دانلود کتاب ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam

خرید ایبوک ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam

برای دانلود کتاب ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam دانلود کتاب ACNPC آزمون فلشکارت مطالعه سیستم: ACNPC تست سوالات تمرین و نقد برای مراقبت از حامل مراقبت از پرستار آزمون صدور گواهینامه گیگاپیپر
خرید ایبوک ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam دانلود کتاب ACNPC آزمون فلشکارت مطالعه سیستم: ACNPC تست سوالات تمرین و نقد برای مراقبت از حامل مراقبت از پرستار آزمون صدور گواهینامه

 ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam Kindle Edition
by ACNPC Exam Secrets Test Prep Team (Author)

File Size: 650 KB
Print Length: 1050 pages
Publisher: Mometrix Media LLC (November 21, 2011)
Publication Date: November 21, 2011
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B006C4AUFI

لینک: https://www.amazon.com/Gerontological-Nurse-Practitioner-Flashcard-System-ebook/dp/B006BF0BL6

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب ACNPC Exam Flashcard Study System: ACNPC Test Practice Questions & Review for the Acute Care Nurse Practitioner Certification Exam

The ACNPC Exam is a challenging test and your results can make a huge difference when it comes to your future. If you do well on the exam, it can open doors and lead to wonderful opportunities. If you do poorly on the exam, you will find yourself with a lot fewer options. You may have to put your plans for the future on hold, or even give up on them altogether. Preparing for your exam with our ACNPC Exam Flashcard Study System can help you avoid this fate and give you a big advantage when you sit down to take the test. Thousands of satisfied customers have relied on Mometrix Flashcards to help them pass their exam, and now you can too.

When you study with these flashcards, you’ll get an in-depth review of each section on the ACNPC Exam.

The Clinical Judgment section covers:
Cardiovascular
Pulmonary
Endocrine
Hematology
Organ transplantation
Neurology
Gastrointestinal
Renal
The Advocacy/Moral Agency section covers:
Autonomy
Bioethics
Patients’ rights
Confidentiality
Informed consent
Advance directives
The Caring Practices section covers:
Promoting caring environment
Pain scale
Professional role and policy
The Collaboration section covers:
Delegation of tasks
Team building
Team meetings
Team structure
Interdisciplinary collaboration
Leadership styles
Conflict resolution
The Systems Thinking section covers:
Facilitating change
Patient care practices
Performance improvement
Clinical/critical pathways
Critical analysis
Evidence-based research
The Response To Diversity section covers:
Impact of poverty
Language barriers
Diversity awareness
Cultural competence
Professional boundaries
Belief systems
The Facilitation Of Learning section covers:
Assessing educational needs
Physical environment
Handouts
Synergy model
Family Systems Theory
Effectiveness evaluation
…and much more!

We believe in delivering lots of value for your money, so the ACNPC Exam Flashcard Study System is packed with the critical information you’ll need to master in order to ace the ACNPC Exam.

Study after study has shown that spaced repetition is the most effective form of learning, and nothing beats flashcards when it comes to making repetitive learning fun and fast. ACNPC Exam Flashcard Study System uses repetitive methods of study to teach you how to break apart and quickly solve difficult test questions on the test.

Our flashcards enable you to study small, digestible bits of information that are easy to learn and give you exposure to the different question types and concepts. With our flashcards, you’ll be able to study anywhere, whenever you have a few free minutes of time.

Our company has helped thousands of people achieve their education goals. ACNPC Exam Flashcard Study System can help you get the results you deserve.

دانلود کتاب خانواده ACNPC آزمون فلشکارت مطالعه سیستم: ACNPC تست سوالات تمرین و نقد برای مراقبت از حامل مراقبت از پرستار آزمون صدور گواهینامه

آزمون ACNPC یک آزمون چالش برانگیز است و نتایج شما می تواند در زمان آینده به شما کمک بزرگی کند. اگر در امتحان خوبی باشید، می توانید درب ها را باز کنید و به فرصت های شگفت انگیز منجر شود. اگر در آزمون امتحان بدی داشته باشید، گزینه های بسیار کمتری پیدا خواهید کرد. شما ممکن است مجبور شوید برنامه های خود را برای آینده نگه دارید و یا حتی آنها را به طور کامل کنار بگذارید. آماده شدن برای امتحان خود با سیستم ACNPC آزمون فلشکارت آزمون می تواند به شما در اجتناب از این سرنوشت کمک کند و هنگامی که شما به آزمون می روید، مزیت بزرگی به من بدهید. هزاران نفر از مشتریان راضی به کمک Mometrix Flashcards برای کمک به آنها امتحان خود را تحویل داده اند، و اکنون هم می توانید این کار را انجام دهید.

هنگامی که شما با این مرتبا مطالعه می کنید، شما یک بررسی عمیق از هر بخش در آزمون ACNPC دریافت خواهید کرد.

بخش قضاوت بالینی:

قلبی عروقی
ریه
غدد درون ریز
هماتولوژی
پیوند عضو
عصب شناسی
دستگاه گوارش
کلیه

بخش آفرینش / اخلاق شامل موارد زیر است:

خودمختاری
بیوگرافی
حقوق بیمار
محرمانه بودن
رضایت آگاهانه
دستورالعمل های پیشرفته

بخش خدمات مراقبت شامل موارد زیر است:

ارتقاء محیط مراقبت
مقیاس درد
نقش حرفه ای و سیاست

بخش همکاری شامل موارد زیر است:

اعطای وظایف
ساخت تیم
جلسات تیم
ساختار تیم
همکاری بین رشته ای
سبک رهبری
حل مناقشه

سیستم تفکر سیستم ها شامل موارد زیر است:

تسهیل تغییر
روش های مراقبت از بیمار
بهبود عملکرد
مسیرهای بالینی / انتقادی
تجزیه و تحلیل بحرانی
تحقیق مبتنی بر شواهد

بخش واکنش به تنوع شامل موارد زیر است:

تاثیر فقر
موانع زبان
آگاهی تنوع
شایستگی فرهنگی
مرزهای حرفه ای
سیستم های اعتقادی

بخش تسهیل یادگیری شامل موارد زیر است:

ارزیابی نیازهای آموزشی
محیط فیزیکی
تسهیلات
مدل همکاری
نظریه سیستم خانواده
ارزیابی اثربخشی

…و خیلی بیشتر!

ما اعتقاد داریم ارزش زیادی برای پول شما به ارمغان می آورد، بنابراین ACNPC Exam Flashcard Study System با اطلاعات بحرانی که شما نیاز دارید به منظور تست ACNPC تسلط داشته باشید بسته بندی شده است.

مطالعات بعد از مطالعه نشان داده است که تکرار فاصله مؤثرترین شکل یادگیری است و هیچ چیزی در مورد یادگیری تکراری سرگرم کننده و سریع نیست. ACNPC Exam Flashcard Study System از روش های تکراری مطالعه استفاده می کند تا به شما آموزش دهد که چگونه از هم جدا شوند و به سرعت سوالات آزمون تست را حل کنند.

فلک چارت های ما شما را قادر می سازد تا اطلاعات کمی از هضم اطلاعات را یاد بگیرند که برای یادگیری آسان هستند و به انواع مختلف سوالات و مفاهیم مربوط می شوند. با فلکچارت های ما، هر زمان که چند دقیقه آزاد از زمان دارید، می توانید هر جا مطالعه کنید.

شرکت ما هزاران نفر را به اهداف آموزشی خود رسانده است. سیستم مطالعه ACNPC Exam Flashcard می تواند به شما در دستیابی به نتایج مورد نظر شما کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا