دانلود کتاب Industrial Wastewater Treatment Second Edition

خرید ایبوک Industrial Wastewater Treatment Second Edition

برای دانلود کتاب Industrial Wastewater Treatment Second Edition خرید ایبوک Industrial Wastewater Treatment Second Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.  ایبوک در قالب PDF بلافاصله ارسال می شود. ایبوک امکان جستجو و کپي متن و همچنين ذخيره تصاوير دارد. نسخه PDF گوگل پلی دارای شماره صفحه است.


در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از گوگل پلی داشتید، کافیست مشخصات ایبوک درخواستی را برای ما ارسال کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Industrial Wastewater Treatment Second Edition دانلود کتاب تصفیه فاضلاب صنعتی نسخه دوم PHI Learning Pvt. Ltd
خرید ایبوک Industrial Wastewater Treatment Second Edition دانلود کتاب تصفیه فاضلاب صنعتی نسخه دوم PHI Learning Pvt. Ltd

INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT

PATWARDHAN, A.D.
PHI Learning Pvt. Ltd., 1 Jun 2017 – Technology & Engineering – 336 pages

Length
416 pages

لینک کتاب NDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT از گوگل بوکس :

https://books.google.co.uk/books?id=k84nDwAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان ایبوک Industrial Wastewater Treatment Second Edition

برای اطمینان از کیفیت کتاب ENERGY ENGINEERING AND MANAGEMENT، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

 درباره کتاب Industrial Wastewater Treatment Second Edition

Industries use a large number of substances in their manufacturing processes and also generate solid residues, liquid effluents and gaseous emissions as wastes. These may be organic, inorganic, inert or toxic compounds but are hazardous in nature and thus need to be treated and disposed off suitably in order to maintain ecological balance of the environment. Also, wherever feasible, recovery of useful by-products, recycling of water and reuse of wastewater (with or without treatment) save resources and reduce production cost.

In view of the above, the book has been written, and now updated in the second edition to discuss sources, characteristics and treatment of wastewater produced in industries such as textiles, dairy, tanneries, pulp and paper, fertilizer, pesticide, organic and inorganic chemicals, engineering and fermentation. Many flow diagrams have been included to illustrate industrial processes and to indicate the sources of wastewater. After describing treatment for individual factories, the author discusses the more advanced and economical common effluent plants. The text uses simple and straightforward language and makes the presentation attractive.

This book should prove extremely useful to undergraduate students of civil and chemical engineering and postgraduate students of environmental science and engineering. Industrial design consultants will also find the book very handy. To the Greens, it may offer some of the solutions to their concerns.

NEW TO THE SECOND EDITION

• Includes the concept of Zero Liquid Discharge (ZLD) in Chapter 1 and provides further information in Appendix A.

• Incorporates brief information about plasma gasification technique in Appendix B and advanced oxidation technique in Chapter 3.

• Includes ecological aspects of pollution control and a reference on benthal load in Chapter 4.

• Provides information on jute retting in Chapter 6.

• Incorporates topics such as photocatalytic degradation of phenols from coke oven wastes, HCl recovery from pickling operations and e-waste handling and disposal in Chapter 13.

دانلود کتاب تصفیه فاضلاب صنعتی

صنایع در فرآیندهای تولید خود از تعداد زیادی ماده استفاده می کنند و همچنین باقیمانده مواد جامد ، پساب مایع و انتشار گازها را تولید می کنند. اینها ممکن است ترکیبات آلی ، معدنی ، بی اثر یا سمی باشند اما از نظر طبیعت خطرناک هستند ، بنابراین برای حفظ تعادل اکولوژیکی محیط باید به درمان و دفع مناسب برسند. همچنین ، هر جا که امکان پذیر باشد ، بازیابی فرآورده های جانبی مفید ، بازیافت آب و استفاده مجدد از پساب (با یا بدون تصفیه) موجب صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه های تولید می شود.

با توجه به مطالب فوق ، این کتاب نگاشته شده است و هم اکنون در چاپ دوم به روز شده است تا در مورد منابع ، خصوصیات و تصفیه فاضلاب تولید شده در صنایعی از قبیل پارچه ، لبنیات ، دباغی ، منبر و کاغذ ، کود ، سموم دفع آفات ، آلی و معدنی بحث شود. مواد شیمیایی ، مهندسی و تخمیر. نمودارهای جریان بسیاری برای نشان دادن فرایندهای صنعتی و نشان دادن منابع فاضلاب درج شده است. نویسنده پس از توصیف درمان برای کارخانه های فردی ، گیاهان پساب مشترک پیشرفته تر و اقتصادی تر را مورد بحث قرار می دهد. متن از زبانی ساده و سرراست استفاده می کند و نمایش را جذاب می کند.

این کتاب باید برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران و شیمی و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست بسیار مفید باشد. مشاوران طراحی صنعتی نیز کتاب را بسیار سودمند خواهند یافت. ممکن است برای برخی از سبزها راه حلهایی برای نگرانی های آنها ارائه دهد.

جدید به چاپ دوم

• شامل مفهوم تخلیه مایع صفر (ZLD) در فصل 1 است و اطلاعات بیشتری را در پیوست A ارائه می دهد.

• اطلاعات مختصری راجع به تکنیک گاز زدایی پلاسما در پیوست B و تکنیک اکسیداسیون پیشرفته در فصل 3 درج می کند.

• شامل جنبه های زیست محیطی کنترل آلودگی و اشاره ای به بارهای بنتال در فصل 4.

• در فصل 6 اطلاعاتی درباره جوت جوت ارائه می دهد.

• مباحثی از قبیل تخریب فوتوکاتالیستی فنل ها از زباله های کک کوره ، بازیافت هیدروکلراید از عملیات ترشی و کنترل و دفع زباله های الکترونیکی را در فصل 13 ارائه می دهد.

فهرست مطالب Industrial Wastewater Treatment Second Edition

1 TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTEWATERS
1

2 FLOW MEASUREMENT CHARACTERIZATION AND TREATABILITY STUDIES OF INDUSTRIAL WASTEWATERS …
6

3 UNIT OPERATIONS AND UNIT PROCESSES
11

4 STREAM POLLUTION AND SELFPURIFICATION
25

5 PRETREATMENT OF INDUSTRIAL WASTES
32

6 TEXTILE WASTES
35

7 DAIRY WASTES
66

8 SLAUGHTERING MEAT PACKING POULTRY PROCESSING FISH PROCESSING AND RENDERING WASTES …
75

15 PETROCHEMICALS INDUSTRY
211

16 FERTILIZER AND PESTICIDES INDUSTRIES
220

17 VEGETABLE OIL FOOD AND ALLIED INDUSTRIES
238

18 DYESTUFF AND DYE MANUFACTURING INDUSTRIES
253

19 RUBBER WASTES
267

20 RADIOACTIVE WASTES
273

21 ORGANIC AND INORGANIC CHEMICALS
280

22 COMMON EFFLUENT TREATMENT PLANTS
290

9 TANNERY WASTES
86

10 SUGAR MILL WASTES
101

11 PULP AND PAPER MILL WASTES
114

12 FERMENTATION INDUSTRY WASTES
130

13 THE ENGINEERING INDUSTRY
160

14 PETROLEUM REFINING INDUSTRY
199

Appendix A Zero Liquid Discharge
299

Appendix B Plasma Gasification Process
303

INDEX
305

Back cover
316

Copyright

دکمه بازگشت به بالا