دانلود کتاب Level 5 Korean Grammar Textbook

خرید ایبوک Level 5 Korean Grammar Textbook

برای دانلود ایبوک Level 5 Korean Grammar Textbook و خرید کتاب سطح 5 کتاب دستور زبان کره ای بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات کتاب های کره ای Talk to Me In Korean Company دارید با ما مکاتبه کنید.

کتابهای آموزش کامل مباحث زبان کره ای در پستهای دیگر موجود است.

دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean
دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Level 5 Korean Grammar Textbook

دانلود کتاب Level 5 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 5 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English
دانلود کتاب Level 5 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 5 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English

Level 5 Korean Grammar Textbook (Talk To Me In Korean Grammar Textbook) [Print Replica] Kindle Edition
by Talk To Me In Korean (TTMIK) (Author)

Language: : English

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب Level 5 Korean Grammar Textbook

دانلود رایگان کتاب Level 5 Korean Grammar Textbook

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Level 5 Korean Grammar Textbook

Develop Your Communication Skills by Building Longer Sentences and Learning More about Korean Culture!

With this grammar textbook, the 5th in the Talk To Me In Korean series, you will take your Korean to an even higher level. You will learn more conjunctions with which you will form longer, yet much more structured, sentences. You may also learn some new vocabulary and cultural insights! The content of this book is incredibly important, but it is up to YOU to put it into practice! At this level, you can already say so many things in Korean, so it is vital to the learning process to seek out and take advantage of opportunities to practice; whethere it be through speaking with a friend, practicing with an online tutor, posting in Korean on social media, or even just writing your thoughts in a journal.

Table Of Contents

1. Almost did … / -(으)ㄹ 뻔하다
2. Honorific Suffix: -시-
3. Good work / 수고
4. I guess, I assume (Part 1) / -나 보다
5. I guess, I assume (Part 2) / -(으)ㄴ가 보다
6. Word Builder 6 / 문(文)
7. As soon as … / -자마자
8. It is about to …, I am planning to … / -(으)려고 하다
9. While I was doing …, … and then … / -다가
10. (To say) that something/someone is + noun / 명사 + -(이)라고 (말하다)
[ Blog ] Shopping in Korea: Stephanie’s Korean Beauty Product Introduction
11. Sentence Building Drill 3
12. Noun + that is called / that people say is + noun / -(이)라는
13. Word Builder 7 / 회 (會)
14. Since, Because, As / -(으)니까
15. At least, Instead, It might not be the best but … / -(이)라는
16. Narrative Present Tense in Korean / -(ㄴ/는)다
17. (To say) that something/someone + verb / 동사 + -(ㄴ/는)다고 (말하다)
18. Whether or not / -(으)ㄴ/는지
19. To tell someone to do something / 동사 + -(으)라고 하다
20. Sentence Building Drill 4
[ Blog ] Things to Do in Korea: Noraebang (노래방)
21. Word Contractions – Object marker / 축약형 (Part 3) – 목적격 조사
22. Word Builder 8 / 식 (食)
23. It seems like… / I assume… / -(으)려나 보다
24. Not A But B, Don’t do THIS but do THAT / 말고, -지 말고
25. Compared to, Relatively / -에 비해서 -(으)ㄴ/는 편이다
26. Instead of … /대신에, -는 대신에
27. You know, Isn’t it …?, You see …, Come on … / -잖아(요)
28. To have no other choice but to… / -(으)ㄹ 수밖에 없다
29. They said that they had done…, They said that they would… / -았/었/였다고, -(으)ㄹ거라고
30. Sentence Building Drill 5
[ Blog ] Korean Food Recipes: Stephanie’s Sweet Pancake (호떡) Recipe
[ Answers ]

Pages: 216 pages

دانلود ایبوک سطح 5 کتاب دستور زبان کره ای

مهارت های ارتباطی خود را با ساختن جملات طولانی تر و یادگیری بیشتر در مورد فرهنگ کره توسعه دهید!

با استفاده از این کتاب درسی دستور زبان ، پنجمین دوره از مجموعه صحبت با من در کره ای ، زبان کره ای خود را به سطح بالاتری می رسانید. شما پیوندهای بیشتری خواهید آموخت که با آنها جملات طولانی تر ، در عین حال ساختارمندتر ، تشکیل می دهید. همچنین ممکن است برخی از واژگان و بینش فرهنگی جدید را بیاموزید! محتوای این کتاب فوق العاده مهم است ، اما این شما هستید که باید آن را عملی کنید! در این سطح ، شما می توانید موارد زیادی را به زبان کره ای بیان کنید ، بنابراین جستجوی و استفاده از فرصت های تمرین برای فرآیند یادگیری بسیار مهم است. ممکن است از طریق صحبت با یک دوست ، تمرین با یک معلم آنلاین ، ارسال پست به کره ای در شبکه های اجتماعی ، یا حتی فقط نوشتن افکار خود در یک ژورنال.

فهرست مطالب

1. تقریبا did / – (() did did
2. پسوند افتخاری: – 시 –
3. کار خوب /
4. حدس می زنم ، تصور می کنم (قسمت 1) / – 나
5. حدس می زنم ، تصور می کنم (قسمت 2) / – (으) ㄴ 가
6. Word Builder 6 / 문 (文)
7. به محض اینکه… / –
8. نزدیک است ، من قصد دارم am / – (으)
9. در حالی که من مشغول انجام ،… و سپس… / – بودم
10. (برای گفتن) که چیزی / کسی + اسم است / 명사 + – (이) 라고 (말하다)
[وبلاگ] خرید در کره: معرفی محصول زیبایی کره ای Stephanie
11. مته جمله سازی 3
12. اسم + که نامیده می شود / که مردم می گویند + اسم / – (이)
13. Word Builder 7 / 회 (會)
14. از آنجا که ، چون ، به عنوان / – (으)
15. حداقل ، در عوض ، ممکن است بهترین نباشد اما… / – (이)
16. زمان حال روایت به زبان کره ای / – (ㄴ / 는)
17. (برای گفتن) که چیزی / کسی + فعل / 동사 + – (ㄴ / 는) 다고 (말하다)
18. خواه یا نه / – (으) ㄴ /
19. به کسی بگویید کاری انجام دهد / 동사 + – (으)
20. مته جمله سازی 4
[وبلاگ] کارهایی که باید در کره انجام شود: Noraebang (노래방)
21. انقباضات کلمه – نشانگر شی / 축약 형 (قسمت 3) – 목적격
22. Word Builder 8 / 식 (食)
23. به نظر می رسد مانند… / من فرض می کنم… / – (으) 려나
24. نه A اما B ، این کار را انجام ندهید بلکه آن را انجام دهید / 말고 ، – 지
25. در مقایسه با ، نسبتاً / – 에 비해서 – (으) ㄴ / 는 편
26. به جای… / 대신 에 ، – 는 대신
27. می دانید ، مگر نه … ، می بینی … ، بیا on / – 잖아 (요)
28. چاره ای جز… / – (으) ㄹ 수밖에 have نداشته باشید
29. آنها گفتند که آنها done کرده اند ، آنها گفتند که آنها would / – / 었 / 였다고 ، – (으) ㄹ
30. مته جمله سازی 5
[وبلاگ] دستور العمل های غذایی کره ای: دستور پخت شیرینی شیرینی Stephanie (호떡)
[پاسخ]

صفحات: 216 صفحه

دکمه بازگشت به بالا