دانلود کتاب Internal Auditing Theory A Systems View

خرید ایبوک Internal Auditing Theory A Systems View

برای دانلود ایبوک Internal Auditing Theory A Systems View و خرید کتاب نظریه حسابرسی داخلی یک نمای سیستم بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اسکن شده OCR شده و EPUB و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Quorum Books; Illustrated Edition دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Internal Auditing Theory A Systems View

دانلود کتاب Internal Auditing Theory A Systems View دانلود ایبوک نظریه حسابرسی داخلی یک نمای سیستم SBN-13 : 978-0899306087
دانلود کتاب Internal Auditing Theory A Systems View دانلود ایبوک نظریه حسابرسی داخلی یک نمای سیستم SBN-13 : 978-0899306087

Internal Auditing Theory–A Systems View Hardcover – Illustrated, 9 May 1991
by G. A. Swanson (Author), Hugh L. Marsh (Author)

Hardcover : 238 pages
ISBN-10 : 089930608X
ISBN-13 : 978-0899306087

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب Internal Auditing Theory A Systems View

دانلود رایگان کتاب Internal Auditing Theory A Systems View

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

Publication date : 1991
Topics :
Vérification interne, Auditing, Internal, Auditing, Innenrevision, Verification interne
Publisher : New York : Quorum Books
Collection
inlibrary; printdisabled;
Kahle/Austin Foundation
Language : English

دانلود کتاب Internal Auditing Theory A Systems View

In this work, G.A. Swanson and Hugh Marsh present an interpretive and analytical study of the function of internal auditing, not only from the viewpoint of its role in an organization, but also in regard to the role it plays in the economics of societies and governments. They create a theory of internal auditing and place it within the context of a scientific conceptual framework called Living Systems Theory. Using this approach, they are able to provide a basis for developing a systematic theoretical framework of internal auditing, as well as a theory based on observable, measurable entities.

The book begins with a survey of the auditing profession and an introduction to the basic principles of the Living Systems Theory. From this base, Swanson and Marsh discuss a series of specific issues and areas of concern in internal auditing, including its functions, profession, and history, and its professional standards. Subsequent chapters address such topics as money-information, non-monetary quantitative information, estimating compound measurement and forecasting error, non-quantitative assessments, concrete process analysis and living systems process analysis, and ethics. Throughout the book, Swanson and Marsh identify the advantages of using the living systems theory to advance the knowledge and understanding of organizations, and also propose a higher level of internal audit functions that can advance modern societies. This work will be an important tool for members of the accounting and auditing professions, for students of business and accounting practices, and for professionals in other business and finance positions.

دانلود ایبوک نظریه حسابرسی داخلی یک نمای سیستم

در این کار G.A. سوانسون و هیو مارش یک مطالعه تفسیری و تحلیلی از عملکرد ممیزی داخلی ارائه می دهند ، نه تنها از نظر نقش آن در یک سازمان ، بلکه همچنین با توجه به نقشی که در اقتصاد جوامع و دولت ها بازی می کند. آنها نظریه حسابرسی داخلی را ایجاد می کنند و آن را در متن چارچوب مفهومی علمی به نام تئوری سیستم های زندگی قرار می دهند. با استفاده از این رویکرد ، آنها می توانند زمینه ای برای توسعه یک چارچوب نظری سیستماتیک از حسابرسی داخلی و همچنین یک تئوری مبتنی بر موجودیت های قابل اندازه گیری قابل مشاهده و فراهم آورند.

این کتاب با بررسی حرفه حسابرسی و مقدمه ای بر اصول اساسی نظریه سیستم های زندگی آغاز می شود. از این پایگاه ، سوانسون و مارش مجموعه ای از موضوعات خاص و زمینه های مورد نگرانی در ممیزی داخلی را مورد بحث قرار می دهند ، از جمله توابع ، حرفه و سابقه و استانداردهای حرفه ای آن. در فصل های بعدی عناوینی مانند اطلاعات پول ، اطلاعات کمی غیرپولی ، تخمین اندازه گیری و پیش بینی خطای ترکیبی ، ارزیابی های غیر کمی ، تجزیه و تحلیل فرآیند بتن و تجزیه و تحلیل فرآیند سیستم های زنده و اخلاق بیان می شود. در طول کتاب ، سوانسون و مارش مزایای استفاده از تئوری سیستم های زنده برای پیشرفت دانش و درک سازمان ها را شناسایی کرده و همچنین سطح بالاتری از عملکردهای حسابرسی داخلی را ارائه می دهند که می تواند جوامع مدرن را پیش ببرد. این کار ابزاری مهم برای اعضای حرفه حسابداری و حسابرسی ، برای دانشجویان حرفه و تجارت و حسابداری و برای افراد حرفه ای در سایر مشاغل و امور مالی خواهد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا