دانلود کتاب Dialectical Behavior Therapy Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy

خرید ایبوک Dialectical Behavior Therapy: Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy

برای دانلود کتاب Dialectical Behavior Therapy: Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این کتاب در فرمت کیندل Epub است که به همراه ان PDF تبدیل شده ان هم ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Dialectical Behavior Therapy: Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy دانلود کتاب درمان دیالکتیکی رفتار درمانی: با غلبه بر نوسانات روحی ، مجدداً کنترل احساسی با استفاده از DBT درمانی ، دوباره احساس خوبی می کنید download Theobald PDF خرید kindle از امازون
خرید ایبوک Dialectical Behavior Therapy: Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy دانلود کتاب درمان دیالکتیکی رفتار درمانی: با غلبه بر نوسانات روحی ، مجدداً کنترل احساسی با استفاده از DBT درمانی ، دوباره احساس خوبی می کنید download Theobald PDF خرید kindle از امازون

Dialectical Behavior Therapy: Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy Paperback – December 10, 2018
by Kevin Walker (Author)

Paperback: 140 pages
Publisher: Independently published (December 10, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1791328032
ISBN-13: 978-1791328030

لینک:  https://www.amazon.com/Dialectical-Behavior-Therapy-Overcoming-Emotional/dp/1791328032/

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Dialectical Behavior Therapy: Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کیندل Dialectical Behavior Therapy: Feeling Good Again By Overcoming Mood Swings, Gaining Emotional Control With The DBT Therapy

Are you one of those people who find it difficult to cope with your surging emotions? Do you feel that your life would change considerably for the better if you could improve your interpersonal skills? Have you always been awed at the site of some people being able to feel comfortable in whatever situation life puts them?

Would you like to be one of those people?

Do you also worry about your poor emotional maturity and irrationality becoming a stumbling block in your personal and professional growth? What if you were told that you could find a great way of managing your emotional lack of control and self-harming tendencies? Do you think that there is nothing upon the face of this world that can help you overcome your internal demons and the inordinate stress that that causes you?

Then this book is what squarely addresses your concerns.

You need to look no further than this masterfully created tome about Dialectical Behavioral Therapy (DBT) that helps address all things concerning mental health issues- anxiety, suicidal and self-destructive behaviors, borderline personality disorder, eating disorders and so on. It contains everything that you need to know about Dialectical Behavioral Therapy – what it is and how it can help you. It explains how you can overcome your problems by holistically addressing the source and by accepting who you are and working with that to create a better you. It makes you understand and believe that you can yourself change your emotionally volatile personality and bring peace, stability and progress in your life.

By reading this book you get to
Understand what mindfulness is.
Understand what acceptance is.
Understand distress tolerance.
Understand how to regulate emotion.
Sure, there are a million articles and many books out there that make similar claims, but those are nothing more than just claims. Understanding DBT involves the study of the human mind, which anyone will tell you is in the realm of the highest science. This book has referenced the latest scientific advances that are peer validated and accepted as relevant facts by the scientific community.

This book allows you to deploy empirically validated methods that will help you enhance your emotional stability to a level that helps you transform your life. It will show you how enhancing your emotional stability and interpersonal skills to the level of super-achievers you have always admired is within your grasp.

دانلود کتاب درمان دیالکتیکی رفتار درمانی: با غلبه بر نوسانات روحی ، مجدداً کنترل احساسی با استفاده از DBT درمانی ، دوباره احساس خوبی می کنید

آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که کنار آمدن با احساسات روبرو شده خود مشکل دارید؟ آیا شما می توانید مهارت های بین فردی خود را بهبود ببخشید ، آیا زندگی شما بهتر می شود؟ آیا همیشه در سایت برخی از افراد غافلگیر شده اید که در هر شرایطی که زندگی آنها را به وجود می آورد احساس راحتی کنند؟

آیا می خواهید یکی از این افراد باشید؟

آیا شما هم از بلوغ عاطفی ضعیف و غیرمنطقی بودن خود به عنوان یک مانع در رشد شخصی و حرفه ای خود نگران هستید؟ چه می شود اگر به شما گفته شود که می توانید یک روش عالی برای مدیریت کمبود عاطفی کنترل و تمایلات خودآزاری پیدا کنید؟ آیا فکر می کنید هیچ چیز در چهره این جهان وجود ندارد که بتواند در غلبه بر شیاطین داخلی و استرس کم نظیری که باعث ایجاد شما می شود ، به شما کمک کند؟

سپس این کتاب چیزی است که به طور جدی نگرانی های شما را برطرف می کند.

لازم نیست که بیشتر از این مساله استادانه ایجاد شده در مورد درمان رفتاری دیالکتیکی (DBT) کمک کنید که به همه موارد مربوط به مسائل مربوط به سلامت روان – اضطراب ، رفتارهای خودکشی و خود تخریبی ، اختلال شخصیت مرزی ، اختلال در خوردن و غیره کمک کند. این شامل همه چیزهایی است که شما باید در مورد درمان رفتاری دیالکتیکی بدانید – این چیست و چگونه می تواند به شما کمک کند. این توضیح می دهد که چگونه می توانید مشکلات خود را برطرف کنید با پرداختن به منبع به طور کلی و با پذیرفتن اینکه چه کسی هستید و با آن کار می کنید تا شما را بهتر بسازد. این باعث می شود شما درک کنید و اعتقاد داشته باشید که می توانید خودتان شخصیتی بی ثبات عاطفی خود را تغییر داده و صلح ، ثبات و پیشرفت را در زندگی خود به ارمغان بیاورید.
با خواندن این کتاب به دست می آیید

درک کنید که ذهن آگاهی چیست.
درک کنید که پذیرش چیست.
تحمل پریشانی را درک کنید.
درک کنید که چگونه احساسات را تنظیم کنید.

مطمئناً ، یک میلیون مقاله و کتاب زیادی در آنجا وجود دارد که ادعاهای مشابهی را مطرح می کنند ، اما اینها چیزی نیست جز ادعاها. درک DBT مستلزم مطالعه ذهن انسان است ، که هر کس به شما خواهد گفت ، در حوزه بالاترین علم است. این کتاب به آخرین پیشرفتهای علمی است که توسط افراد معتبر تأیید شده و به عنوان حقایق مرتبط توسط جامعه علمی پذیرفته شده است.

این کتاب به شما امکان می دهد تا روشهای معتبر تجربی را به کار ببرید که به شما در افزایش پایداری عاطفی خود در سطحی کمک می کند که زندگی شما را متحول کند. این به شما نشان می دهد که افزایش پایداری عاطفی و مهارتهای بین فردی به سطح افراد فوق العاده دستاوردی که همیشه تحسین کرده اید ، درک شماست.

دکمه بازگشت به بالا