دانلود کتاب Crossing Over and Coming Home

خرید ایبوک Crossing Over and Coming Home

برای دانلود ایبوک Crossing Over and Coming Home و خرید کتاب عبور از خانه و آمدن به خانه بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت epub به همراه epub تبدیلی و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات CreateSpace دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از Jaypee یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Crossing Over and Coming Home

 ایبوک Crossing Over and Coming Home خرید کتاب عبور از خانه و آمدن به خانه ISBN-10 : 197935040X ISBN-13 : 978-1979350402
ایبوک Crossing Over and Coming Home خرید کتاب عبور از خانه و آمدن به خانه ISBN-10 : 197935040X ISBN-13 : 978-1979350402
Crossing Over and Coming Home Kindle Edition
by Liz Dale (Author)
ISBN-10 : 197935040X
ISBN-13 : 978-1979350402
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Crossing Over and Coming Home

 

دانلود رایگان کتاب Crossing Over and Coming Home

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Crossing Over and Coming Home

  • Crossing Over and Coming Home is a collection of near death experiences (NDEs) written by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) experiencers. This project examines the NDE accounts and subsequent effects of having had such a deeply meaningful experience. The aftereffects or lasting meaning of having had an NDE is addressed within content analysis charts comparing similarities and differences between NDE contributors. Authors of this non fiction book agreed to share their stories with the general reader. Email Lizsanpablo@aol.com with comments. A second book is underway in which LGBT NDErs and Non gay NDErs will share their stories. The cross cultural aspects between these two groups should be a welcome addition to the NDE literature.

دانلود ایبوک عبور از خانه و آمدن به خانه

Crossing Over and Coming Home مجموعه ای از تجربیات نزدیک به مرگ (NDE) است که توسط تجربیات لزبین ، گی ، دوجنسیتی و تراجنسیتی (LGBT) نوشته شده است. این پروژه حساب های NDE و تأثیرات بعدی داشتن چنین تجربه عمیقاً معناداری را بررسی می کند. اثرات مثبت یا معنای پایدار داشتن NDE در نمودارهای تجزیه و تحلیل محتوا با مقایسه شباهت ها و تفاوت های بین مشارکت کنندگان NDE پرداخته شده است. نویسندگان این کتاب غیر داستانی توافق کردند داستان های خود را با خواننده عمومی به اشتراک بگذارند. با نظرات به Lizsanpablo@aol.com ایمیل بزنید. کتاب دوم در حال انجام است که در آن NDErs های LGBT و NDErs های غیر همجنسگرا داستان های خود را به اشتراک می گذارند. جنبه های فرهنگی متقابل بین این دو گروه باید مورد استقبال ادبیات NDE باشد.

دکمه بازگشت به بالا