دانلود کتاب Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders

خرید ایبوک Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders

برای دانلود کتاب Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب کمک اول برای انجمن پزشکی خانواده نسخه سوم ایمیل می شود. توجه شود که این ایبوک بصورت اورجینال است و با ایبوک رایگان موجود در سایتهای دیگر فرق دارد.


 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders دانلود کتاب فیزیولوژی بالینی اختلالات اسید باز و الکترولیت
خرید ایبوک Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders دانلود کتاب فیزیولوژی بالینی اختلالات اسید باز و الکترولیت

Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders (Clinical Physiology of Acid Base & Electrolyte Disorders) 5th Edition
by Burton Rose (Author), Theodore Post (Author)

ISBN-13: 978-0071346825
ISBN-10: 0071346821

لینک ایبوک Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders:

https://mhebooklibrary.com/doi/book/10.1036/9780071609876?contentTab=true

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders

This superbly written text gives students, residents, and practitioners the edge in understanding the mechanisms and clinical management of acid-base disorders. Presents the core information to understand renal and electrolyte physiology, and reviews the treatment rationale for all major acid-base and electrolyte disturbances. The entire text is exhaustively revised, and now includes questions and answers in each chapter.

دانلود کتاب فیزیولوژی بالینی اختلالات اسید باز و الکترولیت

این متن فوق العاده عالی به دانش آموزان ، ساکنان و پزشکان در درک مکانیسم ها و مدیریت بالینی اختلالات اسید-باز قدرت بیشتری می دهد. اطلاعات اصلی را برای درک فیزیولوژی کلیه و الکترولیت ارائه می دهد ، و منطق درمان را برای همه اختلالات عمده اسید-باز و الکترولیت بررسی می کند. کل متن به طور کامل بررسی شده است ، و اکنون شامل پرسش و پاسخ در هر فصل است.

فهرست مطالب Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders

 • CONTENTS
 • PART ONE: Renal Physiology
 • Chapter 1: Introduction to Renal Function
 • Chapter 2: Renal Circulation and Glomerular Filtration Rate
 • Chapter 3: Proximal Tubule
 • Chapter 4: Loop of Henle and the Countercurrent Mechanism
 • Chapter 5: Functions of the Distal Nephron
 • Chapter 6: Effects of Hormones on Renal Function
 • PART TWO: Regulation of Water and Electrolyte Balance
 • Chapter 7: The Total Body Water and the Plasma Sodium Concentration
 • Chapter 8: Regulation of the Effective Circulating Volume
 • Chapter 9: Regulation of Plasma Osmolality
 • Chapter 10: Acid-Base Physiology
 • Chapter 11: Regulation of Acid-Base Balance
 • Chapter 12: Potassium Homeostasis
 • PART THREE: Physiologic Approach to Acid-Base and Electroltye Disorders
 • Chapter 13: Meaning and Application of Urine Chemistries
 • Chapter 14: Hypovolemic States
 • Chapter 15: Clinical Use of Diuretics
 • Chapter 16: Edematous States
 • Chapter 17: Introduction to Simple and Mixed Acid-Base Disorders
 • Chapter 18: Metabolic Alkalosis
 • Chapter 19: Metabolic Acidosis
 • Chapter 20: Respiratory Acidosis
 • Chapter 21: Respiratory Alkalosis
 • Chapter 22: Introduction to Disorders of Osmolality
 • Chapter 23: Hypoosmolal States-Hyponatremia
 • Chapter 24: Hyperosmolal States-Hypernatremia
 • Chapter 25: Hyperosmolal States-Hyperglycemia
 • Chapter 26: Introduction to Disorders of Potassium Balance
 • Chapter 27: Hypokalemia
 • Chapter 28: Hyperkalemia
 • Chapter 29: Answers to the Problems
 • Chapter 30: Summary of Equations and Formulas
 • Index
دکمه بازگشت به بالا