دانلود کتاب Genomes 4

خرید ایبوک Genomes 4

برای دانلود کتاب Genomes 4 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Genomes 4 دانلود کتاب ژنوم 4 download PDF 9780815345084 خرید کتاب از امازون گیگاپیپر
خرید ایبوک Genomes 4 دانلود کتاب ژنوم 4 download PDF 9780815345084 خرید کتاب از امازون

Genomes 4 4th Edition
by T. A. Brown (Author)

Paperback: 544 pages
Publisher: Garland Science; 4 edition (May 24, 2017)
Language: English
ISBN-10: 9780815345084
ISBN-13: 9780815345084
ASIN: 0815345089

لینک:https://www.amazon.com/Genomes-4-T-Brown/dp/0815345089/ref=sr_1_1?keywords=9780815345084&qid=1553108427&s=books&sr=1-1

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Genomes 4

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Genomes 4

Genomes 4 has been completely revised and updated. It is a thoroughly modern textbook about genomes and how they are investigated. As with Genomes 3, techniques come first, then genome anatomies, followed by genome function, and finally genome evolution.  The genomes of all types of organism are covered: viruses, bacteria, fungi, plants, and animals including humans and other hominids.

Genome sequencing and assembly methods have been thoroughly revised including a survey of four genome projects: human, Neanderthal, giant panda, and barley. Coverage of genome annotation emphasizes genome-wide RNA mapping, with CRISPR-Cas 9 and GWAS methods of determining gene function covered. The knowledge gained from these techniques forms the basis of the three chapters that describe the three main types of genomes: eukaryotic, prokaryotic (including eukaryotic organelles), and viral (including mobile genetic elements). Coverage of genome expression and replication is truly genomic, concentrating on the genome-wide implications of DNA packaging, epigenome modifications, DNA-binding proteins, non-coding RNAs, regulatory genome sequences, and protein-protein interactions. Also included are applications of transcriptome analysis, metabolomics, and systems biology. The final chapter is on genome evolution, focusing on the evolution of the epigenome, using genomics to study human evolution, and using population genomics to advance plant breeding. Established methods of molecular biology are included if they are still relevant today and there is always an explanation as to why the method is still important.

Each chapter has a set of short-answer questions, in-depth problems, and annotated further reading. There is also an extensive glossary. Genomes 4 is the ideal text for upper level courses focused on genomes and genomics.

دانلود کتاب ژنوم 4

ژنوم 4 به طور کامل اصلاح و به روز شده است. این یک کتاب کاملا مدرن درباره ژنوم ها و نحوه بررسی آنهاست. همانند Genome 3، تکنیک ها برای اولین بار، سپس آناتومی ژنوم، به دنبال آن تابع ژنوم، و در نهایت تکامل ژنوم می آیند. ژنوم انواع مختلف ارگانیسم پوشیده شده: ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، گیاهان و حیوانات از جمله انسان و دیگر انسان ها.

روشهای توالی و روش جمع آوری ژنوم به طور کامل تجدید نظر شده است که شامل بررسی چهار پروژه ژنوم: انسان، نئاندرتال، پاندا غول پیکر و جو است. پوشش حاشیه نویسی ژنوم بر روی نقشه برداری RNA در سطح ژنوم تاکید می کند، با روش های CRISPR-CAS 9 و GWAS برای تعیین عملکرد ژن پوشش داده شده است. دانش حاصل از این تکنیک ها اساس سه فصل را تشکیل می دهد که سه نوع اصلی ژنوم را توصیف می کنند: یوکاریوتی، پروکاریوتی (از جمله ارقام یوکاریوتی) و ویروسی (از جمله عناصر ژنتیکی موبایل). پوشش بیان و تکثیر ژنوم واقعا ژنومی است، تمرکز بر پیامدهای DNA ژنومی، تغییرات Epigenome، پروتئین های مرتبط با DNA، RNA های غیر کدگذاری، توالی های ژنوم نظارتی و متقابل پروتئین-پروتئین. همچنین شامل برنامه های تجزیه و تحلیل ترانسکتروموم، متابولومیک، و زیست شناسی سیستم می باشد. فصل نهایی در مورد تکامل ژنوم است، تمرکز بر تکامل اپی ژنوم، استفاده از ژنومیک برای مطالعه تکامل انسان و استفاده از ژنومیک جمعیت برای پیشبرد کشت. روش های شناخته شده ی زیست شناسی مولکولی گنجانده شده است، اگر آنها هنوز هم امروز مطرح می شوند و همیشه توضیحی وجود دارد که چرا روش هنوز مهم است.

هر فصل مجموعه ای از سوالات پاسخ کوتاه، مشکلات عمیق و خواندن توضیحات اضافی است. همچنین یک واژه نامه گسترده وجود دارد. ژنوم 4 متن ایده آل برای دوره های سطح بالا متمرکز بر ژنوم و ژنومیک است.

 

دکمه بازگشت به بالا