دانلود کتاب Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse

خرید ایبوک Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse

برای دانلود ایبوک Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse و خرید کتاب راهنمای احیای و استفاده مجدد فاضلاب بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اورجینال و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات CRC Press دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از Jaypee یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.jaypeebrothers.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse

ایبوک Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse خرید کتاب راهنمای احیای و استفاده مجدد فاضلاب ISBN-13: 978-0873716710
ایبوک Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse خرید کتاب راهنمای احیای و استفاده مجدد فاضلاب ISBN-13: 978-0873716710

Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse Kindle Edition

ISBN-13: 978-0873716710
ISBN-10: 087371671X

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse

دانلود رایگان کتاب Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse

برای اطمینان از کیفیت ایبوک، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

 

دانلود کتاب Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse

This comprehensive reference provides thorough coverage of water and wastewater reclamation and reuse. It begins with an introductory chapter covering the fundamentals, basic principles, and concepts. Next, drinking water and treated wastewater criteria, guidelines, and standards for the United States, Europe and the World Health Organization (WHO) are presented. Chapter 3 provides the physical, chemical, biological, and bacteriological characteristics, as well as the radioactive and rheological properties, of water and wastewater. The next chapter discusses the health aspects and removal treatment processes of microbial, chemical, and radiological constituents found in reclaimed wastewater. Chapter 5 discusses the various wastewater treatment processes and sludge treatment and disposal. Risk assessment is covered in chapter 6. The next three chapters cover the economics, monitoring (sampling and analysis), and legal aspects of wastewater reclamation and reuse.
This practical handbook also presents real-world case studies, as well as sources of information for research, potential sources for research funds, and information on current research projects. Each chapter includes an introduction, end-of-chapter problems, and references, making this comprehensive text/reference useful to both students and professionals.

خرید کتاب راهنمای احیای و استفاده مجدد فاضلاب

این مرجع جامع پوشش کاملی از احیا و استفاده مجدد آب و فاضلاب را فراهم می کند. این کار با یک فصل مقدماتی که اصول ، اصول اساسی و مفاهیم را پوشش می دهد آغاز می شود. در مرحله بعدی ، معیارها ، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به آب آشامیدنی و فاضلاب تصفیه شده برای ایالات متحده ، اروپا و سازمان بهداشت جهانی (WHO) ارائه شده است. فصل 3 خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و باکتریولوژیکی و همچنین خصوصیات رادیواکتیو و رئولوژیکی آب و فاضلاب را ارائه می دهد. فصل بعدی جنبه های بهداشتی و فرآیندهای تصفیه مواد تشکیل دهنده میکروبی ، شیمیایی و رادیولوژیکی موجود در فاضلاب اصلاح شده را مورد بحث قرار می دهد. در فصل 5 فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب و تصفیه و دفع لجن بحث شده است. ارزیابی ریسک در فصل 6 آورده شده است. سه فصل بعدی شامل موارد اقتصادی ، پایش (نمونه برداری و تجزیه و تحلیل) و جنبه های قانونی احیا و استفاده مجدد فاضلاب است.
این کتابچه راهنمای عملی همچنین مطالعات موردی در دنیای واقعی و همچنین منابع اطلاعاتی برای تحقیقات ، منابع بالقوه بودجه تحقیقاتی و اطلاعات مربوط به پروژه های تحقیقاتی فعلی را ارائه می دهد. هر فصل شامل مقدمه ، مشکلات انتهای فصل و منابع است که این متن / مرجع جامع را برای دانشجویان و متخصصان مفید می کند.

دکمه بازگشت به بالا