دانلود کتاب Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant

خرید ایبوک Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant

برای دانلود ایبوک Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant و خرید کتاب جریان جرم و بهره وری انرژی تصفیه خانه فاضلاب شهری بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF  ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات  IWA Publishing دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.iwaponline.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant

دانلود کتاب Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant دانلود ایبوک جریان جرم و بهره وری انرژی تصفیه خانه
دانلود کتاب Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant دانلود ایبوک جریان جرم و بهره وری انرژی تصفیه خانه

Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Wastewater Treatment Plants
de Ye Shi Cao  (Author)

ISBN-13: 978-1843393825
ISBN-10: 1843393824

Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

ادرس اینترنتی کتاب Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant

https://iwaponline.com

دانلود رایگان کتاب Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

دانلود کتاب Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Sewage Treatment Plant

Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Wastewater Treatment Plants presents the results of a series of studies that examined the mass flow and balance, and energy efficiency, of municipal wastewater treatment plants; it offers a vision of the future for municipal wastewater treatment plants. These studies were undertaken as part of the R & D program of the Public Utilities Board (PUB), Singapore. The book covers the latest practical and academic developments and provides: *a detailed picture of the mass flow and transfer of Chemical Oxygen Demand (COD), solids, nitrogen and phosphorus and energy efficiency in a large municipal wastewater treatment plants in Singapore. The results are compared with the Strass wastewater treatment plant, Austria, which reaches energy self-sufficiency, and the approaches for improvement are proposed. *a description of the biological conversions and mass flow and energy recovery in an up-flow anaerobic sludge blanket reactor – activated sludge process (UASB-ASP) – and compares this to the conventional activated sludge process. *a comprehensive and critical review of the current state of the art of energy efficiency of municipal wastewater treatment plants including benchmarks, best available technologies and practices in energy saving and recovery, institution policies, and road maps to high energy recovery and high efficiency plants. *a vision of future wastewater treatment plants including the major challenges of the paradigm shift from waste removal to resource recovery, technologies and processes to be studied, integrated sanitation system and management and policies. Mass Flow and Energy Efficiency of Municipal Wastewater Treatment Plants is a valuable reference on energy and sustainable management of municipal wastewater treatment plants, and will be especially useful for process and design researchers in wastewater research institutions, engineers, consultants and managers in water companies and water utilities, as well as students and academic staff in civil/sanitation/environment departments in universities.

دانلود ایبوک جریان جرم و بهره وری انرژی تصفیه خانه فاضلاب شهری

جریان جرم و بهره وری انرژی تصفیه خانه های فاضلاب شهری نتایج یک سری مطالعات را ارائه می دهد که جریان و تعادل جرم و بهره وری انرژی کارخانه های تصفیه فاضلاب شهری را مورد بررسی قرار می دهد. این چشم انداز آینده ای را برای تصفیه خانه های فاضلاب شهری ارائه می دهد. این مطالعات به عنوان بخشی از برنامه تحقیق و توسعه هیئت خدمات عمومی (PUB) ، سنگاپور انجام شده است. این کتاب آخرین تحولات عملی و آکادمیک را پوشش می دهد و موارد زیر را ارائه می دهد: *تصویری دقیق از جریان جرم و انتقال تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) ، مواد جامد ، نیتروژن و فسفر و بهره وری انرژی در کارخانه های تصفیه فاضلاب شهری بزرگ در سنگاپور. نتایج با تصفیه خانه فاضلاب استراس ، اتریش ، که به خودکفایی انرژی می رسد ، مقایسه شده و راهکارهایی برای بهبود پیشنهاد شده است. *توصیف تغییرات بیولوژیکی و جریان جرم و بازیابی انرژی در یک راکتور لجن بی هوازی با جریان بالا – فرآیند لجن فعال (UASB -ASP) – و این را با فرایند لجن فعال معمولی مقایسه می کند. *مروری جامع و انتقادی از وضعیت فعلی بهره وری انرژی تصفیه خانه های فاضلاب شهری شامل معیارها ، بهترین فن آوری ها و شیوه های موجود در صرفه جویی و بازیابی انرژی ، سیاست های موسسه و نقشه راه های بازیابی انرژی بالا و کارخانه های با کارایی بالا. *چشم اندازی از تصفیه خانه های فاضلاب آینده شامل چالش های عمده تغییر پارادایم از حذف پسماند به بازیابی منابع ، فناوری ها و فرایندهای مورد مطالعه ، سیستم بهداشتی یکپارچه و مدیریت و سیاست ها. جریان انبوه و بهره وری انرژی کارخانه های تصفیه فاضلاب شهری مرجع ارزشمندی در زمینه انرژی و مدیریت پایدار تصفیه خانه های فاضلاب شهری است و به ویژه برای محققان فرآیند و طراحی در موسسات تحقیقاتی فاضلاب ، مهندسان ، مشاوران و مدیران شرکت های آب و آب مفید خواهد بود. خدمات ، و همچنین دانشجویان و کارکنان دانشگاهی در بخش های مدنی/بهداشتی/محیط زیست در دانشگاه ها.

دکمه بازگشت به بالا