دانلود کتاب Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers

خرید ایبوک Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers

برای دانلود کتاب Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers و خرید ایبوک راهنمای خرید و تست hawser مربوط به SPM بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.  این ایبوک در فرمت پی دی اف و به زبان انگلیسی پس از واریز ارسال می شود. ایبوک قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.کد chr

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از سایت انجمن دریایی بین‎المللی شرکت‌های نفتی ocimf.org دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود کتاب Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers دانلود ایبوک راهنمای خرید و تست hawser مربوط به SPM ISBN-10: 1856092011
دانلود کتاب Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers دانلود ایبوک راهنمای خرید و تست hawser مربوط به SPM ISBN-10: 1856092011
Guidelines for the Purchasing and Testing of Hawsers for Single Point Moorings (SPMs) Paperback – September 1, 2000
by Oil Companies International Marine Forum (Author)

Paperback: 95 pages
Publisher: Witherby & Company Ltd (September 2000)
Language: English
ISBN-10: 1856092011
ISBN-13: 978-1856092012

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 35$

لینک کتاب از سایت Amazon.org :

https://mdnautical.com/witherby-seamanship-international/1238-guidelines-for-the-purchasing-and-testing-of-spm-hawsers-9781856092012.html

https://www.ocimf.org/publications/books/guidelines-for-the-purchasing-and-testing-of-spm-hawsers

دانلود رایگان کتاب Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers

برای اطمینان از کیفیت ایبوک، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers

This title replaced ‘Guide to Purchasing Hawsers’, ‘Prototype Rope Testing’ and ‘Procedures for Quality Control and Inspection during the Production of Hawsers’. Published in 2001, it provides detailed guidelines for specification, purchasing and testing.

دانلود ایبوک راهنمای خرید و تست hawser مربوط به SPM

 

این عنوان جایگزین “راهنمای خرید هاوسرها” ، “آزمایش طناب نمونه سازی اولیه” و “رویه های کنترل کیفیت و بازرسی در هنگام تولید هاوسزر” شد. در سال 2001 منتشر شده است ، راهنمایی های مفصلی برای مشخصات ، خرید و آزمایش ارائه می دهد.

فهرست مطالب Guidelines for the Purchasing and Testing of SPM Hawsers

PART A GENERAL PRACTICES PROCEDURES

A-1 GENERAL PRACTICES

A-2 COMPLIANCE WITH OCIMF GUIDELINES FOR THE PURCHASING AND TESTING OF SPM HAWSERS

A-3 OCIMF COMPLIANCE CERTIFICATE

A-4 OTHER PRACTICES

FORM A OCIMF GUIDELINES FOR THE PURCHASING AND TESTING OF SPM HAWSERS COMPLIANCE CERTIFICATES

PART B PROCEDURES FOR SPECIFYING HAWSERS

B-1 GENERAL PROCEDURES

B-2 ROPES SIZE

B-3 ROPE PERFORMANCE

B-4 ROPE CONSTRUCTION

B-5 ROPE FIBRE MATERIAL

B-6 HAWSER ASSEMBLY

B-7 EYES AND THIMBLES

B-8 CHAFE PROTECTION

B-9 AUXILIARY GEAR

B-10 HAWSER LENGTH

B-11 MARKING OF HAWSERS

B-12 PACKING OF HAWSERS

FUGURE B-1 TERMINOLOGY AND DIMENSIONS OF EYES AND THIMBLES

FORM B PURCHASE SPECIFICATION FORM

PART C PROCEDURES FOR OFFERING HAWSER

C-1 GENERAL PROCEDURES

C-2 ROPE SIZE

C-3 ROPE PERFORMANCE

C-4 ROPE CONSTRUCTION

C-5 ROPE FIBRE MATERIAL

C-6 HAWSER ASSEMBLY

C-7 MARKING AND PACKING

FORM C OFFER OF HAWSER FORM

PART D PRODUCTION OF HAWSERS

D-1 GENERAL PROCEDURES

D-2 PRODUCT DESIGN DOCUMENTATION

D-3 QUALITY ASSURANCE PRACTICES AND REPORTING

D-4 ROPE FIBRE MATERIAL QUALITY

D-5 MATERIAL CONTROL

D-6 MATERIAL TESTING

D-7 ROPE PRODUCTION

D-8 SPLICE QUALITY

D-9 HAWSER ASSEMBLY, EYES, THIMBLES, CHAFE PROTECTION AND AUXILIARY GEAR

D-10 IDENTIFICATION AND LABELLING OF ROPE

D-11 PACKING

FIGURE D-1 DIMENSIONS AND MARKS OF DOUBLE-BRAID ROPE SPLICE

FIGURE D-2 DIMENSIONS AND MARKS ON EIGHT-STRAND AND LAID ROPE SPLICES

FORM D-1 YARN SPECIFICATION FORM

FORM D-2 ROPE QUALITY CONTROL CHECKLIST

PART E INSPECTION OF FINISHED HAWSERS

E-1 GENERAL PROCEDURES

E-2 ESTABLISHMENT OF INSPECTION CRITERIA

E-3 MANUFACTURING QUALITY

E-4 APPLICATION OF REFERENCE LOAD

E-5 INSPECTION OF SAMPLE ROPE SECTION

E-6 VERIFICATION OF ROPE STRENGTH

E-7 FIBRE MATERIAL IDENTIFICATION TESTING

E-8 INSPECTION AT REFERENCE LOAD

E-9 INSPECTION OF SPLICES

E-10 ROPE QUALITY

E-11 EYES, THIMBLES, CHAFE PROTECTION AND AUXILIARY GEAR

E-12 MARKINGS

E-13 PACKING

FORM E INSPECTION CHECKLIST AND REPORT

PART F PROTOTYPE ROPE TESTING

F-1 GENERAL PROCEDURES

F-2 INTENT OF PROTOTYPE TESTS

F-3 MONITORING BY INDEPENDENT INSPECTION

F-4 NUMBER OF TESTS

F-5 PROTOTYPE ROPE DESCRIPTION

F-6 TEST MACHINE

F-7 NEW DRY BREAKING STRENGTH TEST

F-8 NEW WET BREAKING STRENGTH TEST

F-9 BREAKING STRENGTH CALCULATIONS

F-10 CYCLIC LOAD TEST

F-11 ELONGATION MEASUREMENTS AND EXTENSION CALCULATIONS

F-12 REPORTING OF RESULTS

FORM F PROTOTYPE TEST CHECKLIST AND REPORT FORM

APPENDIX I DEFINITIONS AND TERMINOLOGY

APPENDIX II BASIC YARN TESTING

APPENDIX III EXAMPLE CALCULATIONS

APPENDIX IV NOTES ON CHANGES MADE IN THESE REVISED GUIDELINES FOR THE PURCHASING AND TESTING OF SPM HAWSERS

دکمه بازگشت به بالا