دانلود کتاب Kidney Disease and Nutrition

خرید ایبوک Kidney Disease and Nutrition

برای دانلود کتاب Kidney Disease and Nutrition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.
 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Kidney Disease and Nutrition دانلود کتاب بیماری کلیه و تغذیه
خرید ایبوک Kidney Disease and Nutrition دانلود کتاب بیماری کلیه و تغذیه

 Kidney Disease and Nutrition – ECAB Kindle Edition
by Bharat V Shah (Editor)

File Size: 4895 KB
Print Length: 223 pages
Simultaneous Device Usage: Up to 4 simultaneous devices, per publisher limits
Publisher: Elsevier India (May 28, 2013)
Publication Date: May 28, 2013
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English
ASIN: B008IUBBW0

لینک:https://www.amazon.com/Kidney-Disease-Nutrition-Bharat-Shah-ebook/dp/B008IUBBW0

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Kidney Disease and Nutrition

 

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Kidney Disease and Nutrition

Optimal nutrition is essential for maintaining the structural and functional integrity of all the organs and systems in the body. This is especially relevant in disease and dysfunctional states when the functioning of organ systems is compromised. This clinical update handbook aims to discuss and debate the impact of nutrition, describe methods for assessment of nutritional status and recommend the diet modifications helpful in managing various types of kidney diseases and dysfunctions.

The first chapter of this book describes the various components of a healthy diet when there is no kidney disease or dysfunction. The chapter 2, 3, 4, and 5 provide a brief but relevant review of the dietary modifications and restrictions recommended in diabetic nephropathy, hypertensive nephropathy, renal stone disease, and nephrotic syndrome respectively. The two subsequent chapters 6 and 7 speak of the nutritional modifications indicated in management of acute injury of kidney and chronic kidney disease. The 8 and 9 chapters describe the dietary modifications that are compatible with the two types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis. The final chapter of the book describes the dietary recommendations and restrictions applicable before and after kidney transplantation.

This book will help the readers understand the intricacies of the aspects mentioned above and guide the practitioner to diagnose and manage the nutritional aspect of various kidney diseases with special reference to practical experience in India. The authors have put together the most relevant facts about the disease for an easy comprehension and understanding of primary glomerular diseases by practitioners and students across the specialty.

دانلود کتاب بیماری کلیه و تغذیه

تغذیه مطلوب برای حفظ یکپارچگی ساختاری و عملکردی تمام ارگان ها و سیستم های بدن ضروری است. این امر به ویژه در بیماری ها و اختلالات عملکردی در زمانی که عملکرد سیستم های عضو به خطر می افتد، مرتبط است. این راهنمای به روز رسانی بالینی با هدف بحث و بررسی تاثیر تغذیه، توصیف روش ها برای ارزیابی وضعیت تغذیه و توصیف تغییرات رژیم غذایی مفید در مدیریت انواع بیماری های کلیوی و اختلالات شناختی است.

فصل اول این کتاب اجزای مختلف رژیم غذایی سالم را توصیف می کند زمانی که بیماری کلیوی یا اختلال عملکرد وجود ندارد. فصل 2، 3، 4 و 5، بررسی مختصر اما مربوط به تغییرات غذایی و محدودیت توصیه شده در نفروپاتی دیابتی، نفروپاتی با فشار خون بالا، بیماری سنگ کلیه و سندرم نفروتیک را ارائه می دهد. دو فصل بعد 6 و 7 از تغییرات تغذیه ای که در مدیریت آسیب حاد کلیه و بیماری مزمن کلیه بیان شده است صحبت می کنند. فصل های 8 و 9 تغییرات رژیم غذایی را که با دو نوع دیالیز، همودیالیز و دیالیز صفاقی سازگار است، توصیف می کنند. فصل نهایی کتاب توصیف توصیه های رژیم غذایی و محدودیت های قبل و بعد از پیوند کلیه است.

این کتاب به خوانندگان کمک می کند تا پیچیدگی های جنبه های ذکر شده در بالا را درک کنند و تمرین را برای تشخیص و مدیریت جنبه های تغذیه ای از بیماری های مختلف کلیه با توجه ویژه به تجربه عملی در هند راهنمایی کنند. نویسندگان حقایق مربوط به این بیماری را برای درک آسان و درک بیماری های اولیه گلومرول توسط پزشکان و دانشجویان در سراسر تخصص اختصاص داده اند.

دکمه بازگشت به بالا