دانلود کتاب Corrosion Basics An Introduction 3rd Edition

دانلود کتاب Corrosion Basics An Introduction نسخه سوم

برای دانلود کتاب Corrosion Basics: An Introduction 3rd Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود نسخه mobi به همراه pdf تبدیلی ان ایمیل می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک یا سایت انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com و یا https://store.nace.org برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Corrosion Basics: An Introduction, 3rd Edition دانلود مبانی خوردگی: مقدمه، نسخه سوم
خرید ایبوک Corrosion Basics: An Introduction, 3rd Edition دانلود مبانی خوردگی: مقدمه، نسخه سوم

Corrosion Basics: An Introduction, 3rd Edition (E-Book) 

Product Number: 37630-E
ISBN: 9781575903606
Author: Pierre Roberge

لینک کتاب خوردگی از سایت NACE :

https://store.nace.org/corrosion-basics-an-introduction-third-edition-ebook

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Corrosion Basics: An Introduction, 3rd Edition

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

[pdf-embedder url=”http://www.GigaPaper.ir/wp-content/uploads/edd/2019/10/Free-Download-PDF-9781575903606_Corrosion-Basics-An-Introduction-3rd-Edition.pdf” title=”Free Download PDF 9781575903606_Corrosion Basics – An Introduction, 3rd Edition”]

Free Download 9781575903606 Corrosion Basics – An Introduction 3rd Edition

درباره کتاب Corrosion Basics An Introduction 3rd Edition

NEW EDITION! This book provides general coverage of the wide field of corrosion control. It is designed to help readers being initiated into corrosion work and presents each corrosion process or control procedure in the most basic terms. Since the first edition was published in 1970, there have been major advances and changes in the technologies used to combat corrosion damage.

The best techniques available for detecting corrosion, determining the corrosion resistance of a material, or evaluating the efficacy of a control procedure serve as daily tools for attacking the problems faced by thousands of persons engaged in corrosion work. This book will foster a better appreciation for these procedures.

As with the first and second editions of “Corrosion Basics: An Introduction,” this extensively updated third edition, also authored by Pierre R. Roberge, is intended to convey the scope of the field of corrosion prevention and control. It is important to realize the extent of the effort being made today in analyzing and combating corrosion. Much of the experience and many of the workable solutions developed in one area of corrosion work can be used to improve the control procedures of another area. While most people work in only one area of this total discipline, there is always the possibility that a shift in responsibilities or interest brings one to work in a completely different area of corrosion prevention and control.

دانلود کتاب مبانی خوردگی: مقدمه، نسخه سوم

ویرایش جدید! این کتاب پوشش گسترده ای از زمینه گسترده ای از کنترل خوردگی را فراهم می کند. این طراحی شده است که به خوانندگان کمک می کند تا کارهای خوردگی را آغاز کنند و هر فرایند خوردگی یا روش کنترل را در اساسی ترین شرایط ارائه دهند. از آنجا که اولین نسخه در سال 1970 منتشر شد، پیشرفت های بزرگی و تغییرات در فن آوری های مورد استفاده برای مبارزه با آسیب خوردگی صورت گرفته است.

بهترین تکنیک های موجود برای تشخیص خوردگی، تعیین مقاومت خوردگی یک ماده یا ارزیابی اثربخشی یک روش کنترل، به عنوان ابزار روزانه برای حمله به مشکلات هزاران نفر که در کار خوردگی قرار دارند، استفاده می شود. این کتاب باعث افزایش قدردانی بهتر این روش ها خواهد شد.

همانند نسخه های اول و دوم “Basics of Corrosion: Introduction،” این نسخه به طور گسترده ای به روز شد که توسط Pierre R. Roberge نیز نوشته شده است، در نظر گرفته شده است تا دامنه زمینه پیشگیری و کنترل خوردگی را انتقال دهد. مهم است که میزان تلاش در حال حاضر در تجزیه و تحلیل و مبارزه با خوردگی به دست آید. بخش عمده ای از تجربه و بسیاری از راه حل های قابل اجرا در یک منطقه از کار خوردگی می تواند برای بهبود روش های کنترل منطقه دیگری مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که اکثر مردم تنها در یک منطقه از این نظم کامل کار می کنند، همیشه امکان وجود دارد که تغییر در مسئولیت ها یا منافع، یک کار را در یک منطقه کاملا متفاوتی از پیشگیری و کنترل خوردگی به وجود می آورد.

دکمه بازگشت به بالا