دانلود کتاب ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum 3rd Edition

خرید ایبوک ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, 3rd Edition

برای دانلود کتاب ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum نسخه سوم بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. کتاب در فرمت Epub به همراه PDF تبدیل شده ارسال می شود.

خرید ایبوک ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, 3rd Edition دانلود ASPEN بزرگسالان تغذیه پشتیبانی برنامه هسته اصلی، نسخه 3
خرید ایبوک ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, 3rd Edition دانلود ASPEN بزرگسالان تغذیه پشتیبانی برنامه هسته اصلی، نسخه 3

ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, 3rd Edition Paperback – 2017
by ASPEN (Author)

Paperback
Publisher: American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (2017)
Language: English
ISBN-10: 1889622311
ISBN-13: 978-1889622316

لینک: https://www.amazon.com/ASPEN-Adult-Nutrition-Support-Curriculum/dp/1889622311

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, 3rd Edition

This comprehensive book addresses the principles of nutrition support and nutrition support recommendations for selected medical and surgical conditions. Professional and management issues, including home nutrition support, ethics, quality improvement, evidence-based practice, and guideline development, also are discussed. Since the last edition, new practice guidelines and research have advanced nutrition support and created greater awareness of the importance of nutrition care across the continuum of care. For example, ASPEN has updated recommendations for safe practices in enteral nutrition and the appropriate use of parenteral nutrition, and new research has demonstrated the association of malnutrition with high rates of readmission, longer hospital stays, and increased healthcare costs. This edition includes this information, among many other topics, and is a valuable resource for clinicians at all levels who aim to advance and apply this knowledge to their nutrition practice and/ or prepare for recertification in nutrition support.

دانلود کتاب ASPEN بزرگسالان تغذیه پشتیبانی برنامه هسته اصلی، نسخه 3

هنوز هم در پلاستیک، هرگز استفاده نشده است!

دکمه بازگشت به بالا