دانلود کتاب British pharmacopoeia 2019

خرید ایبوک British pharmacopoeia 2020

برای دانلود کتاب British pharmacopoeia 2020 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، دسترسی انلاین به کتاب تا 5 ساعت بعد فراهم می شود. توجه شود که نسخه pdf و یا کتابی ارسال نمی شود. بلکه به شما اکانتی داده می شود که می توانید بصورت انلاین کتاب را مطالعه کنید. امکان دانلود متن کامل فارماکوپه انگلستان (British Pharmacopoeia) و دانلود pdf وجود ندارد. توجه شود مزیت اکانت نسبت به کتاب در این است ، که همیشه جدیدترین نسخه فارماکوپه را دسترسی دارید. مثلا در سال 2020 که وصل می شود، اخرین نسخه یعنی British pharmacopoeia 2020 را دسترسی خواهید داشت.

قبل از پرداخت هزینه می توانید با شماره اعلامی در بخش تماس با ما، تماس بگیرید تا توضیحاتی تکمیلی در مورد اکانت داده شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

اکانت برای دسترسی به فارماکوپه اروپا European Pharmacopoeia و دیگر دارونامه ها وجود دارد.
خرید ایبوک British pharmacopoeia 2019 دانلود کتاب فارماکوپه انگلیسی سال 2019 خرید کتاب از امازون گیگاپیپر
خرید ایبوک British pharmacopoeia 2019 دانلود کتاب فارماکوپه انگلیسی سال 2019 خرید کتاب از امازون

British pharmacopoeia 2019 [complete edition – print + download + online access] Hardcover
Be the first to review this item

Hardcover
Publisher: TSO
Language: English
ISBN-10: 9780113230686
ISBN-13: 978-0113230686
ASIN: 0113230680

لینک جدیدترین کتاب فارماکوپه انگلیس:

https://www.amazon.com/British-pharmacopoeia-2019-complete-download/dp/0113230680/

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

تصاویری از محیط انلاین فارماكوپه انگلیس (BP)

در تصاویر زیر می توانید بخشهای مختلف کتاب فارماکوپه بریتانیا را مشاهده کنید.

فارماکوپه‌ها کتاب‌هایی هستند که فهرست کاملی از داروهای موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارویی، موارد مصرف، عوارض جانبی، نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه، روش آنالیز مواد اولیه و جانبی مشتمل بر روش‌های فیزیکی و شیمیایی و استانداردهایی که در داروسازی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند در آن قید شده‌است. برای مشاهده متن کامل فارماکوپه انگلستان به شما اکانتی داده می شود که می توانید مطابق تصاویر زیر به بخشهای مختلف دسترسی داشته باشید.اکانت pharmacopoeia.com

بخش مونوگراف فارماکوپه
خرید ایبوک British pharmacopoeia 2019 دانلود کتاب فارماکوپه انگلیسی سال 2019 Free Download دانلود متن کامل فارماكوپه انگلستان BP اکانت pharmacopoeia.com
خرید ایبوک British pharmacopoeia 2019 دانلود کتاب فارماکوپه انگلیسی سال 2019 Free Download دانلود متن کامل فارماكوپه انگلستان BP اکانت pharmacopoeia.com
دسترسی به متن کامل فارماكوپه انگلستان BP
متن کامل فارماكوپه انگلستان BP 2019 اپدیت 9.8
خرید ایبوک British pharmacopoeia 2019 دانلود کتاب فارماکوپه انگلیسی سال 2019 Free Download دانلود متن کامل فارماكوپه انگلستان BP اکانت pharmacopoeia.com
فهرست مطالب کتاب British pharmacopoeia 2019
دانلود کتاب British pharmacopoeia جدیدترین نسخه سال 2019 دسترسی به متن کامل فارماكوپه انگلستان BP پسورد pharmacopoeia.com
دانلود کتاب British pharmacopoeia جدیدترین نسخه سال 2019 دسترسی به متن کامل فارماكوپه انگلستان BP پسورد pharmacopoeia.com
بخشهای مختلف فارماكوپه انگلستان BP 2019
دانلود رایگان کتاب فارماكوپه انگلستان BP جدیدترین نسخه 2019
مونوگراف سدیم سیترات
فارماکوپه انگلستان (British Pharmacopoeia)
فارماکوپه انگلستان (British Pharmacopoeia)
فارماکوپه کتاب Pharmacopoeia دانلود فارماکوپه BP
فارماکوپه کتاب Pharmacopoeia دانلود فارماکوپه BP

دانلود متن کامل فارماکوپه انگلستان

 

فهرست مطالب فارماکوپه انگلستان (British Pharmacopoeia)

BP 2019 (Ph. Eur. 9.8 update)
Collapse all –
Collapse – Preliminaries
British Pharmacopoeia 2019
Foreword
Contents
Notices
Preface
British Pharmacopoeia Commission
Expert Advisory Groups, Panels of Experts and Working Parties
Code of Practice
Membership of the British Pharmacopoeia Commission
Membership of Expert Advisory Groups, Panels of Experts and Working Parties
Current British Pharmacopoeia Staff
Current British Pharmacopoeia Laboratory Staff
Current Staff of the Publisher of the British Pharmacopoeia
Introduction
Collapse – General Notices
Contents of the General Notices
Part I
Part II
Part III
Monographs: Medicinal and Pharmaceutical Substances
Formulated Preparations: General Monographs
Formulated Preparations: Specific Monographs
Herbal Drugs, Herbal Drug Preparations and Herbal Medicinal Products
Materials for use in the Manufacture of Homoeopathic Preparations
Blood-related Products
Collapse – Immunological Products
Immunosera
Vaccines
Diagnostic Preparations
Radiopharmaceutical Preparations
Surgical Materials
Infrared Reference Spectra
Collapse – Appendices
Introduction
Contents of the Appendices
European Pharmacopoeia Equivalent Texts
Collapse – Appendix I
Appendix I Additional Information for Reagents
Appendix I A. General Reagents
Collapse – Appendix I B. Volumetric Reagents and Solutions
Terminology
Primary Standards
Preparation and Standardisation
Volumetric Solutions
Appendix I C. Standard Solutions
Appendix I D. Buffer Solutions
Appendix I E. Reference Materials
Appendix I F. Polymorphism
Collapse – Appendix II
Appendix II A. Infrared Spectrophotometry
Appendix II B. Ultraviolet and Visible Absorption Spectrophotometry
Appendix II C. Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry
Appendix II D. Atomic Spectrophotometry: Emission and Absorption
Appendix II E. Fluorescence Spectrophotometry [Fluorimetry] Appendix II F. X-Ray Fluorescence Spectrometry
Appendix II G. Mass Spectrometry
Appendix II G1. Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
Appendix II H. Raman Spectroscopy
Appendix II J. Flow Cytometry
Appendix II K. Peptide Identification by Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry
Appendix II L. Chemical Imaging
Appendix II M. Direct Amperometric and Pulsed Electrochemical Detection
Collapse – Appendix III
Appendix III Chromatographic Separation Techniques
Appendix III A. Thin-layer Chromatography
Appendix III B. Gas Chromatography
Appendix III C. Size-exclusion Chromatography
Appendix III D. Liquid Chromatography
Appendix III E. Paper Chromatography
Appendix III F. Electrophoresis
Appendix III G. Capillary Electrophoresis
Appendix III H. Supercritical Fluid Chromatography
Appendix III J. Isoelectric Focusing
Appendix III K. Peptide Mapping
Appendix III L. Amino Acid Analysis
Appendix III M. Glycan Analysis of Glycoproteins
Collapse – Appendix IV
Appendix IV A. Clarity of Solution
Appendix IV B. Colour of Solution
Collapse – Appendix V
Appendix V A. Determination of Melting Point
Appendix V B. Determination of Freezing Point
Appendix V C. Determination of Distillation Range
Appendix V D. Determination of Boiling Point
Appendix V E. Determination of Refractive Index
Appendix V F. Determination of Optical Rotation and Specific Optical Rotation
Appendix V G. Determination of Weight per Millilitre, Density, Relative Density and Apparent Density
Appendix V H. Viscosity
Appendix V J. Circular Dichroism
Appendix V K. Approximate pH of Solutions
Appendix V L. Determination of pH Values
Appendix V M. Thermal Analysis
Appendix V N. Osmolality
Appendix V O. Conductivity
Appendix V P. Total Organic Carbon in Water for Pharmaceutical Use
Appendix V Q. Density of Solids
Appendix V R. Detection and Measurement of Radioactivity
Appendix VI Qualitative Reactions and Tests
Appendix VII Limit Tests
Collapse – Appendix VIII
Appendix VIII A. Non-aqueous Titration
Appendix VIII B. Amperometric, Potentiometric and Voltametric Titrations
Appendix VIII C. Oxygen-flask Combustion
Appendix VIII D. Complexometric Titrations
Appendix VIII E. Potentiometric Determination of Ionic Concentration Using Ion-selective Electrodes
Appendix VIII F. Determination of Ethanol
Appendix VIII G. Determination of Methanol and Propan-2-ol
Appendix VIII H. Determination of Nitrogen
Appendix VIII J. Tetrazolium Assay of Steroids
Appendix VIII K. Ethylene Glycol and Diethylene Glycol in Ethoxylated Substances
Appendix VIII L. Residual Solvents
Appendix VIII M. Residual Ethylene Oxide and Dioxan
Appendix VIII N. N,N-Dimethylaniline
Appendix VIII O. 2-Ethylhexanoic Acid
Appendix VIII P. Total Protein
Appendix VIII Q. Acetic Acid in Synthetic Peptides
Appendix VIII R. Nickel in Hydrogenated Vegetable Oils
Appendix VIII S. Methyl, Ethyl and Isopropyl Methanesulfonate in Methanesulfonic Acid
Appendix VIII T. Methyl, Ethyl and Isopropyl Methanesulfonate in Active Substances
Appendix VIII V. Methanesulfonyl Chloride in Methanesulfonic Acid
Appendix VIII W. Determination of Metal Catalyst or Metal Reagent Residues
Appendix VIII X. Methyl, Ethyl and Isopropyl Toluenesulfonate in Active Substances
Appendix VIII Y. Methyl, Ethyl and Isopropyl Benzenesulfonate in Active Substances
Collapse – Appendix IX
Appendix IX A. Determination of Sulfated Ash
Appendix IX B. Determination of Sulfur Dioxide
Appendix IX C. Determination of Water
Appendix IX D. Determination of Loss on Drying
Appendix IX E. Limit Test for Carbon Monoxide in Medicinal Gases
Appendix IX F. Determination of Carbon Dioxide in Medicinal Gases
Appendix IX G. Determination of Nitrogen Monoxide and Nitrogen Dioxide in Medicinal Gases
Appendix IX H. Determination of Oxygen in Medicinal Gases
Appendix IX J. Determination of Water in Medicinal Gases
Appendix IX K. Gas Detector Tubes
Appendix IX L. Determination of Nitrous Oxide in Gases
Appendix IX M. Water-Solid Interactions: Determination of Sorption-Desorption Isotherms and of Water Activity
Collapse – Appendix X
Appendix X A. Acetyl Value
Appendix X B. Acid Value
Appendix X C. Ester Value
Appendix X D. Hydroxyl Value
Appendix X E. Iodine Value
Appendix X F. Peroxide Value
Appendix X G. Saponification Value
Appendix X H. Unsaponifiable Matter
Appendix X J. Determination of Cineole
Appendix X K. Determination of Aldehydes
Appendix X L. Oxidising Substances
Appendix X M. Essential Oils
Appendix X N. Fixed Oils
Appendix X O. Anisidine Value
Appendix X P. Oils Rich in Omega-3-acids
Appendix X Q. Sterols in Fatty Oils
Collapse – Appendix XI
Appendix XI A. Total Solids
Appendix XI B1. Ethanol-soluble Extractive
Appendix XI B2. Water-soluble Extractive
Appendix XI C. Swelling Index
Appendix XI D. Foreign Matter
Appendix XI E. Essential Oils in Herbal Drugs
Appendix XI F. Continuous Extraction of Drugs
Appendix XI G. Complete Extraction of Alkaloids
Appendix XI H. Stomata
Appendix XI J. Ash
Appendix XI K. Acid-insoluble Ash
Appendix XI L. Pesticide Residues
Appendix XI M. Tannins in Herbal Drugs
Appendix XI N. Bitterness Value
Appendix XI O. Foam Index
Appendix XI P. Dry Residue of Extracts
Appendix XI Q. Loss on Drying of Extracts
Appendix XI R. Test for Aristolochic Acids in Herbal Drugs
Appendix XI S. Determination of Mycotoxins in Herbal Drugs
Appendix XI T. Herbal Drugs: Sampling and Sample Preparation
Appendix XI U. Microscopic Examination of Herbal Drugs
Appendix XI V. Deoxyribonucleic Acid (DNA) Based Identification Techniques for Herbal Drugs
Appendix XI W. High-Performance Thin-Layer Chromatography of Herbal Drugs and Herbal Drug Preparations
Collapse – Appendix XII
Appendix XII A. Disintegration
Appendix XII B. Dissolution
Appendix XII B. ANNEX: Recommendations on Dissolution Testing
Appendix XII C. Consistency of Formulated Preparations
Collapse – Appendix XIII
Appendix XIII A. Particulate Contamination: Sub-visible Particles
Appendix XIII B. Particulate Contamination: Visible Particles
Collapse – Appendix XIV
Appendix XIV Biological Assays and Tests
Appendix XIV A. Microbiological Assay of Antibiotics
Appendix XIV B. Immunochemical Methods
Appendix XIV C. Test for Bacterial Endotoxins (LAL Test)
Appendix XIV D. Test for Pyrogens
Appendix XIV E. Test for Abnormal Toxicity
Appendix XIV F. Test for Depressor Substances
Appendix XIV G. Test for Histamine
Appendix XIV H. Monocyte-Activation Test
Appendix XIV I. Assay of Pancreatin
Appendix XIV J. Blood and Related Products
Appendix XIV K. Immunological Products
Appendix XIV L. Nucleic Acid Amplification Techniques
Appendix XIV M. Assay of Interferons
Appendix XIV N1. Numeration of CD34/CD45+ Cells in Haematopoietic Products
Appendix XIV N2. Colony-forming Cell Assay for Human Haematopoietic Progenitor Cells
Appendix XIV N3. Nucleated Cell Count and Viability
Appendix XIV O. Host-cell Protein Assays
Appendix XIV P. Determination of Bactericidal, Fungicidal or Yeasticidal Activity of Antiseptic Medicinal Products
Collapse – Appendix XV Production and Testing of Vaccines
Appendix XV A. Terminology used in Monographs on Biological Products
Appendix XV B. Aluminium in Adsorbed Vaccines
Appendix XV C. Calcium in Adsorbed Vaccines
Appendix XV D. Free Formaldehyde
Appendix XV E. Phenol in Immunosera (Antisera) and Vaccines
Appendix XV F. Neurovirulence
Appendix XV G. Composition of Polysaccharide Vaccines
Appendix XV H. Chicken Flocks Free from Specified Pathogens for the Production and Quality Control of Vaccines
Appendix XV J. Cell Substrates for the Production of Vaccines for Human Use
Appendix XV K. Carrier Proteins for the Production of Conjugated Polysaccharide Vaccines for Human Use
Appendix XV L. Immunonephelometry for Vaccine Component Assay
Appendix XV M. Substitution of In Vivo Method(s) by In Vitro Method(s) for the Quality Control of Vaccines
Collapse – Appendix XVI
Appendix XVI A. Test for Sterility
Appendix XVI B. Microbiological Examination of Non-sterile Products
Appendix XVI C. Efficacy of Antimicrobial Preservation
Appendix XVI D. Microbiological Quality of Non-sterile Pharmaceutical Preparations and Substances for Pharmaceutical Use
Appendix XVI E. Microbiological Examination of Cell-based Preparations
Appendix XVI F. Microbiological Examination of Herbal Medicinal Products for Oral Use and Extracts used in their Preparation
Appendix XVI G. Microbiological Quality of Herbal Medicinal Products for Oral Use and Extracts Used in their Preparation
Appendix XVI H. Microbiological Examination of Live Biotherapeutic Products
Collapse – Appendix XVII
Appendix XVII A. Particle Size of Powders
Appendix XVII B. Sieves and Filters
Appendix XVII C. Specific Surface Area by Air Permeability
Appendix XVII E. Flowability
Appendix XVII F. Measurement of Consistency and Texture Analysis
Appendix XVII G. Friability
Appendix XVII H. Resistance to Crushing of Tablets
Appendix XVII J. Softening Time Determination of Lipophilic Suppositories
Appendix XVII K. Pycnometric Density of Solids
Appendix XVII M. Specific Surface Area by Gas Adsorption
Appendix XVII N. Powder Flow
Appendix XVII O. Optical Microscopy
Appendix XVII P. Particle Size Analysis by Laser Light Diffraction
Appendix XVII Q. Characterisation of Crystalline and Partially Crystalline Solids by X-ray Powder Diffraction (XRPD)
Appendix XVII R. Porosity and Pore-size Distribution of Solids by Mercury Porosimetry
Appendix XVII S. Bulk Density and Tapped Density of Powders
Appendix XVII T. Wettability of Porous Solids Including Powders
Appendix XVII U. Crystallinity
Appendix XVII V. Characterisation of Crystalline Solids by Microcalorimetry and Solution Calorimetry
Appendix XVIII Methods of Sterilisation
Collapse – Appendix XIX
Appendix XIX A. Containers Introduction
Appendix XIX B. Glass Containers for Pharmaceutical Use
Appendix XIX C. Plastic Containers and Closures
Appendix XIX D. Containers for Blood and Blood Components
Appendix XIX E. Rubber Closures for Containers for Aqueous Parenteral Preparations
Appendix XIX F. Sets for the Transfusion of Blood and Blood Components
Appendix XIX G. Sterile Single-use Plastic Syringes
Collapse – Appendix XX
Appendix XX Materials Used for the Manufacture of Containers
Appendix XX A. Materials for Containers for Human Blood and Blood Components
Appendix XX B. Polyolefins
Appendix XX C. Polyethylene
Appendix XX D. Polypropylene for Containers and Closures for Parenteral Preparations and Ophthalmic Preparations
Appendix XX E. Poly(Ethylene – Vinyl Acetate) for Containers and Tubing for Total Parenteral Nutrition Preparations
Appendix XX F. Silicone
Appendix XX G. Plastic Additives
Appendix XX H. Polyethylene Terephthalate for Containers for Preparations not for Parenteral Use
Collapse – Appendix XXI
Appendix XXI A. Abbreviated Titles
Appendix XXI B. Approved Synonyms
Appendix XXI C. Eye Drops
Collapse – Appendix XXII
Appendix XXII A. Viral Safety
Appendix XXII B. Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents Via Human and Veterinary Medicinal Products
Appendix XXIII B. Conversion Tables for Commonly Used Units
Appendix XXIV Abbreviations
Appendix XXV Names, Symbols and Atomic Weights of Elements
Collapse – Supplementary Chapters
Introduction
Contents of the Supplementary Chapters
Collapse – SC I Basis of Pharmacopoeial Requirements
SC I Basis of Pharmacopoeial Requirements
SC I A. Control of Impurities
SC I B. Polymorphism
SC I C. Bacterial Endotoxin Testing
SC I Guidelines for using the Test for Bacterial Endotoxins
SC I D. Excipients
SC I E. Dissolution Testing of Solid Oral Dosage Forms
SC I F. Declaration of Content
SC I G. Labelling
SC I H. Biological Assays and Tests
SC I J. Efficacy of Antimicrobial Preservation
SC I K. Stereochemistry
SC I L. Microbiological Assay of Antibiotics
SC I M. Microbial Contamination
SC I N. Particulate Contamination
SC I O. Inhaled Products
Collapse – SC II Names of Medicinal Substances and Preparations
SC II Names of Medicinal Substances and Preparations
SC II A. Changes in Monograph Titles
SC II B. Monograph Titles for Formulated Preparations
SC II C. Structures and Nomenclature of Substances of Natural or Semi-synthetic Origin
Collapse – SC III Pharmacopoeial Organisation
SC III Pharmacopoeial Organisation
SC III A1. Contact Points
SC III A2. Expert Advisory Groups
SC III B. Monograph Development: Mechanism
SC III C. Monograph Development: Guidance to Manufacturers
SC III D. Monograph Development: Methods of Analysis
SC III E. British Pharmacopoeia Chemical Reference Substances (BPCRS)
SC III F. Validation of Analytical Procedures
Collapse – SC IV European Pharmacopoeia
SC IV European Pharmacopoeia
SC IV A. Membership of the European Pharmacopoeia Commission
SC IV B. Dates of Implementation
SC IV C. Certification Scheme
SC IV D. Residual Solvents
SC IV E. Alcoholimetric Tables
SC IV F. Pharmacopoeial Harmonisation
SC IV G. Statistical Analysis of Results of Biological Assays and Tests
SC IV H. Materials Used in Chromatographic Tests
SC IV J. Control of Impurities in Substances for Pharmaceutical Use
SC IV K. Characters Section in Monographs
SC IV L. Alternative Methods for Control of Microbiological Quality
SC IV M. Reference Standards
SC IV N. Gene Transfer Medicinal Products for Human Use
SC IV O. Functionality-related Characteristics of Excipients
SC IV P. Guidelines for Using the Test for Sterility
SC IV Q. Metal Catalyst or Metal Reagent Residues
SC IV R. Chemometric Methods Applied to Analytical Data
SC IV S. Raw Materials of Biological Origin for the Production of Cell-based and Gene Therapy Medicinal Products
Collapse – SC V Unlicensed Medicines
SC V Unlicensed Medicines
SC V A. Monograph Selection: Unlicensed Medicines
SC V B. Preservative-free Unlicensed Medicines
SC V C. Bioequivalence of Oral Liquids
SC V D. Storage and Stability of Unlicensed Medicines
SC V E. Extemporaneous Preparations
SC V F. Aseptic Preparation of Unlicensed Medicines
Collapse – SC VI Pharmacopoeial Quantitative Analysis
SC VI A. Pharmacopoeial Calculations
SC VI B. Titrimetric Analysis
SC VI C. Indicator Colour Changes
Collapse – SC VII Traditional Herbal Medicines
SC VII A. Traditional Herbal Medicines
SC VII B. Names of Herbal Drugs Used in Traditional Chinese Medicine
SC VII C. Monographs on Herbal Drug Extracts (Information Chapter)
SC VII D. DNA Barcoding as a Tool for Botanical Identification of Herbal Drugs
SC VIII Materials for use in the Manufacture of Homoeopathic Preparations
SC IX Similar Biological Medicinal Products
Collapse – British Pharmacopoeia (Veterinary)
British Pharmacopoeia (Veterinary) 2019
Contents
Notices
Preface
British Pharmacopoeia Commission
Expert Advisory Groups, Panels of Experts and Working Parties
Code of Practice
Membership of the British Pharmacopoeia Commission
Membership of Expert Advisory Groups, Panels of Experts and Working Parties
Current British Pharmacopoeia Staff
Current British Pharmacopoeia Laboratory Staff
Current Staff of the Publisher of the British Pharmacopoeia
Introduction
Collapse – General Notices
Contents of the General Notices
Part I
Part II
Part III
Medicinal and Pharmaceutical Substances
Formulated Preparations: General Monographs
Formulated Preparations: Specific Monographs
Collapse – Immunological Products
Immunosera
Vaccines
Diagnostic Preparations
Surgical Materials (Sutures)
Infrared Reference Spectra
Collapse – Appendices
Contents of the Appendices
European Pharmacopoeia Equivalent Texts
Appendix XV A (Vet). Terminology used in Monographs on Biological Products
Appendix XV H (Vet). Chicken Flocks Free from Specified Pathogens for the Production and Quality Control of Vaccines
Appendix XV H (Vet) 1. Healthy Chicken Flocks for the Production of Inactivated Vaccines for Veterinary Use
Appendix XV J (Vet) 1. Cell Cultures for the Production of Veterinary Vaccines
Appendix XV J (Vet) 2. Substances of Animal Origin for the Production of Immunological Veterinary Medicinal Products
Appendix XV K (Vet) 1. Evaluation of Safety of Veterinary Vaccines and Immunosera
Appendix XV K (Vet) 2. Evaluation of Efficacy of Veterinary Vaccines and Immunosera
Appendix XV K (Vet) 3. Evaluation of Safety of each Batch of Immunosera for Veterinary Use
Appendix XVI B (Vet) 3. Test for Absence of Mycoplasmas
Appendix XVI B (Vet) 4. Avian Viral Vaccines: Tests for Extraneous Agents in Seed Lots
Appendix XVI B (Vet) 5. Avian Live Virus Vaccines: Tests for Extraneous Agents in Batches of Finished Product
Appendix XXI B (Vet). Approved Synonyms
Collapse – Supplementary Chapters
Introduction
Contents of the Supplementary Chapters
A (Vet). Monograph Development: Mechanism

دانلود رایگان ایبوک British pharmacopoeia 2020

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان در بالا قرار داده شده است. دانلود کتاب فارماکوپه (دارونامه، کتاب دستور داروسازی) گیاهان دارویی آمریکا

درباره کتاب British pharmacopoeia 2020

The British Pharmacopoeia (BP) 2019 supersedes the BP 2018 and becomes legally effective on 1 January 2019. This edition incorporates new monographs from both the BP and Ph. Eur. along with a significant number of revised monographs.
27 new BP monographs, 39 new Ph. Eur. monographs
117 amended BP monographs
Four new monographs for unlicensed formulations and two new monographs for herbal preparations
Two new monographs for biological medicines
One new and six amended BP Veterinary monographs
All monographs from the Ph. Eur. 9th Edition and Supplements 9.1 to 9.5 included
Three in-year online and offline download product updates to integrate the Ph. Eur. Supplements 9.6, 9.7 and 9.8

دانلود کتاب فارماکوپه انگلیسی سال 2019

فارماکوپه بریتانیا (BP) 2019 جایگزین BP 2018 می شود و در تاریخ 1 ژانویه 2019 به طور قانونی موثر خواهد بود. این نسخه شامل نسخه های جدیدی از BP و Ph.Eur است. همراه با تعداد قابل توجهی از اصطلاحات اصلاح شده.

27 نسخه ی جدید BP، 39 جدید Ph.Euro. مونوگراف ها
117 اصلاحیه BP اصلاح شده
چهار مورفولوژی جدید برای فرمولهای بدون مجوز و دو نسخه جدید برای آماده سازی گیاهان
دو مقاله جدید برای داروهای بیولوژیک
یک نسخه جدید و شش اصلاحیه BP Veterinary
همه ی مقالاتی از Ph.Eur. نسخه 9 و مکمل های 9.1 تا 9.5 گنجانده شده است
سه سالانه آنلاین و آفلاین دانلود به روز رسانی محصول برای ادغام Ph. Eur. مکمل های 9.6، 9.7 و 9.8

دکمه بازگشت به بالا