دانلود کتاب Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges and Solutions

خرید ایبوک Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges and Solutions

برای دانلود کتاب Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges and Solutions بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. کتاب در فرمت Epub و azw به همراه PDF تبدیل شده ارسال می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک یا سایت انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com و یا https://store.nace.org برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges and Solutions دانلود تصفیه آب صنعتی: روند جدید، چالش ها و راه حل ها
خرید ایبوک Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges and Solutions دانلود تصفیه آب صنعتی: روند جدید، چالش ها و راه حل ها

Product Number: 37628
ISBN: 978-1-57590-357-6
Author: Edited by Zahid Amjad and Tao Chen
Publication Date: 2017
Industries: Water & Waste Water , Science of Corrosion

لینک:  https://store.nace.org/industrial-water-treatment-new-trends-challenges-and-solutions-e-book-

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges and Solutions

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Industrial Water Treatment: New Trends, Challenges and Solutions

This book documents the proceedings of the Industrial Water Treatment: Trends, Challenges, and Solutions symposium, which was sponsored by NACE International Committee STG 11 and held in Vancouver, British Columbia, Canada, from March 6 to 10, 2016, as part of Corrosion 2016. This book also includes papers presented at the Underdeposit Corrosion symposium, sponsored by NACE Committee TEG 092X. Recognized experts in their respective fields were invited to speak at the symposium, and there was particularly strong participation from representatives of academia, government, and industrial research. The symposia had two main objectives: (1) to provide a platform from which local and international participants could share the state of the art of their recent developments in water treatment chemicals, applications, challenges, and technologies, as well as to promote the exchange of information and knowledge between experts (industry and academic) and end users, and (2) to provide young researchers with professional guidance on the industrial trends, challenges, and focal areas for research in the water treatment industry and to encourage methodological rigor in research.

Consistent with the overall aim of the symposia, this book covers the scientific and technological perspectives of industrial water treatment. The book’s 27 chapters are divided into three sections. Section A (Chapters 1 through 12) deals with the formation and inhibition of scale-forming salts—including calcium carbonate, calcium sulfate dihydrate, calcium oxalate, silica, and calcium phosphate—as well as the removal of impurities and the dispersion and stabilization of suspended matter in cooling and desalination systems. Chapter 1 presents approaches to manage cooling water systems that operate under high-stress conditions attributable to makeup water contaminants. In Chapter 2, various scenarios are presented on the potential uses of recycled water for cooling water systems. Chapter 3 describes the development of a highly charged polymer for cooling water applications. Chapter 4 presents a review and data on the removal of scale-forming species by a novel electrolysis-crystallization hybrid system. The performance of polymeric additives belonging to three distinct classes—neutral, cationic, and zwitterionic—as silica polymerization inhibitors is presented in Chapter 5. The kinetics and morphological aspects of calcium carbonate crystals formed in the presence of mixed solvents is discussed in Chapter 6. Chapters 7 and 8 present results of the influence of rust particles on the performance of phosphonates as calcium carbonate inhibitors and on the formation of mixed scales (i.e., calcium carbonate and calcium sulfate dihydrate) on heated metal surfaces. The focus of Chapter 9 is on the formation and characterization of calcium oxalate crystals formed in the presence of cross-linked vinylphosphonic acid polymer. Chapters 10 and 11 deal with the stabilization and dispersion of iron oxide particles in aqueous systems by polymeric and nonpolymeric additives. In Chapter 12, the use of calcium carbonate as an adsorbent in the removal of copper (II) ions is discussed.

Section B consists of four chapters and focuses on the fundamentals of corrosion and its control in industrial water systems. Chapter 13 presents laboratory and field data on the performance of a new heavy metal–free, low–phosphorus content corrosion inhibitor for evaporating cooling systems. In Chapter 14, a discussion is presented on the chemistry and crystallographic characteristics of passive magnetite film formation on boiler surfaces. Chapter 15 provides failure analysis case histories on corrosivity, pitting tendency, and the risk associated with corrosion activity in industrial water systems. A discussion on the chemistry and performance characteristics of boiler water treatment polymers follows in Chapter 16.

Section C comprises 11 chapters (Chapters 17 through 27) and deals with scale formation, inhibition, challenges, and limitation in the oil and gas industry. The discussions cover conventional scale to exotic scale (e.g., iron sulfide) from conventional and unconventional resources, such as scaling in shale gas field. Chapter 17 presents guidance and limitations in selecting the proper scale inhibitors for common field applications. Chapter 18 develops scale and corrosion risk-mapping processes and derives the chemical treatment priority for shale gas fields. In Chapter 19, the implications of inhibitor molecular structure on barium sulfate crystal growth and inhibition are addressed. Chapter 20 describes the effects of Fe2+ on the performance of scale inhibitors for carbonate and sulfate scales. The focus of Chapter 21 is the difference in the risk assessment of calcium carbonate scaling between thermodynamic scale prediction and kinetic laboratorial study. Chapter 22 presents the challenges and limitations of developing scale dissolvers for iron sulfide scale in sour gas wells. In Chapter 23, a kinetic study of barium sulfate in the absence and presence of scale inhibitors, both in bulk precipitation and on surface deposition, is presented. Chapter 24 introduces a systematic experience scale study, which bridges laboratory and field data and looks at scaling deposited on engineered surfaces. In Chapters 25 and 26, the kinetics and mechanisms of calcium carbonate growth at different saturation values in the bulk and on surfaces have been addressed. Chapter 27 provides a test protocol to rapidly screen large numbers of scale inhibitors for anhydrite inhibition during steam flooding.

This book is intended primarily for scientists, researchers, technologists, and engineers working in the water treatment and water purification industries around the globe. Researchers in other industries—such as pharmaceutical, medical, and food—who are involved in the use of high-purity water, as well as those in academia, will also find useful information here.

دانلود کتاب تصفیه آب صنعتی: روند جدید، چالش ها و راه حل ها

این کتاب سمینار سمینار آموزشی سیستم آبرسانی صنعتی، روند، چالشها و راه حلها را که توسط کمیته بین المللی NACE STG 11 حمایت شده است و از تاریخ 6 تا 10 مارس 2016 در ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا برگزار می شود، به عنوان بخشی از خوردگی 2016. این کتاب همچنین شامل مقالات ارائه شده در سمپوزیوم خوردگی زیرزمینی، حمایت شده توسط کمیته NACE TEG 092X. متخصصان شناخته شده در زمینه های مربوطه خود را برای گفتگو در این نشست دعوت شده اند و مشارکت بسیار ویژه ای از نمایندگان دانشگاه ها، دولت و تحقیقات صنعتی صورت گرفته است. سمپوزیوم دو هدف اصلی داشت: (1) ارائه یک پلت فرم از شرکت کنندگان محلی و بین المللی می تواند وضعیت پیشرفت های اخیر خود را در مواد شیمیایی درمان آب، برنامه های کاربردی، چالش ها و فن آوری ها، و همچنین برای تبادل نظر اطلاعات و دانش بین کارشناسان (صنعت و آکادمیک) و کاربران نهایی و (2) ارائه محققان جوان با راهنمایی حرفه ای در زمینه روند صنعتی، چالش ها و زمینه های محوری تحقیق در صنعت تصفیه آب و تشویق روش های دقیق تحقیق .

مطابق با هدف کلی سمپوزیوم، این کتاب، دیدگاه های علمی و تکنولوژیکی تصفیه آب صنعتی را پوشش می دهد. 27 فصل کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش A (فصل 1 تا 12) با شکل گیری و مهار نمک های تشکیل دهنده مقیاس – از جمله کربنات کلسیم، دی سدیم کلسیم سولفات، اگزالات کلسیم، سیلیکا و فسفات کلسیم – و همچنین حذف ناخالصی ها و پراکندگی و تثبیت ماده معلق در سیستم های خنک کننده و نمک زدایی. فصل 1 روشی را برای مدیریت سیستم های آب خنک کننده ای که تحت شرایط استرس بالا در معرض آلودگی آب آشامیدنی قرار می گیرند ارائه می دهد. در فصل 2، سناریوهای مختلف در مورد استفاده بالقوه از آب بازیافت شده برای سیستم های خنک کننده آب ارائه می شود. فصل 3 توسعه یک پلیمر بسیار شارژ برای کاربردهای خنک کننده آب را توصیف می کند. فصل چهارم بررسی و داده های مربوط به حذف گونه های تشکیل مقیاس را با یک سیستم ترکیبی الکترولیز – کریستالیزاسیون ارائه می دهد. عملکرد مکمل های پلیمری که متعلق به سه دسته متمایز – مهار کننده های پلیمریزاسیون سیلیکا – کاتیونی، کاتیونی و زویتیونی – به عنوان سیلیکا است، در فصل 5 ارائه شده است. جنبه های جنبی و مورفولوژیکی بلورهای کربنات کلسیم شکل گرفته در حضور حلال های مخلوط در فصل 6 مورد بحث قرار گرفته است. فصل ها 7 و 8 نتایج حاصل از تاثیر ذرات زنگ بر عملکرد فسفونات ها را به عنوان بازدارنده های کربنات کلسیم و شکل گیری مقیاس های مخلوط (به عنوان مثال کربنات کلسیم و دی اتیل هیدرات کلسیم سولفات) بر روی سطوح گرم فلز ارائه می کنند. تمرکز فصل 9 بر شکل گیری و مشخص کردن کریستال های اگزالات کلسیم تشکیل شده در حضور پلیمر اسید وینیل فسفونیک متقاطع است. فصل 10 و 11 مقادیر ثبات و پراکندگی ذرات اکسید آهن در سیستم های آبی را با افزودنی های پلیمری و غیر پلیمر مقابله می کنند. در فصل 12 استفاده از کربنات کلسیم به عنوان یک جاذب در حذف یونهای مس (II) مورد بحث قرار گرفته است.

بخش B متشکل از چهار فصل است و بر مبانی خوردگی و کنترل آن در سیستم های صنعتی صنعتی تمرکز دارد. فصل 13 داده های آزمايشگاهي و ميداني را در مورد عملکرد مهار کننده خوردگي جديد کم حجم فلزي و کم فسفر براي تبخير سيستم هاي خنک کننده ارائه مي کند. در فصل 14، بحث در مورد شیمی و ویژگی های کریستالوگرافی تشکیل تشکیل فیلم مگنتیت منفعل در سطوح دیگ ارائه شده است. فصل 15 تجزیه و تحلیل نقص تجزیه و تحلیل مورد خوردگی، گرایش پیت و ریسک مربوط به فعالیت خوردگی در سیستم های صنعتی صنعتی را فراهم می کند. بحث در مورد شیمی و ویژگی های عملکرد پلیمرهای تصفیه آب دیگ بخشی در فصل 16 آمده است.

بخش C شامل 11 فصل (فصل ها 17 تا 27) و مقابله با شکل گیری مقیاس، مهار، چالش ها و محدودیت ها در صنعت نفت و گاز است. این بحث ها مقادیر متعارف را به مقادیر عجیب و غریب (به عنوان مثال، سولفید آهن) از منابع متعارف و غیر متعارف، مانند مقیاس بندی در میدان گاز شیل، پوشش می دهد. فصل هفتم راهنمایی ها و محدودیت ها در انتخاب مهار کننده مقیاس مناسب برای کاربردهای زمینه مشترک را ارائه می دهد. فصل 18، فرایندهای نقشه برداری و ریسک خوردگی را توسعه می دهد و اولویت شیمیایی شیمیایی را برای زمینه های گاز شیل می سازد. در فصل 19، پیامدهای ساختار مولکولی مهار کننده بر رشد و مهار بلوری سولفات باریم مورد توجه قرار گرفته است. فصل 20 اثرات Fe2 + را بر عملکرد بازدارنده های مقیاس برای مقادیر کربنات و سولفات شرح می دهد. تمرکز فصل 21 تفاوت در ارزیابی خطر پوسته پوسته شدن کربنات کلسیم بین پیش بینی مقیاس ترمودینامیکی و مطالعه آزمایشگاهی جنینی است. فصل 22 چالش ها و محدودیت های توسعه دهنده مقادیر مقادیر سولفید آهن در آب شیرین را ارائه می دهد

دکمه بازگشت به بالا