگوی جمله آشنا شوید.

جملاتی که به زبان کره ای نوشته شده اند در سمت چپ صفحه و عبارات به انگلیسی در سمت راست قرار گرفته اند. ما به شما توصیه می کنیم یکی از دو طرف را با یک کاغذ یا دست خود بپوشانید و درک خود را بسنجید!

کلمات را با فهرست مطالعه کنید.
در فهرست می توانید تمام کلمات واژگان استفاده شده را پیدا کنید! در واقع ، این کتاب برای مطالعه کلمات و تمرین ساخت جمله با آنها نیز بسیار مفید است.

از کدهای QR استفاده کنید!
برای هر الگو یک کد QR وجود دارد که با استفاده از آن می توانید تلفظ زبان مادری را به راحتی بررسی کنید. البته می توانید تمام فایل های صوتی را از طریق talktomeinkorean.com/audio بارگیری کنید.

جمله مثال 11 dorky
هر جمله یازدهم یك جمله پاداش است كه (امیدوارم) شما را در هنگام مطالعه پوزخند بزند. به تصویر زیبایی که به جمله یازدهم پیوست شده نگاه کنید! چطور لبخند نزدی؟

حالا ، بیایید نگاهی به کتاب بیندازیم!

صفحات: 248 صفحه

دکمه بازگشت به بالا