دانلود کتاب Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations

خرید ایبوک Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations

برای دانلود ایبوک Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations و خرید کتاب محاسبات لجن فعال صفحه گسترده صفحه محاسبات مخزن هوادهی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت epub به همراه PDF تبدیلی و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از Jaypee یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations

ایبوک Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations خرید کتاب محاسبات لجن فعال صفحه گسترده صفحه محاسبات مخزن هوادهی
ایبوک Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations خرید کتاب محاسبات لجن فعال صفحه گسترده صفحه محاسبات مخزن هوادهی
Activated Sludge Calculatons Spreadsheet: Aeration Tank Calculations [Print Replica] Kindle Edition
by Harlan h. bengtson (Author)
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations

دانلود رایگان کتاب Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Activated Sludge Calculatons Spreadsheet Aeration Tank Calculations

  • Activated Sludge Aeration Tank Calculations, including discussion of Excel spreadsheet use for the calculations. Includes discussion of aeration tank design (sizing) based on volumetric loading ratio, F:M ratio (food to micro-organism ratio), or hydraulic residence time (HRT) with example calculations. Also has discussion of activated slude aeration tank operational calculations, including activated sludge wasting rate and activated sludge recycle rate calculation with example calculations.

دانلود ایبوک محاسبات لجن فعال صفحه گسترده صفحه محاسبات مخزن هوادهی

محاسبات مخزن هوادهی لجن فعال ، از جمله بحث استفاده از صفحه گسترده اکسل برای محاسبات. شامل بحث در مورد طراحی مخزن هوادهی (اندازه گیری) بر اساس نسبت بارگذاری حجمی ، نسبت F: M (نسبت غذا به میکرو ارگانیسم) یا زمان اقامت هیدرولیکی (HRT) با محاسبات مثال. همچنین بحث در مورد محاسبات عملیاتی مخزن هوادهی لجن فعال ، از جمله سرعت اتلاف لجن فعال و محاسبه میزان بازیافت لجن فعال با محاسبات مثال.

دکمه بازگشت به بالا