دانلود کتاب Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM

خرید ایبوک Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM

برای دانلود کتاب Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM و خرید ایبوک راهنمای ساخت و خرید هوزهای دریایی GMPHOM 2009 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف و به زبان انگلیسی پس از واریز ارسال می شود. ایبوک قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.کد chr

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از سایت انجمن دریایی بین‎ المللی شرکت‌های نفتی ocimf.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM دانلود ایبوک راهنمای ساخت و خرید هوزهای دریایی GMPHOM 2009
دانلود کتاب Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM دانلود ایبوک راهنمای ساخت و خرید هوزهای دریایی GMPHOM 2009
Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore Moorings (GMPHOM 2009) PDF – January 1, 2009
by OCIMF (Oil Companies International Marin (Author)

Paperback: 90 pages
Publisher: Witherby Seamanship Internatio; 5th Revised ed. edition (2009)
Language: English
ISBN-10: 1905331886
ISBN-13: 978-1905331888

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 35$

لینک کتاب SMOG از سایت Amazon.org :

https://www.witherbyseamanship.com/guide-to-manufacturing-and-purchasing-hoses-for-offshore-moorings-gmphom-2009.html

دانلود رایگان کتاب Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM

برای اطمینان از کیفیت ایبوک، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM

This Guide, supersedes the 4th edition of the ‘Guide to Purchasing, Manufacturing and Testing of Loading and Discharge Hoses for Offshore Moorings’, published in 1991, has been prepared by OCIMF with the purpose of providing technical recommendations and guidance to ensure the satisfactory performance of hoses commonly used at offshore moorings. Although hose manufacturers may choose to continue to be guided by 4th edition until it is withdrawn in June 2012, this 5th edition reflects a major review and enhancement of the 4th edition for the purpose of providing technical recommendations and guidance to ensure the satisfactory performance of elastomer reinforced, smooth bore, oil suction and discharge hose commonly used at offshore moorings. GMPHOM 2009 consolidates: * Guide to Purchasing, Manufacturing and Testing of Loading and Discharge Hoses for Offshore Moorings 4th Ed (Publ 1991) * SPM Hose System Design Commentary (Publ 1993) The new or significantly changed topics that are inclu

دانلود ایبوک راهنمای تولید و خرید شیلنگ GMPHOM مورخ دریایی

این راهنما ، نسخه چهارم “راهنمای خرید ، ساخت و آزمایش شیلنگهای بارگیری و تخلیه برای ماسوره های برون مرزی” ، چاپ شده در سال 1991 ، توسط OCIMF با هدف ارائه توصیه های فنی و راهنمایی برای اطمینان از عملکرد مطلوب تهیه شده است. از شیلنگ هایی که معمولاً در شبهای ساحلی استفاده می شود اگرچه تولید کنندگان شیلنگ ممکن است تصمیم به هدایت نسخه 4 تا حذف آن در ژوئن 2012 را بگیرند ، اما این نسخه 5 بازتاب یک بررسی عمده و پیشرفت نسخه 4 به منظور ارائه توصیه های فنی و راهنمایی برای اطمینان از عملکرد مطلوب الاستومر تقویت کننده ، سوراخ صاف ، مکش روغن و شیلنگ تخلیه که معمولاً در ماسه های برون مرزی استفاده می شود. GMPHOM 2009 تلفیق می کند: * راهنمای خرید ، ساخت و آزمایش شیلنگهای بارگیری و تخلیه برای خروجی های خارج از ساحل 4 Ed (انتشار 1991) * تفسیر طراحی سیستم شیلنگ SPM (انتشار 1993) موضوعات جدید یا قابل توجهی تغییر یافته است.

فهرست مطالب Guide to Manufacuring and Purchasing Hose for Offshore Mooring GMPHOM

Section 1
Technical Requirements for Commercial Hose
Scope
1.2 Performance Requirements
1.2.1 Rated Working Pressure
1.2.2 Operating Pressure Range
1.2.3 Flow Velocity
1.2.4 Resistance to Temperature, Oil Products and Ageing
1.2.5 Hose Allowable Axial Load
1.3 Length
1.3.1 Standard Hose Length
1.3.2 Tolerances on Lengths
1.3.3 Elongation
1.4 Flexibility
1.4.1 Minimum Bend Radius
1.4.2 Hose with Special Stiffness Requirements
1.4.3 Reeling Hose Systems
1.5 Construction
1.5.1.1 Hose Construction
1.5.1.2 Construction of Lining
1.5.1.3 Construction of Cover
1.5.2 End Fittings
1.5.3 Electrical Continuity
1.6 Submarine Hose
1.6.1 Depth Requirements
1.6.2 Provision of Floats
1.6.3 Weight Tolerances
1.6.4 Marking
1.7 Floating Hose
1.7.1 General
1.7.2 Distribution of Buoyancy
1.7.3 Colour of Cover
1.7.4 Buoyancy Requirements
1.8 Tanker Rail Hose
1.8.1 Buoyancy Material
1.8.2 Flexibility
1.8.3 Weight Tolerances
1.8.4 Reserve Buoyancy
1.8.5 Lifting Lugs
1.8.6 Marking
1.9 Double Carcass Hose
1.9.1 General
1.9.2 Construction
1.9.3 Leak Detection
1.10 Reinforced Hose
1.10.1 Reinforcement
1.10.2 Marking
1.11 Reeling Hose Systems
1.11.1 General
1.11.2 Considerations Applicable to Reeling Systems
1.12 Hoses for Offshore Marine LPG Applications
Section 2
Acceptance Tests, Inspection Procedures and Delivery
2.1 Acceptance Tests
2.1.1 General
2.1.2 Material Tests
2.1.3 Adhesion Tests – Body and Cover
2.1.4 Buoyancy Material Adhesion Tests
2.1.5 Weight Test
2.1.6 Minimum Bend Radius Test
2.1.7 Bending Stiffness Test
2.1.8 Torsion Test
2.1.9 Tensile Test
2.1.10 Hydrostatic Pressure Test
2.1.11 Kerosene Test
2.1.12 Vacuum Test
2.1.13 Electrical Test
2.1.14 Float Hydrostatic Test
2.1.15 Lifting Lug Acceptance Test
2.2 Inspection
2.3 Inspection and Test Certificates
2.4 Manufacturer’s Report
2.5 Marking
2.6 Quality Assurance
2.7 Packing
Section 3
Technical Requirements for Prototype Hose Approval
3.1 Scope
3.1.1 Prototype Test Requirements
3.2 Prototype Hose
3.2.1 Diameter
3.2.2 Length
3.2.3 Rated Working Pressure
3.3 Prototype Document Package
3.4 Required Tests for Prototype Hose
3.4 .1 Material Tests
3.4.2 Nipple Adhesion Tests
3.4.3 Adhesion Tests – Body and Cover
3.4.4 Buoyancy Material Adhesion Tests
3.4.5 Buoyancy Recovery Test
3.4.6 Weight Test
3.4.7 Collar Test
3.4.8 Torsion Test
3.4.9 Tensile Test
3.4.9.1 On Empty Hose
3.4.9.2 On Pressurised Hose
3.4.10 Dynamic Test
3.4.10.1 Bending Load
3.4.10.2 Tensile Load
3.4.10.3 Torsion Load
3.4.11 Minimum Bend Test Radius
3.4.12 Bending Stiffness Test
3.4.13 Hydrostatic Pressure Test
3.4.14 Kerosene Test
3.4.15 Vacuum Test
3.4.16 Electrical Test
3.4.17 Burst Test
3.4.18 Double Carcass Burst Test
3.4.19 Leak Detection System (Double Carcass Hose)
3.4.20 Crush Test
3.4.21 Lifting Lug Test
Section 4
Purchaser’s Inspection Guide
4.1 Scope
4.2 General
4.2.1 Purchaser’s Inspection Requirements
4.2.2 Inspection Schedule
4.2.3 Facilities for the Inspector
4.3 Documentation
4.4 Inspection Procedures
4.4.1 General
4.4.2 Material and Pre – Build Checks
4.4.3 In – line Inspection
4.4.4 Adhesion Tests – Body and Buoyancy Material
4.4.5 Hose Handling
4.5 Acceptance Tests
4.5.1 Minimum Bend Radius Test
4.5.2 Bending Stiffness Test
4.5.3 Torsion Test
4.5.4 Tensile Test
4.5.5 Hydrostatic Pressure Test
4.5.6 Kerosene Test
4.5.7 Vacuum Test
4.5.8 Electrical Test
4.5.9 Float Hydrostatic Test
4.5.10 Lifting Lugs
4.6 Test Certificates
4.7 Pre – Shipment Inspection and Packing
Section 5
Considerations Relating to Hose System Design
5.1 Hose System Designs
5.1.1 Catenary Anchor Leg Mooring (CALM)
5.1.2 Single Anchor Leg Mooring (SALM)
5.1.3 Multi Buoy Mooring (MBM)
5.1.4 Tandem Mooring
5.2 Floating Hose String Lengths
5.2.1 Catenary Anchor Leg Mooring (CALM)
5.2.2 Multi Buoy Mooring (MBM)
5.2.3 Tandem Mooring
5.3 Use of Electrically Discontinuous Hoses
5.3.1 Manifold Connection
5.3.2 Cathodic Protection Systems
5.4 Marine Breakaway Couplings
5.4.1 Factors to Consider
5.4.2 Guidance on Positioning of MBC
5.4.3 Use of MBCs in Reeling Hose Systems
5.5 Recommended Actions after a Surge Event
5.6 Hose Lifting Weights
دکمه بازگشت به بالا