دانلود کتاب Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders

خرید ایبوک Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders

برای دانلود ایبوک Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders و خرید کتاب قبل از غرب، ظهور و سقوط نظم‌های جهانی شرقی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF  و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Cambridge University Press دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders

دانلود کتاب Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders دانلود ایبوک قبل از غرب، ظهور و سقوط نظم‌های جهانی شرقی
دانلود کتاب Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders دانلود ایبوک قبل از غرب، ظهور و سقوط نظم‌های جهانی شرقی

Before the West: The Rise and Fall of Eastern World Orders (LSE International Studies) Kindle Edition
by Ayşe Zarakol (Author)

ISBN-13: 978-1108838603
ISBN-10: 110883860X
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders

https://www.google.com/books/edition/Before_the_West/gHJgEAAAQBAJ?hl=en&kptab=overview

https://www.cambridge.org/core/books/before-the-west/78E4B5CE511AA928B2C650AF1CDFE3CA

دانلود رایگان کتاب Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Before the West The Rise and Fall of Eastern World Orders

How would the history of international relations in ‘the East’ be written if we did not always read the ending – the Rise of the West and the decline of the East – into the past? What if we did not assume that Asia was just a residual category, a variant of ‘not-Europe’, but saw it as a space of with its own particular history and sociopolitical dynamics, not defined only by encounters with European colonialism? How would our understanding of sovereignty, as well as our theories about the causes of the decline of Great Powers and international orders, change as a result? For the first time, Before the West offers a grand narrative of (Eur)Asia as a space connected by normatively and institutionally overlapping successive world orders originating from the Mongol Empire. It also uses that history to rethink the foundational concepts and debates of international relations, such as order and decline.

دانلود ایبوک قبل از غرب، ظهور و سقوط نظم‌های جهانی شرقی

تاریخ روابط بین‌الملل در «شرق» چگونه نوشته می‌شود اگر ما همیشه پایان آن – ظهور غرب و افول شرق – را به گذشته نخوانیم؟ اگر فرض نکنیم که آسیا فقط یک مقوله باقیمانده است، یک نوع «نه اروپا» است، بلکه آن را فضایی با تاریخ خاص و پویایی سیاسی-اجتماعی خود بدانیم که تنها با برخورد با استعمار اروپایی تعریف نشده است؟ در نتیجه درک ما از حاکمیت و همچنین نظریه های ما در مورد علل زوال قدرت های بزرگ و نظم های بین المللی چگونه تغییر می کند؟ برای اولین بار، قبل از غرب، روایت بزرگی از (Eur) آسیا را به عنوان فضایی که با نظم‌های متوالی جهانی از لحاظ هنجاری و نهادی همپوشانی دارند ارائه می‌کند که از امپراتوری مغول سرچشمه می‌گیرد. همچنین از این تاریخ برای بازاندیشی مفاهیم و بحث های اساسی روابط بین الملل مانند نظم و زوال استفاده می کند.

دکمه بازگشت به بالا