دانلود کتاب Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment

خرید ایبوک Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment

برای دانلود کتاب Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatmentبر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment ایمیل می شود.  این ایبوک بصورت PDF است و تا 12 ساعت پس از واریز ارسال می شود. پس از خرید در تلگرام پیام دهید تا اقدام شود.

در صورتی که نیاز به نسخه Kindle هر کتابی از امارون دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment خرید ایبوک زهکشی معدن اسید: شیمی ، اثرات و درمان ISBN-10: 1536142220ISBN-13: 978-1536142228
دانلود کتاب Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment خرید ایبوک زهکشی معدن اسید: شیمی ، اثرات و درمان ISBN-10: 1536142220ISBN-13: 978-1536142228
 Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment (Pollution Science, Technology and Abatement) Paperback – September 25, 2018
by Lucas Henderson (Editor)

Series: Pollution Science, Technology and Abatement

Paperback: 122 pages
Publisher: Nova Science Pub Inc (August 10, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1536142220
ISBN-13: 978-1536142228

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

https://www.worldcat.org/title/acid-mine-drainage/oclc/1050764741

لینک کتاب از سایت Amazon.org :

https://www.amazon.com/Acid-Mine-Drainage-Chemistry-Technology/dp/1536142220

دانلود رایگان کتاب Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment

برای اطمینان از کیفیت کتاب دانلود کتاب تصویربرداری از مغز با MRI و CT: رویکرد الگوی تصویری ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.


 

دانلود کتاب Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment

Mining activities can increase environmental problems and compromise the quality of soils, surface water, groundwater and atmosphere, as well as expose the biota to toxic elements. In Acid Mine Drainage: Chemistry, Effects and Treatment, the authors present preventive techniques that can be used in conjunction with active and passive techniques for the treatment of acidic effluents. Passive treatments utilize naturally available energy sources, such as gravity, microbial metabolic energy and photosynthesis, for the treatment of acid mine drainage. The main aim of the next study was to assess the potential impact of a chemical stressor such as acid mine drainage on benthic macroinvertebrate communities through a spatial and temporal gradient. Five stations (three reference sites and two impacted sites) were selected for this study in the watershed surrounding S. Domingos mine. The objective of another significant study was to employ an ecotoxicological screening tool to prioritise strea

دانلود ایبوک زهکشی معدن اسید: شیمی ، اثرات و درمان

فعالیت های معدن می تواند باعث افزایش مشکلات زیست محیطی و به خطر افتادن کیفیت خاک ها ، آبهای سطحی ، آب های زیرزمینی و جو شود و همچنین میزان زیستی را در معرض عناصر سمی قرار دهد. در زهکشی معدن اسید: شیمی ، اثرات و درمان ، نویسندگان روش های پیشگیری را ارائه می دهند که می توانند در کنار تکنیک های فعال و غیرفعال برای درمان پساب های اسیدی مورد استفاده قرار گیرند. درمانهای منفعل از منابع انرژی طبیعی موجود مانند گرانش ، انرژی متابولیک میکروبی و فتوسنتز برای درمان زهکشی معدن اسید استفاده می کنند. هدف اصلی از مطالعه بعدی بررسی تأثیر احتمالی یک استرس زا شیمیایی مانند زهکشی معدن اسید در جوامع کلان مهره بنتونی از طریق یک شیب مکانی و زمانی بود. پنج ایستگاه (سه سایت مرجع و دو سایت تحت تأثیر) در این حوضه در حوضه اطراف معدن S. Domingos انتخاب شدند. هدف از یک مطالعه مهم دیگر ، به کارگیری یک ابزار غربالگری اکوتوکسیولوژیک برای اولویت بندی جریان است

دکمه بازگشت به بالا