دانلود کتاب Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions

خرید ایبوک Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions

برای دانلود کتاب Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. ایبوک بصورت PDF می باشد.پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions دانلود کتاب بزرگسالان - Gerontology پرستار صدور گواهینامه بازنگری شدید، نسخه سوم: سریع آمار و تمرین سوالات خرید کتاب از امازون گیگاپیپر
خرید ایبوک Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions دانلود کتاب بزرگسالان – Gerontology پرستار صدور گواهینامه بازنگری شدید، نسخه سوم: سریع آمار و تمرین سوالات خرید کتاب از امازون

Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions (Book + Free App) Paperback – November 20, 2017
by Maria T. Codina Leik MSN ARNP FNP-C AGPCNP-BC (Author

Paperback: 784 pages
Publisher: Springer Publishing Company; 3 edition (November 20, 2017)
Language: English
ISBN-10: 9780826134189
ISBN-13: 978-0826134189
ASIN: 0826134181

لینک: https://www.amazon.com/Adult-Gerontology-Practitioner-Certification-Intensive-Review/dp/0826134181

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review, Third Edition: Fast Facts and Practice Questions

Note to Readers: Publisher does not guarantee quality or access to any included digital components if book is purchased through a third-party seller.

Now with a free mobile & web app with print purchase!

Doody’s Medical Review: 100 Points; 5 Stars (First Edition)

The third edition of this highly acclaimed review continues to promote efficient, time-saving study by synthesizing the complex knowledge needed to pass the AGNP exam into a concise, well-organized format. It is updated with key information about the new AGNP certification exam, including new test format questions featuring photos of skin and eye conditions and EKGs, and more challenging drag-and-drop and multiple-choice questions. Also new to the third edition is information about nonclinical topics on the exam including research; culture, spirituality, and health practices; evidence-based medicine; epidemiology; and reimbursement guidelines. One hundred new review questions throughout the book and on the practice exam―including answer key and rationale―increase the total number of questions to 680.

Designed to help NP students boost their confidence through intensive study and high-quality questions, the third edition features a succinct, precisely targeted review of diseases commonly seen in primary care. It covers the complete adult life span from adolescence onward, and offers extensive test-taking techniques and question dissection and analysis sections that provide strategies for identifying the best clues during the problem-solving process. Organized by body system, sections are consistently formatted and encompass Danger Signals, Normal Findings, Lab Findings, Benign Variants, Differential Diagnosis, and individual Disease Review topics for each system. Additional outstanding features include Exam Tips and Clinical Pearls that help to focus system study on key information.

NEW TO THE THIRD EDITION

Updated information reflecting the new AGNP certification exam
New test format questions used by the AANC, including photos of skin and eye conditions, EKGs, and more complex drag-and-drop and multiple-choice questions
100 new in-depth review questions for a total of 680
Additional information about nonclinical topics including culture, spirituality, and health practices; evidence-based medicine; and more
KEY FEATURES

Provides a succinct, precisely targeted review of diseases commonly seen in primary care
Delineates strategic “question dissection techniques” for study success developed by the author
Includes Exam Tips and Clinical Pearls to help prioritize and interpret test content
Outlines Normal Findings and Benign Variants in physical assessment of each body system
Offers intensive pharmacology review
App included!

Includes all the high-quality content from the book!
Information at your fingertips anytime, anywhere.
Available on iOS, Android, and the web, with a powerful, simple-to-use interface.
APP INCLUDED WITH PRINT PURCHASE

دانلود کتاب بزرگسالان – Gerontology پرستار صدور گواهینامه بازنگری شدید، نسخه سوم: سریع آمار و تمرین سوالات

توجه به خوانندگان: ناشر کیفیت و دسترسی به هر اجزای دیجیتال شامل شامل نمی شود اگر کتاب از طرف فروشنده شخص ثالث خریداری شده است.

در حال حاضر با یک برنامه رایگان همراه و وب با خرید چاپ!

بررسی پزشکی Doody: 100 امتیاز؛ 5 ستاره (نسخه اول)

نسخه سوم این بررسی بسیار مورد تحسین ادامه یافته است برای ترویج کارآمد، صرفه جویی در وقت و صرفه جویی در وقت با سنتز دانش پیچیده مورد نیاز برای تصویب امتحان AGNP به فرمت مختصر و سازمان یافته است. این اطلاعات با اطلاعات کلیدی در مورد امتحان جدید گواهینامه AGNP، شامل سؤالات متداول تست جدید شامل عکسهای پوست و شرایط چشم و اکوکاردیوگرافیها، و پرسشهای احتمالی کشیدن و رها کردن و گزینههای چند گزینه ای بیشتر، به روز می شود. همچنین به نسخه سوم جدید اطلاعاتی در مورد موضوعات غیروابسته در امتحان شامل تحقیق است؛ فرهنگ، معنویت، و شیوه های بهداشتی؛ پزشکی مبتنی بر شواهد؛ همهگیرشناسی؛ و دستورالعمل های بازپرداخت. صد سوالات بررسی جدید در سراسر کتاب و در امتحان تمرین – از جمله کلید پاسخ و منطق – تعداد کل سوالات را به 680 افزایش دهید.

طراحی شده برای کمک به دانشجویان NP اعتماد به نفس خود را از طریق مطالعات فشرده و سوالات با کیفیت بالا تقویت می کنند. نسخه سوم، یک مرور دقیق و دقیق از بیماری هایی که معمولا در مراقبت های اولیه دیده می شود، به طور دقیق مورد هدف قرار می گیرد. این طول عمر بزرگسالان را از نوجوانی به بعد پوشش می دهد و تکنیک های آزمون گسترده ای را در بر میگیرد و بخش های تجزیه و تجزیه و تحلیل پرسش هایی را ارائه می دهد که راهبردهای شناسایی بهترین سرنخ ها را در طی فرایند حل مسئله ارائه می دهند. سازماندهی شده توسط سیستم بدن، بخش ها به طور مداوم فرمت شده و شامل سیگنال های خطر، یافته های نرمال، یافته های آزمایشگاهی، گزینه های خوش بینانه، تشخیص دیفرانسیل و ملاحظات فردی بررسی هر بیماری برای هر سیستم است. ویژگی های اضافی برجسته عبارتند از نکات آزمون و مروارید بالینی که کمک می کند تمرکز مطالعه سیستم بر روی اطلاعات کلیدی است.

جدید به ویرایش سوم

به روز شده اطلاعات منعکس کننده امتحان جدید AGNP
سوالات آزمون جدید فرمت های تست شده توسط AANC، از جمله عکس های وضعیت پوست و چشم، EKG ها، و سوالات پیچیده تر کشیدن و رها کردن و سوالات چند گزینه ای
100 سوال جدید در مورد بررسی عمیق در مجموع 680
اطلاعات اضافی در مورد موضوعات غیر کلاسیک از جمله فرهنگ، معنویت، و شیوه های بهداشتی؛ پزشکی مبتنی بر شواهد؛ و بیشتر

ویژگی های کلیدی

ارائه یک مرور مختصر، دقیقا هدفمند از بیماری هایی که معمولا در مراقبت های اولیه دیده می شود
تعریف استراتژی “تکنیک های تفکیک سوالات” برای موفقیت تحصیلی که توسط نویسنده ایجاد شده است
شامل نکات آزمون و مروارید بالینی برای کمک به اولویت بندی و تفسیر محتوای تست
در ارزیابی فیزیکی هر سیستم بدن، کلیات و معیارهای نامطلوب را توصیف می کند
پیشنهاد فارماکولوژیک شدید را ارائه می دهد

برنامه شامل

شامل تمام محتوای با کیفیت بالا از کتاب است!
اطلاعات در هر زمان و هر کجا نوشت.
موجود در iOS، Android و وب، با یک رابط کاربری قدرتمند و ساده برای استفاده.
APP با خرید نسخه چاپی

دکمه بازگشت به بالا