دانلود کتاب Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition

خرید ایبوک Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition

برای دانلود کتاب Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition دانلود کتاب راهنمای بالینی و بررسی اکوکاردیوگرافی ترانسفعال، ویرایش دوم
خرید ایبوک Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition دانلود کتاب راهنمای بالینی و بررسی اکوکاردیوگرافی ترانسفعال، ویرایش دوم

Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition 2nd Edition
by Joseph Mathew (Author), Madhav Swaminathan (Author), Chakib Ayoub (Author)

Paperback: 656 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 2 edition (December 28, 2010)
Language: English
ISBN-10: 0071638075
ISBN-13: 978-0071638074

لینک:https://www.amazon.com/Clinical-Manual-Review-Transesophageal-Echocardiography/dp/0071638075

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography, Second Edition

Publisher’s Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product.

A complete, full-color clinical manual and review of TEE

4 STAR DOODY’S REVIEW!
“This is an excellent addition to the library of books on TEE. It is concise yet thorough, well written with excellent illustrations, graphs, and tables that enhance the reading, and provides an outstanding review of the subject. I would highly recommend this to all cardiothoracic anesthesiologists, especially fellows in training.”–Doody’s Review Service

“All in all, the second edition of the Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography is a very solid entry into what I would consider the “board preparation” category of echocardiography textbooks. The chapters are concise and well illustrated, and most have an extensive number of questions that allow readers to identify topics that they may need to review in greater depth. With expert contributing authors and sound editing, the second edition of this book would be a valuable addition to the library of anesthesiologists interested in a text covering the breadth of topics related to perioperative echocardiography.”–Anesthesia & Analgesia

“This represents a herculean editorial challenge as to the educational framework required by the various audiences who use this book to guide clinical care as well as study for Board examinations: resident, fellow, and attending physician. The challenge is to make this text useful to the novice and serve as a resource for the experienced clinician….[The book] represents a narrative and graphic standard that will enhance the knowledge of the reader and facilitate application of exemplary clinical care to high-risk patients in the perioperative period.”–Paul Barash, MD, Professor of Anesthesiology, Yale University School of Medicine, from the foreword

Clinical Manual and Review of Transesophageal Echocardiography offers concise yet comprehensive coverage of the key principles, concepts, and developing practice of TEE. Each chapter provides a summary of the physiology, pathophysiology, tomographic views, and the required two-dimensional, M-Mode, and Doppler echocardiography data for a number of common disease states. Important clinical information is integrated with the principles of cardiovascular physiology.

 

دانلود کتاب راهنمای بالینی و بررسی اکوکاردیوگرافی ترانسفعال، ویرایش دوم

نکته ناشر: محصولاتی که از طرف فروشندگان شخص ثالث خریداری شده اند توسط ناشر برای کیفیت، صحت و یا دسترسی به هر گونه حق الزحمه آنلاین همراه با محصول تضمین نمی شوند.

کتابچه راهنمای کامل بالینی رنگی و بررسی TEE

بررسی 4 STAR DOODY!
“این علاوه بر عالی کتابخانه کتاب در TEE است. این مختصر هنوز کامل است، به خوبی با تصاویر، نمودار ها و جداول عالی که خواندن را بهبود می بخشد، و نقد برجسته ای از موضوع ارائه می شود. من به شدت توصیه به این همه متخصصان بیهوشی قلب و عروق، به ویژه در دوره های آموزشی. “- سرویس نقد دوودی

“در مجموع، نسخه دوم کتابچه راهنمای بالینی و بررسی نقص اکوکاردیوگرافی ترانسفعال، ورودی بسیار سختی است که من در مقوله” آماده سازی هیئت مدیره “کتاب های الکترونیکی اکوکاردیوگرافی در نظر می گیرم. فصل ها مختصر و به خوبی نشان داده شده اند و بیشتر آنها گسترده تعدادی از سوالاتی که به خوانندگان اجازه می دهد موضوعات را شناسایی کنند که ممکن است نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند. با نویسندگان متخصص و ویرایش صدا، نسخه دوم این کتاب علاوه بر ارزش افزوده کتابخانه متخصصان بیهوشی که علاقه مند به متن متناسب با وسعت از موضوعات مرتبط با اکوکاردیوگرافی دوره ای “. – بیهوشی و ناهنجاری

“این نشان دهنده یک چالش سرمقاله ی هیکلانه در مورد چارچوب آموزشی مورد نیاز مخاطبان مختلف است که از این کتاب برای هدایت مراقبت های بالینی استفاده می کنند و همچنین برای بررسی امتحانات هیئت مدیره: ساکن، همکار و حضور در پزشك. چالش این است كه این متن مفید باشد تازه کار و خدمت به عنوان یک منبع برای متخصص بالینی …. [این کتاب] نشان دهنده یک استاندارد روایی و گرافیک است که دانش خواننده را ارتقا داده و تسهیل استفاده از مراقبت های بالینی نمونه را برای بیماران پر خطر در دوره دوره ای تجویز می کند. “- پائول باراش، MD، استاد بیهوشی، دانشکده پزشکی دانشگاه ییل، از پیشگویی

کتابچه راهنمای بالینی و بررسی اکوکاردیوگرافی ترانسفعال، پوشش جامع و جامع از اصول کلیدی، مفاهیم و توسعه عمل TEE را ارائه می دهد. هر فصل خلاصه ای از فیزیولوژی، پاتوفیزیولوژی، دیدگاه های توموگرافی و داده های مورد نیاز دو بعدی، M-Mode و داپلر اکوکاردیوگرافی را برای تعدادی از بیماری های رایج فراهم می کند. اطلاعات بالینی مهم با اصول فیزیولوژی قلبی عروقی هماهنگ است.

دکمه بازگشت به بالا