دانلود کتاب Asphalt Mixture Selection

خرید ایبوک Asphalt Mixture Selection

برای دانلود کتاب Asphalt Mixture Selection بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.  این کتاب در قالب PDF اورجینال  ارسال می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Asphalt Mixture Selection دانلود کتاب انتخاب مخلوط آسفالت
خرید ایبوک Asphalt Mixture Selection دانلود کتاب انتخاب مخلوط آسفالت
در صورتی که نیاز به نسخه Kindle هر کتابی از امارون دارید با ما مکاتبه کنید.

 

 Asphalt Mixture Selection 1st Edition
by Cliff Nicholls (Author), Arthur Hannah (Author)

Hardcover: 164 pages
Publisher: CRC Press; 1 edition (September 16, 2019)
Language: English
ISBN-10: 1138616826
ISBN-13: 978-1138616820

لینک: https://www.crcpress.com/Asphalt-Mixture-Selection/Nicholls-Hannah/p/book/9781138616820

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429461835

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Asphalt Mixture Selection

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 

درباره کتاب Asphalt Mixture Selection

This practical guide starts with a survey of the types of site and the asphalt properties which are required. Various external influences which may affect the relative importance of some properties are addressed, and the interplay of sites and external is considered. Asphalt mixture types and their properties are reviewed, largely as defined in the EN 13108 series but subdivided into further categories, and into maximum nominal coarse aggregate sizes using EN 13043 basic set plus set 2 sizes.

Guidance is given, including using flowcharts, of the different mixtures that are suitable for each situation. In some cases a range of choices or mixtures with different degrees of suitability is offered. The guidance covers surface course, binder course and base, but with more focus on the surface course where the external influence is most significant. The site and external influence combinations on which a mixture can be used successfully are also given.

The book is primarily intended for those who select asphalt on an occasional basis, such as architects or housing developers, but could be of use to other engineers with limited experience. It is also useful as an educational textbook for those studying asphalt technology.

دانلود کتاب انتخاب مخلوط آسفالت

این راهنمای عملی با بررسی انواع سایت و ویژگی های آسفالت مورد نیاز آغاز می شود. تأثیرات بیرونی گوناگونی که ممکن است بر اهمیت نسبی برخی از خصوصیات تأثیر بگذارد ، مورد بررسی قرار می گیرد ، و تداخل سایتها و خارجی در نظر گرفته می شود. انواع مخلوط آسفالت و خصوصیات آنها مورد بررسی قرار می گیرد ، تا حد زیادی که در سری EN 13108 تعریف شده اما به دسته های بعدی تقسیم می شود و به حداکثر اندازه های درشت درشت اسمی با استفاده از مجموعه اصلی EN 13043 به علاوه مجموعه 2 اندازه تقسیم می شود.

راهنماها از جمله استفاده از نمودارهای نمودار از مخلوطهای مختلف که برای هر موقعیتی مناسب هستند استفاده می شود. در بعضی موارد طیف وسیعی از گزینه ها یا مخلوط ها با درجه های مختلف مناسب بودن ارائه می شود. راهنما دوره سطح ، دوره چسبان و پایه را تحت پوشش قرار می دهد ، اما با تمرکز بیشتر روی مسیر سطح که در آن تأثیر خارجی مهمتر است. سایت و ترکیبات نفوذ خارجی که می توانند با موفقیت از آن مخلوط شوند ، نیز آورده شده است.

این کتاب در درجه اول برای کسانی انجام می شود که مرتباً آسفالت را انتخاب می کنند ، مانند معماران یا توسعه دهندگان مسکن ، اما می تواند برای سایر مهندسین با تجربه محدود استفاده شود. همچنین برای کسانی که در زمینه فن آوری آسفالت مطالعه می کنند ، به عنوان یک کتاب درسی مفید است.

فهرست مطالب Asphalt Mixture Selection

Table of Contents

1 Introduction

2 Basics

3 Asphalt Properties

4 Asphalt Mixture Types

5 Paved Areas

6 External Influences

7 Asphalt Mixture Selection

8 Uses for Asphalt Mixtures

9 Examples and Summary

دکمه بازگشت به بالا