دانلود کتاب Industrial Water Treatment New Trends, Challenges and Solutions

خرید ایبوک Industrial Water Treatment New Trends, Challenges and Solutions

برای دانلود کتاب Industrial Water Treatment New Trends, Challenges and Solutions بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک یا سایت nace.org دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Industrial Water Treatment New Trends, Challenges and Solutions دانلود تصفیه آب صنعتی روندهای جدید ، چالش ها و راه حل های جدید
خرید ایبوک Industrial Water Treatment New Trends, Challenges and Solutions دانلود تصفیه آب صنعتی روندهای جدید ، چالش ها و راه حل های جدید

Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges, and Solutions
Home /
Books /
Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges, and Solutions

Product Number: 37628
ISBN: 978-1-57590-357-6
Author: Edited by Zahid Amjad and Tao Chen
Publication Date: 2017
Industries: Water & Waste Water , Science of Corrosion

لینک: https://store.nace.org/industrial-water-treatment-new-trends-challenges-and-solutions

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Industrial Water Treatment New Trends, Challenges and Solutions

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Industrial Water Treatment New Trends, Challenges and Solutions

This book documents the proceedings of the Industrial Water Treatment: Trends, Challenges, and Solutions symposium, which was sponsored by NACE International Committee STG 11 and held in Vancouver, British Columbia, Canada, from March 6 to 10, 2016, as part of Corrosion 2016. This book also includes papers presented at the Underdeposit Corrosion symposium, sponsored by NACE Committee TEG 092X. Recognized experts in their respective fields were invited to speak at the symposium, and there was particularly strong participation from representatives of academia, government, and industrial research. The symposia had two main objectives: (1) to provide a platform from which local and international participants could share the state of the art of their recent developments in water treatment chemicals, applications, challenges, and technologies, as well as to promote the exchange of information and knowledge between experts (industry and academic) and end users, and (2) to provide young researchers with professional guidance on the industrial trends, challenges, and focal areas for research in the water treatment industry and to encourage methodological rigor in research.

Consistent with the overall aim of the symposia, this book covers the scientific and technological perspectives of industrial water treatment. The book’s 27 chapters are divided into three sections. Section A (Chapters 1 through 12) deals with the formation and inhibition of scale-forming salts—including calcium carbonate, calcium sulfate dihydrate, calcium oxalate, silica, and calcium phosphate—as well as the removal of impurities and the dispersion and stabilization of suspended matter in cooling and desalination systems. Chapter 1 presents approaches to manage cooling water systems that operate under high-stress conditions attributable to makeup water contaminants. In Chapter 2, various scenarios are presented on the potential uses of recycled water for cooling water systems. Chapter 3 describes the development of a highly charged polymer for cooling water applications. Chapter 4 presents a review and data on the removal of scale-forming species by a novel electrolysis-crystallization hybrid system. The performance of polymeric additives belonging to three distinct classes—neutral, cationic, and zwitterionic—as silica polymerization inhibitors is presented in Chapter 5. The kinetics and morphological aspects of calcium carbonate crystals formed in the presence of mixed solvents is discussed in Chapter 6. Chapters 7 and 8 present results of the influence of rust particles on the performance of phosphonates as calcium carbonate inhibitors and on the formation of mixed scales (i.e., calcium carbonate and calcium sulfate dihydrate) on heated metal surfaces. The focus of Chapter 9 is on the formation and characterization of calcium oxalate crystals formed in the presence of cross-linked vinylphosphonic acid polymer. Chapters 10 and 11 deal with the stabilization and dispersion of iron oxide particles in aqueous systems by polymeric and nonpolymeric additives. In Chapter 12, the use of calcium carbonate as an adsorbent in the removal of copper (II) ions is discussed.

Section B consists of four chapters and focuses on the fundamentals of corrosion and its control in industrial water systems. Chapter 13 presents laboratory and field data on the performance of a new heavy metal–free, low–phosphorus content corrosion inhibitor for evaporating cooling systems. In Chapter 14, a discussion is presented on the chemistry and crystallographic characteristics of passive magnetite film formation on boiler surfaces. Chapter 15 provides failure analysis case histories on corrosivity, pitting tendency, and the risk associated with corrosion activity in industrial water systems. A discussion on the chemistry and performance characteristics of boiler water treatment polymers follows in Chapter 16.

Section C comprises 11 chapters (Chapters 17 through 27) and deals with scale formation, inhibition, challenges, and limitation in the oil and gas industry. The discussions cover conventional scale to exotic scale (e.g., iron sulfide) from conventional and unconventional resources, such as scaling in shale gas field. Chapter 17 presents guidance and limitations in selecting the proper scale inhibitors for common field applications. Chapter 18 develops scale and corrosion risk-mapping processes and derives the chemical treatment priority for shale gas fields. In Chapter 19, the implications of inhibitor molecular structure on barium sulfate crystal growth and inhibition are addressed. Chapter 20 describes the effects of Fe2+ on the performance of scale inhibitors for carbonate and sulfate scales. The focus of Chapter 21 is the difference in the risk assessment of calcium carbonate scaling between thermodynamic scale prediction and kinetic laboratorial study. Chapter 22 presents the challenges and limitations of developing scale dissolvers for iron sulfide scale in sour gas wells. In Chapter 23, a kinetic study of barium sulfate in the absence and presence of scale inhibitors, both in bulk precipitation and on surface deposition, is presented. Chapter 24 introduces a systematic experience scale study, which bridges laboratory and field data and looks at scaling deposited on engineered surfaces. In Chapters 25 and 26, the kinetics and mechanisms of calcium carbonate growth at different saturation values in the bulk and on surfaces have been addressed. Chapter 27 provides a test protocol to rapidly screen large numbers of scale inhibitors for anhydrite inhibition during steam flooding.

دانلود کتاب تصفیه آب صنعتی روندهای جدید ، چالش ها و راه حل های جدید

این کتاب به تشریح روند سمپوزیوم تصفیه آب صنعتی: روندها ، چالش ها ، و راه حلها می پردازد ، که توسط کمیته بین المللی NACE STG 11 حمایت مالی می شود و از 6 تا 10 مارس 2016 در ونکوور ، بریتیش کلمبیا ، کانادا برگزار شد ، به عنوان بخشی از خوردگی. 2016. این کتاب همچنین شامل مقالات ارائه شده در سمپوزیوم خوردگی Underdeposit ، با حمایت مالی کمیته NACE TEG 092X است. از کارشناسان شناخته شده در زمینه های مربوطه خود برای سخنرانی در این سمپوزیوم دعوت شده بود ، و به ویژه از نمایندگان آکادمی ، دولت و تحقیقات صنعتی شرکت شدیدی صورت گرفت. این سمپوزیاها دو هدف اصلی داشت: (1) فراهم كردن بستری كه مشاركت كنندگان محلی و بین المللی بتوانند وضعیت هنر تحولات اخیر خود در مواد شیمیایی تصفیه آب ، كاربردها ، چالش ها و فن آوری ها و همچنین ارتقاء ارز را به اشتراک بگذارند. اطلاعات و دانش بین متخصصان (صنعت و دانشگاهی) و کاربران نهایی و (2) ارائه راهنمایی های حرفه ای به محققان جوان در زمینه روند صنعتی ، چالش ها و مناطق محوری برای تحقیقات در صنعت تصفیه آب و تشویق سخت گیری روش شناختی در پژوهش .

این کتاب متناسب با هدف کلی سمپوزیوم ها ، چشم اندازهای علمی و فناوری تصفیه آب صنعتی را در بر می گیرد. 27 فصل کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش A (فصل های 1 تا 12) به شکل گیری و مهار نمک های تشکیل دهنده مقیاس – از جمله کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم دی هیدرات ، اگزالات کلسیم ، سیلیس و فسفات کلسیم می پردازد – و همچنین حذف ناخالصی ها و پراکندگی و تثبیت ماده معلق در سیستمهای خنک کننده و نمک زدایی. فصل 1 رویکردهایی را برای مدیریت سیستمهای خنک کننده آب که تحت شرایط پر فشار ناشی از آلودگی های مواد آرایشی به کار می روند ارائه می دهد. در فصل 2 ، سناریوهای مختلفی در مورد کاربردهای احتمالی آب بازیافت شده برای سیستمهای خنک کننده آب ارائه شده است. فصل 3 توسعه پلیمر بسیار شارژ شده برای کاربردهای خنک کننده آب را توصیف می کند. فصل 4 یک بررسی و داده ها در مورد حذف گونه های مقیاس ساز توسط یک سیستم ترکیبی جدید الکترولیز تبلور تبلور ارائه می دهد. عملکرد مواد افزودنی پلیمری متعلق به سه کلاس مجزا – خنثی ، کاتیونی ، و zwitterionic – به عنوان مهارکننده های پلیمریزاسیون سیلیس در فصل 5 ارائه شده است. جنبش و جنبه های مورفولوژیکی بلورهای کربنات کلسیم که در حضور حلال های مختلط تشکیل شده است ، در فصل 6 بحث شده است. فصول 7 و 8 نتایج حاضر از تأثیر ذرات زنگ زدگی در عملکرد فسفوناتها به عنوان مهارکننده های کربنات کلسیم و شکل گیری مقیاس های مختلط (به عنوان مثال ، کربنات کلسیم و دی هیدرات سولفات کلسیم) بر روی سطوح فلزی گرم شده است. تمرکز فصل 9 بر شکل گیری و توصیف کریستال های اگزالات کلسیم تشکیل شده در حضور پلیمر اسید وینیل فسفونیک متقاطع است. فصل های 10 و 11 با تثبیت و پراکندگی ذرات اکسید آهن در سیستم های آبی با مواد افزودنی پلیمری و غیرپلیمر سروکار دارد. در فصل 12 ، استفاده از کربنات کلسیم به عنوان جاذب در حذف یون های مس (II) بحث شده است.

بخش B از چهار فصل تشکیل شده است و به اصول خوردگی و کنترل آن در سیستم های آب صنعتی تمرکز دارد. فصل 13 داده های آزمایشگاهی و میدانی را در مورد عملکرد یک مهارکننده جدید خوردگی بدون فلز سنگین ، کم فسفر برای سیستمهای خنک کننده تبخیر ارائه می دهد. در فصل 14 ، بحثی در مورد شیمی و خصوصیات کریستالوگرافی تشکیل فیلم مگنتیت منفعل بر روی سطوح دیگ ارائه شده است. فصل 15 تاریخچه مورد تجزیه و تحلیل شکست در مورد خوردگی ، تمایل به گودبرداری و خطر مرتبط با فعالیت خوردگی در سیستم های آب صنعتی را ارائه می دهد. بحث در مورد شیمی و ویژگی های عملکرد پلیمرهای تصفیه آب دیگ در فصل شانزدهم دنبال می شود.

بخش C شامل 11 فصل (فصل های 17 تا 27) است و به شکل گیری مقیاس ، مهار ، چالش ها و محدودیت ها در صنعت نفت و گاز می پردازد. بحث ها مقیاس معمولی را به مقیاس عجیب و غریب (به عنوان مثال ، سولفید آهن) از منابع متعارف و غیر متعارف ، مانند مقیاس گذاری در میدان گاز شیل پوشش می دهد. فصل 17 راهنمایی و محدودیت در انتخاب مهار کننده های مقیاس مناسب برای برنامه های کاربردی درست را ارائه می دهد. فصل 18 فرآیندهای نقشه برداری از خطر و مقیاس و خوردگی را توسعه می دهد و اولویت تصفیه شیمیایی برای مزارع بنزین شیل را به دست می آورد. در فصل 19 به پیامدهای ساختار مولکولی مهارکننده بر رشد و مهار کریستال سولفات باریم پرداخته شده است. در فصل 20 تأثیرات Fe2 + بر عملکرد بازدارنده های مقیاس برای مقیاس های کربنات و سولفات توضیح داده شده است. تمرکز فصل 21 تفاوت در ارزیابی ریسک مقیاس بندی کربنات کلسیم بین پیش بینی مقیاس ترمودینامیکی و بررسی آزمایشگاهی جنبشی است. در فصل 22 چالشها و محدودیتهای در حال توسعه توزیع کننده مقیاس برای مقیاس سولفید آهن در گاز ترش بیان شده است

 

دکمه بازگشت به بالا