دانلود کتاب Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use

خرید ایبوک Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use

برای دانلود کتاب Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use خرید ایبوک اصول تصفیه آب بویلر و نمودارها و نکات تمرینی برای استفاده در میدان بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.  ایبوک در قالب PDF بلافاصله ارسال می شود. ایبوک امکان جستجو و کپي متن و همچنين ذخيره تصاوير دارد. هر فصل کتاب در قالب pdf جداگانه است که مجموع این فصول در قالب فایل rar ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از انتشارات Chemical Publishing Company داشتید، کافیست مشخصات ایبوک درخواستی را برای ما ارسال کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use دانلود کتاب اصول تصفیه آب بویلر و نمودارها
خرید ایبوک Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use دانلود کتاب اصول تصفیه آب بویلر و نمودارها

Boiler Water Treatment Principles and Practice – Charts and Notes for Field Use

978-0-8206-0173-1
978-1-5231-0272-3

لینک کتاب Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use

https://app.knovel.com/kn/resources/kpBWTPPCNO/toc

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use

برای اطمینان از کیفیت کتاب Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 

 درباره کتاب Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use

This book contains topics of Saturated steam temperatures at various boiler pressures, Boiler Energy and Power Units, Typical gross heating values of common fuels (based on approximately 80% fuel to steam efficiency), Typical energy consumption and output ratings for a fire tube boiler, Steam tables suitable for pressure deaerators, Calculating Blowdown, Coefficients of thermal conductivity for some heat-exchanger metals and boiler deposits, Types of water or steam commonly employed in most HW heating and steam generating plants, Commonly occurring minerals in natural MU water sources, Specific waterside/steamside problems affecting MPHW and HPHW boiler plants, Salt concentration indicators, Summary of waterside/steamside problems affecting LPHW and LP steam heating boiler plants, FW contamination from MU water, FW contamination from returned condensate, Problems associated with the final FW blend, Deposition of boiler section waterside surfaces by alkaline earth metal salts, other inorganic salts and organics, etc.

دانلود کتاب اصول تصفیه آب بویلر و نمودارها و نکات تمرینی برای استفاده در میدان

این کتاب شامل مباحث دمای بخار اشباع در فشارهای مختلف دیگ بخار، واحدهای انرژی و نیرو بویلر، مقادیر گرمایش ناخالص معمولی سوخت‌های معمولی (بر اساس تقریباً 80 درصد راندمان سوخت به بخار)، رتبه‌بندی مصرف انرژی و خروجی معمول برای دیگ‌های لوله آتش، جداول بخار مناسب برای کاهش فشار حرارتی، برخی از جداول بخار مناسب برای کاهش فشار حرارتی است. فلزات و رسوبات دیگ بخار، انواع آب یا بخاری که معمولاً در اکثر نیروگاه های گرمایش و تولید بخار استفاده می شود، مواد معدنی رایج در منابع آب طبیعی MU، مشکلات خاص کنار آب/کنار بخار که بر کارخانه های دیگ بخار MPHW و HPHW تأثیر می گذارد، شاخص های غلظت نمک، خلاصه ای از مشکلات مربوط به بخاردهی در کنار آب/مشکلات LPHW در کنار آب آب MU، آلودگی FW از میعانات برگشتی، مشکلات مربوط به ترکیب نهایی FW، رسوب سطوح کنار آب بخش دیگ بخار توسط نمک های فلزات قلیایی خاکی، سایر نمک های معدنی و مواد آلی و غیره.

فهرست مطالب Boiler Water Treatment Principles and Practice Charts and Notes for Field Use

Title Page

Table of Contents

Summary of Charts and Notes for Field Use

1. Heat Capacity of Water

2. Saturated Steam Temperatures at Various Boiler Pressures

3. Boiler Energy and Power Units

4. Typical Gross Heating Values of Common Fuels (Based on Approximately 80% Fuel to Steam Efficiency)

5. Typical Energy Consumption and Output Ratings for a Fire Tube Boiler

6. Steam is Widely Employed in All Manner of Buildings and Factories, Including

7. Steam May Be Directly Indirectly Used for Innumerable Purposes, Including

8. The Supply and Distribution Steam Systems Needs to be Meet Several Basic Requirements, Including

9. Steam Tables Suitable for Pressure Deaerators

10. Calculating Blowdown

11. Coefficients of Thermal Conductivity for Some Heat-Exchanger Metals and Boiler Deposits

12. Types of Water or Steam Commonly Employed in Most HW Heating and Steam Generating Plants

13. Commonly Occurring Minerals in Natural MU Water Sources

14. Specific Waterside/Steamside Problems Affecting MPHW and HPHW Boiler Plants

15. Salt Concentration Indicators

16. Summary of Waterside/Steamside Problems Affecting LPHW and LP Steam Heating Boiler Plants

17. FW Contamination from MU Water

18. FW Contamination from Returned Condensate

19. Problems Associated with the Final FW Blend

20. Deposition of Boiler Section Waterside Surfaces by Alkaline Earth Metal Salts, other Inorganic Salts and Organics

21. Silica and Silicate Crystalline Scales and Deposits Affecting Boiler Section Waterside Surfaces

22. Iron Oxide and other Boiler Section Corrosion Debris Deposits

23. Boiler Section Corrosion Problems Involving Oxygen, Concentration Cells and Low pH

24. Stress and High Temperature Related Corrosion

25. Steam Purity, Quality and other Operational Problems

26. Specification for Grades of High-Quality Water Suitable for Higher Pressure WT Boilers

27. Some Practical Considerations for a RW Ion-Exchange Softener

28. Types of Internal Treatment Program

29. Carbonate Cycle Requirement Calculations

30. Phosphate-Cycle Requirement Calculations

31. A Guide to Tannin Residuals in BW

32. Carbonate-Cycle Program – BW Carbonate Reserve Requirements by Pressure and Sulfate Concentration

33. Carbonate-Cycle Coagulation and Precipitation Program – Recommended BW Control Limits for Non-Highly-Rated FT Boilers Employing Hard or Partially Softened FW

34. Phosphate-Cycle Coagulation and Precipitation Program – Recommended BW Control Limits for Non-Highly-Rated FT Boilers Employing Hard, Partially Softened, or Fully Softened FW

35. Phosphate-Cycle Coagulation and Precipitation Program – Recommended BW Control Limits for Non-Highly-Rated WT Boilers Employing Hard, Partially Softened, or Fully Softened FW

36. Chelant Demand (ppm Product) per 1ppm Substrate

37. EDTA Chelant or All-Polymer/All-Organic Program – Recommended BW Control Limits for Fired WT Boilers Employing Demineralized or Similar Quality FW

38. Oxygen Solubility at Atmospheric Pressure

39. Properties of Oxygen Scavengers

40. Carbon Dioxide Evolution from FW Alkalinity

41. Amine Requirement to Reach a Stable Condensate pH

42. Amine Basicity Dissociation Constants

43. Neutralizing Amine Summary Notes

44. Some DR Values for CO2, NH3 and Neutralizing Amines at Various Pressures

45. Calculating Alkalinity Feed-Rate Requirements

46. ASME Consensus Table 1: Suggested Water Chemistry Limits – Industrial Watertube, High Duty, Primary fuel Fired, Drum TypeMakeup Water Percentage: Up to 100% of Feedwater…

47. ASME Consensus Table 2: Suggested Chemistry Limits – Industrial Watertube, High Duty, Primary Fuel Fired, Drum Type

48. ASME Consensus Table 3: Suggested Chemistry Limits – Industrial Firetube, High Duty, Primary Fuel Fired

49. ASME Consensus Table 4: Suggested Water Chemistry Limits – Industrial Coil Type, Watertube, High Duty, Primary Fuel Fired Rapid Steam Generators

50. ASME Consensus Table 5: Suggested Water Chemistry Limits – Marine Propulsion, Watertube, Oil Fired Drum Type

51. ASME Consensus Table 6: Suggested Water Chemistry Limits – Electrode, High Voltage, Forced Circulation Jet Type

52. Reduction in Heat Transfer Efficiency with Increase in Deposit Thickness, Where A = Iron Oxides and Silica, B = Iron Oxides, C = Calcium Carbonate

Notes

دکمه بازگشت به بالا