دانلود کتاب Level 7 Korean Grammar Textbook

خرید ایبوک Level 7 Korean Grammar Textbook

برای دانلود ایبوک Level 7 Korean Grammar Textbook و خرید کتاب سطح 7 کتاب دستور زبان کره ای بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات کتاب های کره ای Talk to Me In Korean Company دارید با ما مکاتبه کنید.

کتابهای آموزش کامل مباحث زبان کره ای در پستهای دیگر موجود است.

دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean
دانلود کتاب های کره ای ناشر Talk to Me In Korean

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Level 7 Korean Grammar Textbook

دانلود کتاب Level 7 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 7 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English
دانلود کتاب Level 7 Korean Grammar Textbook دانلود ایبوک سطح 7 کتاب دستور زبان کره ای Language: : English

Level 7 Korean Grammar Textbook (Talk To Me In Korean Grammar Textbook) [Print Replica] Kindle Edition
by Talk To Me In Korean (TTMIK) (Author)

Language: : English

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب Level 7 Korean Grammar Textbook

دانلود رایگان کتاب Level 7 Korean Grammar Textbook

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Level 7 Korean Grammar Textbook

Welcome to Level 7 Korean Grammar Textbook, which is the last step to the advanced level!

We are very proud to finally present you this textbook that we carefully crafted with our 10 years of know-how. Level 7 Korean Grammar Textbook is the seventh book in the Talk To Me In Korean textbook series which introduces conversational Korean sentences to be used every day in real life as soon as they are learned. The lessons are short, clear, and easily digestible without a teacher or formal lessons. Each lesson can be reviewed with the help of sample dialogues and quizzes.

In this level, you will learn how to tell stories with reported speech, passive voice and more nuanced grammar which will help you speak even more sophisticated Korean. In addition, there are several blogs about fascinating Korean food and culture which you can read after studying every 10 lessons. This book also has a set of MP3 files you can download for free, that include all major vocabulary words, sample sentences, and dialogues used throughout the book.

Table Of Contents

Lesson 1. I see that…, I just realized that… / -(는)구나/군요
Lesson 2. To pretend to + verb / -(으/느)ㄴ 척하다/체하다
Lesson 3. To be doable/understandable/bearable / -(으)ㄹ 만하다
Lesson 4. Like + noun / -같이, -처럼
Lesson 5. As much as / 만큼
Lesson 6. Word Builder 12 / 원(院)
Lesson 7. Even if…, There is no use… / -아/어/여 봤자
Lesson 8. I saw that…, so… / -길래
Lesson 9. Because one was -ing / -느라고
Lesson 10. Sentence Building Drill 9
[Blog] Korean Food Recipes: Pajeon (파전) Recipe
Lesson 11. Making Things Happen (Causative Verbs) / -이/히/리/기/우/구/추-
Lesson 12. Retelling/Reporting on Speech / -더라(고요)
Lesson 13. Word builder 13 / 기(機)
Lesson 14. No matter how… / 아무리 -아/어/여도
Lesson 15. What was it again? / 뭐더라?, 뭐였죠?
Lesson 16. I said… / -다니까(요), -라니까(요)
Lesson 17. I heard…, They say that… / -(ㄴ/는)대요, -(이)래요
Lesson 18. I heard…, They say that… / -(ㄴ/는)다던데(요), -(이)라던데(요)
Lesson 19. Making Reported Question Sentences / -냐고
Lesson 20. Sentence Building Drill 10
[Blog] Famous Korean People: Female Free Divers on Jeju Island (해녀)
Lesson 21. Didn’t you hear them say… / -(ㄴ/는)다잖아요/라잖아요
Lesson 22. Word Builder 14 / 정(定)
Lesson 23. No matter whether you do it or not / -(으)나 마나
Lesson 24. To have been put into a certain state / Passive Voice + -어 있다
Lesson 25. To be bound to + verb / 동사 + -게 되어 있다
Lesson 26. On top of…, In addition to… / -(으/느)ㄴ 데다가
Lesson 27. As long as / -기만 하면, -(느)ㄴ 한
Lesson 28. The thing that is called + verb / -(ㄴ/는)다는 것
Lesson 29. So that…, To the point where… / -도록
Lesson 30. Sentence Building Drill 11
[Blog] Things to Do in Korea: Lotus Flower Tea, Lotus Leaf Tea (연꽃차, 연잎차)
[Answers]

Pages: 204 pages

دانلود ایبوک سطح 7 کتاب دستور زبان کره ای

به کتاب درسی دستور زبان کره ای سطح 7 خوش آمدید ، که آخرین مرحله برای رسیدن به سطح پیشرفته است!

ما بسیار مفتخریم که بالاخره این کتاب درسی را که ما با 10 سال دانش فنی خود با دقت ساخته ایم به شما ارائه می دهیم. سطح 7 کتاب گرامر کره ای هفتمین کتاب از مجموعه کتاب های درسی “صحبت با من در کره” است که جملات کره ای محاوره ای را معرفی می کند که به محض یادگیری هر روز در زندگی واقعی استفاده می شود. دروس کوتاه ، شفاف و بدون معلم یا دروس رسمی به راحتی قابل هضم هستند. هر درس را می توان با کمک نمونه گفتگوها و آزمونها مرور کرد.

در این سطح ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه داستان ها را با گفتار گزارش شده ، صدای منفعل و گرامر دقیق تر بیان کنید که به شما کمک می کند کره ای حتی پیچیده تر صحبت کنید. علاوه بر این ، چندین وبلاگ در مورد غذا و فرهنگ جذاب کره ای وجود دارد که می توانید بعد از مطالعه هر 10 درس بخوانید. این کتاب همچنین دارای مجموعه ای از فایلهای MP3 است که می توانید بصورت رایگان بارگیری کنید ، که شامل کلمات واژگان اصلی ، جملات نمونه و گفتگوهای مورد استفاده در کل کتاب است.

فهرست مطالب

درس 1. من می بینم که… ، تازه فهمیدم که… / – (는) 구나 /
درس 2. تظاهر به + فعل / – (으 / 느) ㄴ 척하다 /
درس 3. قابل انجام بودن / قابل درک بودن / قابل تحمل بودن – – (으)
درس 4. مانند + اسم / – 같이 ، –
درس 5. به اندازه /
درس 6. Word Builder 12 / 원 (院)
درس 7. حتی اگر… ، هیچ فایده ای ندارد… / – 아 / 어 / 여
درس 8. من دیدم که… ، بنابراین… / –
درس 9. چون یکی داشت -ing / –
درس 10. تمرین ساخت جملات 9
[وبلاگ] دستور العمل های غذایی کره ای: دستور العمل پاجونی ()
درس 11. ساختن اتفاقات اتفاق می افتد (افعال مسبب) / – 이 / 히 / 리 / 기 / 우 / 구 / 추 –
درس 12. بازگویی / گزارش دهی به گفتار / – 더라 (고요)
درس 13. کلمه ساز 13 / 기 (機)
درس 14. مهم نیست که چگونه… / 아무리 – 아 / 어 /
درس 15. دوباره چه بود؟ / 뭐더라؟ ، 뭐였죠؟
درس 16. من گفتم… / – 다니까 (요) ، – 라니까 (요)
درس 17. من شنیدم… ، آنها می گویند که… / – (ㄴ / 는) 대요 ، – (이)
درس 18. من شنیدم… ، آنها می گویند که… / – (ㄴ / 는) 다던데 (요) ، – (이) 라던데 (요)
درس 19. ساخت جمله های سوال گزارش شده / –
درس 20. تمرین ساخت جملات 10
[وبلاگ] افراد مشهور کره ای: غواصان زن رایگان در جزیره ججو (해녀)
درس 21. آیا آنها را نمی شنید که می گویند… / – (ㄴ / 는) 다 다 / 라
درس 22. Word Builder 14 / 정 (定)
درس 23. مهم نیست که شما این کار را انجام می دهید یا نه / – (으)
درس 24. در یک حالت خاص قرار داده شده / Passive Voice + – 어
درس 25. مقید بودن به + فعل / 동사 + – 게 되어 있다
درس 26. علاوه بر… ، علاوه بر… / – (으 / 느) ㄴ
درس 27. تا زمانی که / – 기만 하면 ، – (느)
درس 28. چیزی که + فعل / – ((/ 는) خوانده می شود 다는
درس 29. به طوری که… ، تا جایی که… / –
درس 30. تمرین ساخت جملات 11
[وبلاگ] کارهایی که باید در کره انجام شود: چای گل لوتوس ، چای برگ لوتوس (연꽃 차 ، 연잎 차)
[پاسخ]

صفحات: 204 صفحه

دکمه بازگشت به بالا