دانلود کتاب Handbook of Urology

خرید ایبوک Handbook of Urology

برای دانلود کتاب Handbook of Urology بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Handbook of Urology دانلود راهنمای اورولوژی
خرید ایبوک Handbook of Urology دانلود راهنمای اورولوژی

Handbook of Urology 1st Edition
by John Kellogg Parsons (Editor), John B. Eifler (Editor), Misop Han (Editor)

Paperback: 308 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (November 11, 2013)
Language: English
ISBN-10: 9780470672563
ISBN-13: 978-0470672563
ASIN: 0470672560

لینک:https://www.amazon.com/Handbook-Urology-John-Kellogg-Parsons/dp/0470672560

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Handbook of Urology

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Handbook of Urology

Are you a urologist, trainee, or medical student managing patients with conditions like BPH, urinary stones or priapism?

Do you require a rapid-reference guide to clinical management?

If so, this full colour, practical handbook is the ideal resource, providing rapid-access information on the clinical management of all major urologic disorders and problems likely to be encountered daily.

With a strong emphasis on user-friendliness and point-of-care accessibility, sections are divided according to the major areas of urology, with each chapter containing the following features:

•     case histories

•     multiple choice questions

•     key points box

•     key weblinks box

•     common errors in diagnosis/treatment boxes

An experienced contributor team outlines the skills required to provide appropriate assessment and management of patients; in particular identifying the correct diagnostic and management options for each disorder, and how to perform basic urological procedures safely and effectively.  Information corresponds to relevant American Urological Association (AUA) and European Association of Urology (EAU) guidelines for clinical management.

Perfect for quick browsing prior to performing a consultation, preparing for ward rounds, or when brushing up for the Boards, Handbook of Urology is the ideal quick-stop manual for urologists of all levels involved in day to day management of patients.

 

دانلود کتاب راهنمای اورولوژی

آیا شما یک متخصص اورولوژی، کارآموز یا دانشجوی پزشکی هستید که بیماران را تحت شرایطی مانند BPH، سنگ ادراری یا پریاپیسم قرار می دهد؟

آیا شما نیاز به راهنمای سریع مرجع برای مدیریت بالینی دارید؟

اگر چنین است، این کتاب کامل و کامل، راهنمای ایده آل است که منبع اطلاعاتی سریع دسترسی را در مورد مدیریت بالینی همه اختلالات اورولوژیکی عمده و مشکلات احتمالی که روزانه با آنها مواجه می شود، فراهم می کند.

با تاکید قوی بر کاربرگ دوستی و دسترسی به نقطه مراقبت، بخش ها با توجه به مناطق اصلی اورولوژی تقسیم می شوند، هر فصل شامل ویژگی های زیر است:

• تاریخچه موارد

• سوالات چند گزینه ای

• جعبه کلیدی

• جعبه پیوندهای کلیدی

• خطاهای رایج در جعبه های تشخیص / درمان

یک تیم کمک کننده، مهارت های مورد نیاز برای ارزیابی و مدیریت بیمار را مشخص می کند؛ به ویژه شناسایی گزینه های درست تشخیصی و مدیریت برای هر اختلال و نحوه انجام روش های اورولوژی پایه ایمن و موثر. اطلاعات مطابق با انجمن مربوط به انجمن ارولوژی (AUA) و انجمن اروپایی اورولوژی (EAU) برای مدیریت بالینی است.

ایده آل برای مرور سریع قبل از انجام مشاوره، آماده شدن برای دورهای بخش، و یا زمانی که مسواک زدن برای هیئت مدیره، کتابچه راهنمای ارولوژی راهنمای دستی ایده آل برای متخصصین ارولوژی تمام سطوح درگیر در مدیریت روزمره بیماران است.

 

دکمه بازگشت به بالا