دانلود کتاب Getting Started with Matlab Simulink and Arduino

خرید ایبوک Getting Started with Matlab Simulink and Arduino

برای دانلود کتاب Getting Started with Matlab Simulink and Arduino بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود بصورت epub به همراه pdf تبدیلی فورا ایمیل می شود.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از ساینس دایرکت دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا sciencedirect.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Getting Started with Matlab Simulink and Arduino خرید کتاب شروع کار با Matlab Simulink و Arduino ASIN: B00F8LQSPM
دانلود کتاب Getting Started with Matlab Simulink and Arduino خرید کتاب شروع کار با Matlab Simulink و Arduino ASIN: B00F8LQSPM
 Getting Started with Matlab Simulink and Arduino Kindle Edition
by Agus Kurniawan

 

File Size: 13088 KB
Print Length: 101 pages
Publisher: PE Press; 1 edition (September 15, 2013)
Publication Date: September 15, 2013
Language: English
ASIN: B00F8LQSPM
For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب  :

دانلود رایگان کتاب Getting Started with Matlab Simulink and Arduino

 

دانلود کتاب Getting Started with Matlab Simulink and Arduino

Getting started with Matlab Simulink and Arduino comprehensively explains how to use MATLAB and Simulink to perform Arduino simulation. This book begins with covering the Matlab Simulink with targeting Arduino, and the solutions to different problems in simulation.
*TOC*
1. Preparing Development Environment
1.1 Arduino
1.1.1 Arduino Uno
1.1.2 Arduino Leonardo
1.1.3 Arduino Mega 2560
1.1.4 Arduino Due
1.2 Electronic Components
1.2.1 Arduino Starter Kit
1.2.2 Fritzing
1.2.3 Cooking-Hacks: Arduino Starter Kit
1.2.4 Arduino Sidekick Basic kit
1.3 Matlab Simulink
1.4 Arduino Software
1.5 Testing
2. Matlab Simulink and Arduino
2.1 Matlab
2.2 Installing Arduino for Simulink Target
3. Hello World – Matlab Simulink and Arduino
3.1 Hello World
3.2 Creating Arduino Simulink
3.2.1 Configuring Arduino Digital Output
3.2.2 Configuring Pulse Generator
3.2.3 Configuring Scope
3.3 Configuring Arduino
3.3 Running Simulink
4. Simulink with Arduino Digital I/O
4.1 Working with Arduino Digital I/O
4.2 Digital Sources
4.3 Simulink with Arduino Digital I/O
4.3.1 Digital Input
4.3.2 Digital Output
4.3.3 Logical Operator
4.3.4 Pulse Generator
4.3.5 Configuring Hardware
4.4 Testing
5. Simulink with Arduino Analog I/O
5.1 Simulink with Arduino Analog Input
5.1.1 Reading Temperature Analog Sensor
5.1.2 Building Simulink Model
5.1.3 Executing Simulink Model
5.2 Simulink with Arduino Analog Output
5.2.1 Controlling RGB LED Color
5.2.2 Building Simulink Model
5.2.3 Executing Simulink Model
6. Simulink with Arduino Serial
6.1 Arduino Serial Communication
6.2 Configuring Arduino
6.3 Building a Simulink Model
6.3.1 Serial Transmit
6.3.2 Serial Receive
6.3.3 Counter Limited
6.3.4 Data Type Conversion
6.4 Testing
7. Simulink with Arduino and Servo Motor
7.1 Servo Motor
7.2 Building A Simulink Hardware
7.3 Building A Simulink Model with Arduino and Servo Motor
7.3.1 Standard Servo Write
7.3.2 Standard Servo Read
7.3.3 Counter Limited
7.3.4 Serial Transmit
7.4 Testing

 

دانلود کتاب شروع کار با Matlab Simulink و Arduino

شروع کار با Matlab Simulink و Arduino به طور جامع چگونگی استفاده از MATLAB و Simulink را برای انجام شبیه سازی آردوینو توضیح می دهد. این کتاب با پوشش Matlab Simulink با هدف قرار دادن آردوینو و راه حل های مختلف مشکلات در شبیه سازی آغاز می شود.
* TOC *
1. آماده سازی محیط توسعه
1.1 آردوینو
1.1.1 آردوینو Uno
1.1.2 آردوینو لئوناردو
1.1.3 آردوینو مگا 2560
1.1.4 آردوینو بخاطر
1.2 قطعات الکترونیکی
1.2.1 کیت استارت آردوینو
1.2.2 منجمد کردن
1.2.3 آشپزی-هک: کیت استارت آردوینو
1.2.4 کیت Arduino Sidekick Basic
1.3 Matlab Simulink
1.4 نرم افزار Arduino
1.5 تست
2. متلب سیمولینک و آردوینو
2.1 متلب
2.2 نصب آردوینو برای Simulink Target
3. سلام جهان – متلب سیمولینک و آردوینو
3.1 سلام جهان
3.2 ایجاد آردوینو سیمولینک
3.2.1 پیکربندی خروجی دیجیتال Arduino
3.2.2 پیکربندی ژنراتور پالس
3.2.3 پیکربندی محدوده
3.3 پیکربندی Arduino
3.3 اجرای Simulink
4. Simulink با Arduino Digital I / O
4.1 کار با Arduino Digital I / O
4.2 منابع دیجیتال
4.3 Simulink با Arduino Digital I / O
ورودی دیجیتال 4.3.1
4.3.2 خروجی دیجیتال
4.3.3 عملگر منطقی
4.3.4 تولید کننده پالس
4.3.5 پیکربندی سخت افزار
تست 4.4
5. Simulink با آردوینو آنالوگ I / O
5.1 Simulink با آردوینو ورودی آنالوگ
5.1.1 سنسور آنالوگ دمای خواندن
5.1.2 مدل سیمولینک ساختمان
5.1.3 اجرای مدل Simulink
5.2 Simulink با خروجی آنالوگ Arduino
5.2.1 کنترل رنگ RGB LED
5.2.2 مدل Simulink ساختمان
5.2.3 اجرای مدل Simulink
6. سیمولینک با سریال آردوینو
6.1 ارتباط سریال آردوینو
6.2 پیکربندی Arduino
6.3 ساختن مدل Simulink
6.3.1 انتقال سریال
6.3.2 سریال گیرنده
6.3.3 شمارنده محدود
6.3.4 تبدیل نوع داده
6.4 تست
7. Simulink با آردوینو و سروو موتور
7.1 سروو موتور
7.2 ساخت سخت افزار Simulink
7.3 ساختن یک مدل Simulink با آردوینو و سروو موتور
7.3.1 نوشتن سروو استاندارد
7.3.2 سروو استاندارد خوانده شده
7.3.3 شمارنده محدود
7.3.4 انتقال سریال
7.4 تست

 

دکمه بازگشت به بالا