دانلود کتاب Applications of Viscoelasticity

خرید ایبوک Applications of Viscoelasticity

برای دانلود ایبوک Applications of Viscoelasticity و خرید کتاب کاربردهای ویسکوالاستیسیته بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Elsevier دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.sciencedirect.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Applications of Viscoelasticity

 دانلود کتاب Applications of Viscoelasticity دانلود ایبوک کاربردهای ویسکوالاستیسیته ISBN-13: 978-0128212103 ISBN-10: 0128212101
دانلود کتاب Applications of Viscoelasticity دانلود ایبوک کاربردهای ویسکوالاستیسیته ISBN-13: 978-0128212103 ISBN-10: 0128212101

Applications of Viscoelasticity: Bituminous Materials Characterization and Modeling 1st Edition, Kindle Edition
by Pouria Hajikarimi (Author), Fereidoon Moghadas Nejad (Author)

ISBN-13: 978-0128212103
ISBN-10: 0128212101
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 20$

ادرس اینترنتی کتاب Applications of Viscoelasticity

 

https://www.sciencedirect.com/book/9780128212103/applications-of-viscoelasticity

دانلود رایگان کتاب Applications of Viscoelasticity

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Applications of Viscoelasticity

Applications of Viscoelasticity: Bituminous Materials Characterization and Modeling starts with an introduction to the theory of viscoelasticity, emphasizing its importance to various applications in material characterization and modeling. It next looks at constitutive viscoelastic functions, outlines basic equations for different loading conditions, and introduces the Boltzmann superposition principle, relaxation modulus, and creep compliance. Mechanical models, including integer-order and fractional-order are studied next, featuring real experimentation data alongside the benefits and drawbacks of using each model in various real-world scenarios. The book then covers the correspondence principle, followed by time – temperature superposition, featuring a simple procedure to construct a real master curve and challenges that might be encountered. The concluding chapters cover the Hopkins and Hamming, Park and Kim, and General Power law methods for interconversion of constitutive viscoelastic functions, applications of viscoelasticity for experimental tests, and incremental form of viscoelastic relations for numerical modeling. The book also includes supplementary codes that users can duplicate and use in their own work.

Takes an applied approach to material viscoelasticity, explaining complicated viscoelastic equations and principles
Presents examples of those equations and principles being applied to common problems in realworld settings
Covers constitutive viscoelastic functions, including relaxation modulus and creep compliance
Outlines the construction of a master curve of viscoelastic material considering time – temperature superposition
Couples the correspondence principle with common viscoelastic experiments, such as threepoint bending beam, axial and torsional bar, and dynamic shear rheometer
Provides supplementary codes

دانلود ایبوک کاربردهای ویسکوالاستیسیته

کاربردهای ویسکوالاستیسیته: مشخصه‌سازی و مدل‌سازی مواد قیر با مقدمه‌ای بر تئوری ویسکوالاستیسیته شروع می‌شود و بر اهمیت آن برای کاربردهای مختلف در خصوصیات و مدل‌سازی مواد تأکید می‌کند. سپس به توابع ویسکوالاستیک سازنده نگاه می کند، معادلات اساسی را برای شرایط بارگذاری مختلف ترسیم می کند، و اصل برهم نهی بولتزمن، مدول آرامش و انطباق خزش را معرفی می کند. مدل‌های مکانیکی، از جمله مرتبه صحیح و مرتبه کسری، در ادامه مورد مطالعه قرار می‌گیرند، که شامل داده‌های آزمایش واقعی در کنار مزایا و معایب استفاده از هر مدل در سناریوهای مختلف دنیای واقعی است. سپس این کتاب اصل تطابق را پوشش می‌دهد، و به دنبال آن برهم‌نهی زمان – دما، شامل یک روش ساده برای ساختن یک منحنی اصلی واقعی و چالش‌هایی است که ممکن است با آنها مواجه شویم. فصل‌های پایانی روش‌های هاپکینز و همینگ، پارک و کیم، و قانون قدرت عمومی برای تبدیل توابع ویسکوالاستیک سازنده، کاربردهای ویسکوالاستیسیته برای آزمایش‌های تجربی و شکل افزایشی روابط ویسکوالاستیک برای مدل‌سازی عددی را پوشش می‌دهند. این کتاب همچنین شامل کدهای تکمیلی است که کاربران می توانند آن ها را کپی کرده و در کار خود استفاده کنند.

رویکرد کاربردی به ویسکوالاستیسیته مواد دارد و معادلات و اصول پیچیده ویسکوالاستیک را توضیح می دهد.
نمونه هایی از آن معادلات و اصولی را ارائه می دهد که برای مشکلات رایج در تنظیمات دنیای واقعی اعمال می شوند
عملکردهای ویسکوالاستیک سازنده، از جمله مدول آرامش و انطباق خزش را پوشش می دهد
ساخت یک منحنی اصلی از مواد ویسکوالاستیک را با در نظر گرفتن برهم نهی زمان – دما تشریح می کند
اصل تطابق را با آزمایش‌های ویسکوالاستیک رایج، مانند تیر خمشی سه نقطه، میله محوری و پیچشی، و رئومتر برشی دینامیکی جفت می‌کند.
کدهای تکمیلی را ارائه می دهد

فهرست مطالب Applications of Viscoelasticity

Full text access
Title page
Copyright
Dedication
Contents
Preface
Select Chapter 1 – Introduction to viscoelasticity
Book chapterAbstract only
Chapter 1 – Introduction to viscoelasticity
Pages 1-13
Purchase
View abstract
Select Chapter 2 – Constitutive viscoelastic functions
Book chapterAbstract only
Chapter 2 – Constitutive viscoelastic functions
Pages 15-26
Purchase
View abstract
Select Chapter 3 – Mechanical models of viscoelasticity
Book chapterAbstract only
Chapter 3 – Mechanical models of viscoelasticity
Pages 27-61
Purchase
View abstract
Select Chapter 4 – Correspondence principle of viscoelasticity
Book chapterAbstract only
Chapter 4 – Correspondence principle of viscoelasticity
Pages 63-81
Purchase
View abstract
Select Chapter 5 – Time–temperature superposition
Book chapterAbstract only
Chapter 5 – Time–temperature superposition
Pages 83-105
Purchase
View abstract
Select Chapter 6 – Interconversion of constitutive viscoelastic functions
Book chapterAbstract only
Chapter 6 – Interconversion of constitutive viscoelastic functions
Pages 107-139
Purchase
View abstract
Select Chapter 7 – Application of viscoelasticity for experimental tests
Book chapterAbstract only
Chapter 7 – Application of viscoelasticity for experimental tests
Pages 141-180
Purchase
View abstract
Select Chapter 8 – Incremental form of viscoelastic relations
Book chapterAbstract only
Chapter 8 – Incremental form of viscoelastic relations
Pages 181-224
Purchase
View abstract
Select Index
Book chapterFull text access
Index
Pages 225-231

دکمه بازگشت به بالا