دانلود کتاب ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision

خرید ایبوک ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision

برای دانلود کتاب ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.  این کتاب در قالب PDF کلیه فصول بصورت مجزا ارسال می شود. ایبوک اماده و به محض پرداخت هزینه فایلهای PDF کل 80 فصل در قالب یک فایل rar ارسال می شود. حجم فایل زیپ در حدود 900 مگابایت است.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision دانلود کتاب کتابچه راهنمای ASM جلد 18 اصطکاک روانکاری Wear Technology 2017 Revision
خرید ایبوک ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision دانلود کتاب کتابچه راهنمای ASM جلد 18 اصطکاک روانکاری Wear Technology 2017 Revision
در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از سایت http://app.knovel.com  داشتید با ما مکاتبه کنید.

 

ASM Handbook: Volume 18: Friction, Lubrication, and Wear Technology 10th edition Edition
by ASM (Author), American Society for Metals (Author)

Series: ASM HANDBOOK (Book 18)

Hardcover: 942 pages
Publisher: ASM International; 10th edition edition (July 1, 1992)
Language: English
ISBN-10: 0871703807
ISBN-13: 978-0871703804

لینک کتاب از سایت کاناول :

https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpASMHVF12/viewerType:toc/

 

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 

درباره کتاب ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision

The 2017 edition of Volume 18 builds on articles devoted to specific friction- or wear-critical components supported by coverage on the fundamental physical principles of friction, lubrication, and wear. In addition to basic concepts, methods of lab testing and analysis, materials selection, and field diagnosis and monitoring of friction and wear are also covered. The 2017 edition of this volume has undergone a significant expansion and revision of coverage by a new group of global experts. It has been updated with numerous material and technology developments on coatings, lubrication, tool and die wear, and a number of typical tribological components or classes of components. While it is impossible to include all the types of moving mechanical assemblies that pose tribological challenges, Volume 18 emphasizes a structured approach in analyzing complex tribosystems involving thermal, mechanical, materials, and chemical influences.

دانلود کتاب کتابچه راهنمای ASM جلد 18 اصطکاک روانکاری Wear Technology 2017 Revision

جلد 18 نسخه 2017 برپایه مقالاتی است که به اجزای خاص اصطکاک یا پوشیدنی اختصاص داده شده است که از طریق پوشش اصول بدنی اساسی اصطکاک ، روغن کاری و سایش پشتیبانی می شود. علاوه بر مفاهیم اساسی ، روش های آزمایش و تجزیه و تحلیل آزمایشگاه ، انتخاب مواد و تشخیص میدانی و نظارت بر اصطکاک و سایش نیز پوشانده شده است. نسخه 2017 این دوره دستخوش گسترش و تجدید نظر قابل توجهی در پوشش گروه جدیدی از کارشناسان جهانی شده است. با تحولات بیشمار مواد و فناوری در زمینه پوشش ، روانکاری ، ابزار و ساییدگی و تعدادی از اجزای معمولی و یا کلاسهای مختلف قطعات به روز شده است. در حالی که غیر ممکن است شامل انواع مجموعه های مکانیکی متحرک که چالش های تریبولوژیکی را ایجاد می کنند ، جلد 18 بر رویکرد ساختاری در تجزیه و تحلیل تریبونهای پیچیده شامل گرما ، مکانیکی ، مواد و تأثیرات شیمیایی تأکید دارد.

فهرست مطالب ASM Handbook Volume 18 Friction Lubrication Wear Technology 2017 Revision

Table of Contents

View Section, Front Matter
View Section, Policy on Units of Measure
View Section, Prefaces
View Section, Table of Contents
View Section, Section 1. Introduction
View Section, 1. Introduction to Tribology and Tribological Parameters
View Section, 2. Tribological Testing and Presentation of Data
View Section, Section 2. Solid Friction
View Section, 3. Basic Theory of Solid Friction
View Section, 4. Laboratory Testing Methods for Solid Friction
View Section, 5. Measurement of Surface Forces and Adhesion
View Section, 6. Frictional Heating in Dry and Lubricated Contacts
View Section, 7. Environmental and Application Factors in Solid Friction
View Section, Section 3. Lubricants and Lubrication
View Section, 8. Fundamentals of Lubrication
View Section, 9. Properties of Liquid Lubricants
View Section, 10. Lubricant Additives and Their Functions
View Section, 11. Engine Lubricants Overview and Development Trends
View Section, 12. Lubricants for Rolling-Element Bearings
View Section, 13. Ionic Liquids as Lubricants or Lubricant Additives
View Section, 14. Grease
View Section, 15. Solid Lubricants
View Section, 16. Polyalphaolefin Lubricant Applications
View Section, 17. Lubrication Strategies for Extreme Environments
View Section, Section 4. Wear
View Section, 18. Introduction and Basic Theory of Wear
View Section, 19. Wear Measurement
View Section, 20. Wear Maps
View Section, 21. Abrasive Wear
View Section, 22. Polishing Wear
View Section, 23. Solid Particle Erosion
View Section, 24. Cavitation Erosion
View Section, 25. Liquid Impingement Erosion
View Section, 26. Sliding and Adhesive Wear
View Section, 27. Fretting Wear
View Section, 28. Rolling-Contact Wear
View Section, 29. Impact Wear
View Section, 30. Tribocorrosion
View Section, 31. Adhesion, Friction, and Wear in Low-Pressure and Vacuum Environments
View Section, 32. Biotribology of Medical Implants
View Section, Section 5. Tribology and Wear of Irons and Steels
View Section, 33. Wear of Cast Irons
View Section, 34. Wear Resistance of Steels
View Section, 35. Wear of Stainless Steels
View Section, 36. Tribology and Wear of Bearing Steels
View Section, 37. Tribology and Wear of Tool Steels
View Section, Section 6. Tribology and Wear of Nonferrous Alloys and Nonmetallic Materials
View Section, 38. Friction and Wear of Sliding Bearing Materials
View Section, 39. Friction and Wear of Cobalt-Base Alloys
View Section, 40. Friction and Wear of Titanium Alloys
View Section, 41. Friction and Wear of Aluminum Alloys and Composites
View Section, 42. Friction and Wear of Cemented Carbides
View Section, 43. Friction and Wear of Ceramics
View Section, 44. Friction and Wear of Carbon-Containing Composites
View Section, 45. Friction and Wear of Polymers and Polymer Composites
View Section, Section 7. Surface Treatments and Coatings for Friction and Wear Control
View Section, 46. Carbon-Base (Diamondlike and Diamond) Coatings
View Section, 47. Transition Metal Dichalcogenide-Based (MoS2, WS2) Coatings
View Section, 48. Carbide- and Boride-Based Thick Coatings for Abrasive Wear-Protection Applications
View Section, 49. Coatings and Surface Treatments for Friction and Wear Control
View Section, 50. Electroplated Coatings for Friction, Lubrication, and Wear Technology
View Section, 51. Carburizing
View Section, 52. Tribology of Nitrided and Nitrocarburized Steels
View Section, 53. Wear and Galling Resistance of Borided (Boronized) Metal Surfaces
View Section, 54. Laser Surface Engineering for Tribology
View Section, 55. Wear of Hardfacing Alloys
View Section, 56. Friction Stir Processing and Surfacing
View Section, 57. Surface Texturing
View Section, Section 8. Tool and Die Wear
View Section, 58. Fundamentals of Tribology in Metal Forming
View Section, 59. Fundamentals of Tribology in Machining
View Section, 60. Lubrication and Wear in Rolling
View Section, 61. Lubrication and Wear in Drawing Operations
View Section, 62. Tribology of Extrusion
View Section, 63. Lubrication and Wear in Forging
View Section, 64. Lubrication and Wear in Sheet Forming
View Section, Section 9. Friction and Wear of Machine Components
View Section, 65. Friction and Wear of Sliding Bearings
View Section, 66. Friction and Wear of Rolling-Element Bearings
View Section, 67. Gas-Lubricated Bearings
View Section, 68. Friction, Lubrication, and Wear of Gears and Wind-Turbine Components
View Section, 69. Friction, Lubrication, and Wear of Internal Combustion Engine Parts
View Section, 70. Tribology of Power Train Systems
View Section, 71. Wear of Steam Turbine and Gas Turbine Components
View Section, 72. Friction, Lubrication, and Wear of Pump and Compressor Components
View Section, 73. Friction and Wear of Seals
View Section, 74. Friction and Wear of Automotive and Aircraft Brakes
View Section, 75. Wear and Tribology in Agricultural Machinery
View Section, Section 10. Condition Monitoring
View Section, 76. Introduction to Condition Monitoring
View Section, 77. Wear Particle Analysis
View Section, 78. Vibroacoustic Monitoring Using Signal-Processing Techniques
View Section, 79. Electrical and Motor-Current Signature Analysis
View Section, 80. Radionuclide Methods
View Section, Section 11. Reference Information
View Section, Glossary of Terms

دکمه بازگشت به بالا