دانلود کتاب Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods

خرید ایبوک Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods

برای دانلود کتاب Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods و خرید ایبوک مبانی جدایی انانتیومر و روشهای عملی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایبوک ایمیل می شود. این ایبوک در فرمت پی دی اف اورجینال و به زبان انگلیسی فورا پس از واریز ارسال می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Springer دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods خرید ایبوک مبانی جدایی انانتیومر و روشهای عملی
دانلود کتاب Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods خرید ایبوک مبانی جدایی انانتیومر و روشهای عملی

Enantiomer Separation: Fundamentals and Practical Methods (Subcellular Biochemistry) 2004th Edition
by Fumio Toda (Editor)

Hardcover : 340 pages
ISBN-10 : 1402023367
ISBN-13 : 978-1402023361

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

لینک کتاب Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods از سایت Amazon.org :

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4020-2337-8#about

 

دانلود رایگان کتاب Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods

برای اطمینان از کیفیت ایبوک Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Enantiomer Separation Fundamentals and Practical Methods

In spite of important advances in asymmetric synthesis, chiral compounds cannot all be obtained in a pure state by asymmetric synthesis. As a result, enantiomer separation remains an important technique for obtaining optically active materials. Although asymmetric synthesis is a once-only procedure, an enantiomer separation process can be repeated until the optically pure sample is obtained. This book discusses several new enantiomer separation methods using modern techniques developed by experts in the field. These methods consist mainly of the following three types: 1) Enantiomer separation by inclusion complexation with a chiral host compound 2) Enantiomer separation using biological methods 3) Enantiomer separation by HPLC chromatography using a column containing a chiral stationary phase. Separation of a racemic compound has been called “optical resolution” or simply “resolution”. Nowadays, the descriptions “enantiomer resolution” or “enantiomer separation” are also commonly used. Accordingly, “Enantiomer Separation” is used in the title of this book. The editor and all chapter contributors hope that this book is helpful for scientists and engineers working in this field.

دانلود ایبوک مبانی جدایی انانتیومر و روشهای عملی

علی رغم پیشرفت های مهم در سنتز نامتقارن ، ترکیبات کایرال را نمی توان همه در حالت خالص با سنتز نامتقارن بدست آورد. در نتیجه ، جداسازی انانتیومر یک روش مهم برای بدست آوردن مواد فعال نوری باقی مانده است. اگرچه سنتز نامتقارن روشی است که فقط یک بار انجام می شود ، اما یک فرآیند جداسازی انانتیومر می تواند تا زمان بدست آوردن نمونه خالص نوری تکرار شود. این کتاب چندین روش جداسازی انانتیومر جدید را با استفاده از تکنیک های مدرن توسعه یافته توسط متخصصان این حوزه مورد بحث قرار می دهد. این روش ها عمدتا از سه نوع زیر تشکیل شده است: 1) جداسازی انانتیومر با کمپلکس درگیری با یک ترکیب میزبان کایرال 2) جدایی انانتیومر با استفاده از روش های بیولوژیکی 3) جداسازی انانتیومر توسط کروماتوگرافی HPLC با استفاده از یک ستون حاوی یک فاز ثابت کایرال. جداسازی یک ترکیب نژادی “وضوح نوری” یا به سادگی “تفکیک” نامیده می شود. امروزه ، از توصیف “تفکیک انانتیومر” یا “جداسازی انانتیومر” نیز معمولاً استفاده می شود. بر این اساس ، “Enantiomer Separation” در عنوان این کتاب استفاده شده است. ویراستار و کلیه همکاران فصل امیدوارند که این کتاب برای دانشمندان و مهندسانی که در این زمینه کار می کنند مفید باشد.

دکمه بازگشت به بالا