دانلود کتاب Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team

خرید ایبوک Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team

برای دانلود ایبوک Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team و خرید کتاب رفع عملکرد مدیریت نحوه توسعه و استفاده از KPI و ارزیابی برای مدیریت تیم خود بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت Epub و PDF تبدیلی و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Expert Views دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team

 ایبوک Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team ISBN-13 : 978-1978402003
ایبوک Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team ISBN-13 : 978-1978402003
Fixing Performance Management: How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team Kindle Edition
by Andreas Petrou  (Author)

ISBN-13 : 978-1978402003

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 5$

ادرس اینترنتی کتاب Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team

دانلود رایگان کتاب Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Fixing Performance Management How to develop and use KPIs and appraisals to manage your team

Performance management is one of the most important practices in any organization, yet studies show that on average over 50% of line managers and employees disengage from key performance management activities. Why is this happening? And what should senior managers and line managers do to make performance management more meaningful?

From my experience as an academic and management consultant, I concluded that there is a more productive way of managing performance than running annual performance appraisals and corporate KPI target allocations in isolation. The book proposes a performance management framework that integrates and enhances this traditional performance management practice.

This book is a valuable tool box for line managers and employees who wish to develop the skills required to take a more active and productive role in performance management. Line managers should learn how to identify and use value-adding KPIs to manage their team as well as manage employee appraisals more effectively. Employees should understand how to identify suitable KPIs for themselves and how to become valuable team players. Moreover, senior managers should understand how to adopt this proposed framework and the supporting policies, resources and processes throughout the organization.

دانلود ایبوک رفع عملکرد مدیریت نحوه توسعه و استفاده از KPI و ارزیابی برای مدیریت تیم خود

مدیریت عملکرد یکی از مهمترین اقدامات در هر سازمان است ، با این وجود مطالعات نشان می دهد به طور متوسط ​​بیش از 50٪ از مدیران و کارکنان خط از فعالیتهای کلیدی مدیریت عملکرد جدا می شوند. چرا این اتفاق می افتد؟ و مدیران ارشد و مدیران خط باید چه کار کنند تا مدیریت عملکرد معنی دارتر شود؟

از تجربیات خود به عنوان مشاور دانشگاهی و مدیریت ، به این نتیجه رسیدم که یک روش سازنده برای مدیریت عملکرد نسبت به اجرای ارزیابی سالانه عملکرد و تخصیص هدف KPI شرکت به طور جداگانه وجود دارد. این کتاب یک چارچوب مدیریت عملکرد را پیشنهاد می کند که این روش سنتی مدیریت عملکرد را با هم ادغام و افزایش می دهد.

این کتاب یک جعبه ابزار ارزشمند برای مدیران خط و کارمندانی است که مایلند مهارتهای لازم را برای ایفای نقش فعال و تولیدی بیشتر در مدیریت عملکرد توسعه دهند. مدیران خط باید یاد بگیرند که چگونه KPI های ارزش افزوده را برای مدیریت تیم خود و همچنین ارزیابی کارکنان به طور مثرتر شناسایی و استفاده کنند. کارمندان باید بفهمند که چگونه KPI های مناسب را برای خود شناسایی کنند و چگونه بازیکنان با ارزش تیم شوند. علاوه بر این ، مدیران ارشد باید نحوه اتخاذ این چارچوب پیشنهادی و سیاست ها ، منابع و فرایندهای پشتیبانی در سازمان را درک کنند.

دکمه بازگشت به بالا