دانلود کتاب Fractals: Concepts and Applications in Geosciences

خرید ایبوک Fractals: Concepts and Applications in Geosciences

برای دانلود کتاب Fractals: Concepts and Applications in Geosciences بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Fractals: Concepts and Applications in Geosciences دانلود کتاب فراکتال: مفهوم و کاربرد در علوم زمینdownload PDF خرید کتاب از امازون گیگاپیپر
خرید ایبوک Fractals: Concepts and Applications in Geosciences دانلود کتاب فراکتال: مفهوم و کاربرد در علوم زمینdownload PDF خرید کتاب از امازون

 Fractals: Concepts and Applications in Geosciences 1st Edition, Kindle Edition
by Behzad Ghanbarian (Editor), Allen G. Hunt (Editor)

File Size: 11442 KB
Print Length: 360 pages
Page Numbers Source ISBN: 1498748716
Simultaneous Device Usage: Up to 4 simultaneous devices, per publisher limits
Publisher: CRC Press; 1 edition (November 23, 2017)
Publication Date: November 23, 2017
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B077PY4F1V

لینک:https://www.amazon.com/Fractals-Applications-Geosciences-Behzad-Ghanbarian-ebook/dp/B077PY4F1V/ref=sr_1_fkmrnull_1?keywords=Fractals%3A+Concepts+and+Applications+in+Geosciences&qid=1553104845&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Fractals: Concepts and Applications in Geosciences

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Fractals: Concepts and Applications in Geosciences

This book provides theoretical concepts and applications of fractals and multifractals to a broad range of audiences from various scientific communities, such as petroleum, chemical, civil and environmental engineering, atmospheric research, and hydrology. In the first chapter, we introduce fractals and multifractals from physics and math viewpoints. We then discuss theory and practical applications in detail. In what follows, in chapter 2, fragmentation process is modeled using fractals. Fragmentation is the breaking of aggregates into smaller pieces or fragments, a typical phenomenon in nature. In chapter 3, the advantages and disadvantages of two- and three-phase fractal models are discussed in detail. These two kinds of approach have been widely applied in the literature to model different characteristics of natural phenomena. In chapter 4, two- and three-phase fractal techniques are used to develop capillary pressure curve models, which characterize pore-size distribution of porous media. Percolation theory provides a theoretical framework to model flow and transport in disordered networks and systems. Therefore, following chapter 4, in chapter 5 the fractal basis of percolation theory and its applications in surface and subsurface hydrology are discussed. In chapter 6, fracture networks are shown to be modeled using fractal approaches. Chapter 7 provides different applications of fractals and multifractals to petrophysics and relevant area in petroleum engineering. In chapter 8, we introduce the practical advantages of fractals and multifractals in geostatistics at large scales, which have broad applications in stochastic hydrology and hydrogeology. Multifractals have been also widely applied to model atmospheric characteristics, such as precipitation, temperature, and cloud shape. In chapter 9, these kinds of properties are addressed using multifractals. At watershed scales, river networks have been shown to follow fractal behavior. Therefore, the applications of fractals are addressed in chapter 10. Time series analysis has been under investigations for several decades in physics, hydrology, atmospheric research, civil engineering, and water resources. In chapter 11, we therefore, provide fractal, multifractal, multifractal detrended fluctuation analyses, which can be used to study temporal characterization of a phenomenon, such as flow discharge at a specific location of a river. Chapter 12 addresses signals and again time series using a novel fractal Fourier analysis. In chapter 13, we discuss constructal theory, which has a perspective opposite to fractal theories, and is based on optimizationof diffusive exchange. In the case of river drainages, for example, the constructal approach begins at the divide and generates headwater streams first, rather than starting from the fundamental drainage pattern.

دانلود کتاب فراکتال: مفهوم و کاربرد در علوم زمین

این کتاب مفاهیم و کاربرد های فراکتال و چندفکتال را به گستره وسیعی از مخاطبان جوامع مختلف علمی مانند نفت، شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست، تحقیقات جوی و هیدرولوژی می دهد. در فصل اول، فراکتالها و چند فراکتال ها را از دیدگاه های فیزیک و ریاضی معرفی می کنیم. سپس ما به طور مفصل درباره تئوری و کاربرد عملی بحث می کنیم. در ادامه، فصل 2، فرآیند تقسیم بندی با استفاده از فراکتال مدل سازی می شود. تقسیم بندی، انهدام دانه ها به قطعه های کوچکتر یا قطعه های کوچک است که یک پدیده طبیعی در طبیعت است. در فصل 3، مزایا و معایب مدل های فراکتال دو و سه فاز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این دو نوع رویکرد در ادبیات به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند تا ویژگی های مختلف پدیده های طبیعی را مدل کنند. در فصل 4، تکنیک های فراکتال دو و سه فاز برای تولید مدل های منحنی فشار مویرگ استفاده می شود که ویژگی توزیع منافذ متخلخل را مشخص می کند. تئوری پرکولاسیون یک چارچوب نظری را برای مدل سازی جریان و حمل و نقل در شبکه ها و سیستم های ناسازگار فراهم می کند. بنابراین، در فصل 4، در فصل 5، مبنای فراکتال تئوری نفوذ و کاربرد آن در هیدرولوژی سطح و زیرسطحی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل هفتم، شبکه های شکست خورده با استفاده از رویکردهای فراکتال مدل سازی می شوند. فصل 7 برنامه های مختلف فراکتال و مولتی فکتال ها را به پتروفیزیک و بخش مربوطه در مهندسی نفت می دهد. در فصل هشتم، مزایای عملی فراکتالها و چند فراکتال ها را در زمین شناسی زمین شناسی در مقیاس های بزرگ معرفی می کنیم که کاربرد های گسترده ای در هیدرولوژی و هیدروژئولوژی تصادفی دارند. Multifractals نیز به طور گسترده ای برای مدل سازی ویژگی های جو، مانند بارش، درجه حرارت، و شکل ابر استفاده شده است. در فصل 9، این نوع از خواص با استفاده از multifractals مورد استفاده قرار می گیرند. در مقیاس حوضه، شبکه های رودخانه به دنبال رفتار فراکتال هستند. بنابراین، کاربرد فراکتال ها در فصل 10 مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل سری زمانی تحت بررسی چندین دهه در فیزیک، هیدرولوژی، تحقیقات جوی، مهندسی عمران و منابع آب بوده است. بنابراین، در فصل 11، تجزیه و تحلیل نوسانات فراکتال، چند فکتکال و مولتی فرکتال ارائه شده است که می تواند برای مطالعه ویژگی های زمانی از یک پدیده مانند تخلیه جریان در یک محل خاص رودخانه استفاده شود. فصل 12 به سیگنال ها و دوباره سری زمانی با استفاده از یک تجزیه و تحلیل فوریه جدید فراکتال می پردازد. در فصل 13، ما درباره تئوری سازه بحث می کنیم، که دارای یک دیدگاه نسبت به نظریه های فراکتال است و بر مبنای بهینه سازی تبادل توزیع شده است. به عنوان مثال، در مورد تخلیه های رودخانه، رویکرد ساخت و ساز از تقسیم شروع می شود و ابتدا جریان آب رودخانه را ایجاد می کند، نه از آغاز الگوی تخلیه بنیادی.

درباره نویسنده کتاب Fractals: Concepts and Applications in Geosciences

Dr. Behzad Ghanbarian received his Ph.D. in Environmental Sciences. Dr. Ghanbarian is employed in the Department of Petroleum and Geosystems Engineering at the University of Texas at Austin.

Dr. Allen G. Hunt received his Ph.D. in Physics, Condensed Matter. Dr. Hunt is employed in the Department of Physics and the Department of Earth and Environmental Sciences at Wright State University.

دکمه بازگشت به بالا