دانلود کتاب Contemporary Critical Theorists

خرید ایبوک Contemporary Critical Theorists

برای دانلود ایبوک Contemporary Critical Theorists و خرید کتاب نظریه پردازان انتقادی معاصر بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اورجینال و به زبان المانی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Edinburgh University Press دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Contemporary Critical Theorists

دانلود کتاب Contemporary Critical Theorists دانلود ایبوک نظریه پردازان انتقادی معاصر دانلود 0748617191
دانلود کتاب Contemporary Critical Theorists دانلود ایبوک نظریه پردازان انتقادی معاصر دانلود 0748617191

  Contemporary Critical Theorists: From Lacan to Said (Debates & Documents in Ancient History S) 1st Edition
by Jon Simons (Editor)

 ISBN-10 ‏ : ‎ 0748617191
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0748617197
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Contemporary Critical Theorists

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781474472623/html?lang=en#contents

دانلود رایگان کتاب Contemporary Critical Theorists

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Contemporary Critical Theorists

This authoritative guide introduces the key figures in contemporary critical theory for the beginning student. The critical theory covered in the volume includes: semiotics and discourse analysis; structuralism and post-structuralism; ideology critique; deconstruction; feminism; queer theory; psychoanalysis; postcolonialism; postmodernism; and the descendents of Frankfurt School Critical Theory. There are individual chapters on: Lacan; Althusser; Barthes; Derrida; Levinas; Kristeva; Irigaray; Cixous; Foucault; Lyotard; Deleuze; Baudrillard; and Guattari; Bourdieu; Habermas; Jameson; and Said. Each chapter provides biographical information and details about the thinker’s intellectual context, an explanation of key concepts, an outline of the major angles of the theorist’s work, an indication of ways in which their theory has been applied and suggestions for further reading. This text is designed as a companion to From Kant to Levi-Strauss: The Background to Contemporary Critical Theory, which is also edited by Jon Simons and published by Edinburgh University Press.

دانلود ایبوک نظریه پردازان انتقادی معاصر

این راهنمای معتبر، چهره‌های کلیدی در نظریه انتقادی معاصر را برای دانشجویان مبتدی معرفی می‌کند. نظریه انتقادی پوشش داده شده در این جلد شامل: نشانه شناسی و تحلیل گفتمان. ساختارگرایی و پساساختارگرایی; نقد ایدئولوژی; ساختارشکنی؛ فمینیسم؛ نظریه عجیب و غریب؛ روانکاوی؛ پسااستعمار؛ پست مدرنیسم؛ و فرزندان نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت. فصل های جداگانه ای در مورد: لاکان وجود دارد. آلتوسر؛ بارت؛ دریدا; لویناس; کریستوا ایریگارای سیکسوس فوکو؛ لیوتار; دلوز؛ بودریار; و گاتاری؛ بوردیو; هابرماس; جیمسون; و گفت. هر فصل اطلاعات بیوگرافی و جزئیاتی در مورد زمینه فکری متفکر، توضیح مفاهیم کلیدی، طرح کلی از زوایای اصلی کار نظریه پرداز، نشانی از روش هایی که نظریه آنها در آن به کار گرفته شده است و پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر ارائه می دهد. این متن به عنوان همراهی از کانت تا لوی استروس: پیشینه نظریه انتقادی معاصر طراحی شده است که توسط جان سیمونز ویرایش و توسط انتشارات دانشگاه ادینبورگ منتشر شده است.

دکمه بازگشت به بالا