دانلود کتاب Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition

خرید ایبوک Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition

برای دانلود ایبوک Master The Boards USMLE Step 3 نسخه ششم سال 2020 و خرید کتاب آزمون برد استادی USMLE گام سوم ویرایش 6  بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت epub  و azw به همراه PDF تبدیلی و به زبان انگلیسی ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition

ایبوک Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition خرید کتاب آزمون برد استادی USMLE گام سوم ویرایش ششم ISBN-13 : 978-1506254456
ایبوک Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition خرید کتاب آزمون برد استادی USMLE گام سوم ویرایش ششم ISBN-13 : 978-1506254456
Master the Boards USMLE Step 3 6th Ed. Kindle Edition
by Conrad Fischer  (Author)
ISBN-10 : 1506254454
ISBN-13 : 978-1506254456
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition

https://www.vitalsource.com/products/master-the-boards-usmle-step-3-conrad-fischer-v9781506254463

دانلود رایگان کتاب Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition

برای اطمینان از کیفیت ایبوک  ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

https://www.GigaPaper.ir/wp-content/uploads/edd/2021/03/Free-download-pdf-9781506254456-Master-the-Boards-USMLE-Step-3-6th-Edition.pdf

دانلود کتاب Master The Boards USMLE Step 3, 6th Edition

 • Publisher’s Note: Products purchased from third-party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to online practice tests, Qbank, and other resources included with the product.With exclusive tips and targeted review from USMLE expert Conrad Fischer, MD, Master the Boards USMLE Step 3 has the information you need to excel on the exam and match into the residency program you want.Master the Boards USMLE Step 3 helps you identify highly tested concepts, sharpen recall, and recognize the most likely answer on the exam. With expert tips, up-to-date content, and high-yield review, this full-color book will ensure there are no surprises on test day.

  The Best Review
  Exam-like focus on best initial diagnostic test, most accurate test, and most likely diagnosis
  The most clinically current high-yield review
  Step-by-step approach to diagnosis and management, and concise patient safety notes
  Hundreds of full-color diagnostic images
  Practical tips for the CCS (Computer-based Case Simulations)
  Expert GuidanceAvoid surprises on test day with exclusive tips and targeted review from USMLE expert Conrad Fischer, MD.
  We invented test prep—Kaplan (www.kaptest.com) has been helping students for 80 years. Our proven strategies have helped legions of students achieve their dreams.

دانلود ایبوک آزمون برد استادی USMLE گام سوم ویرایش 6

یادداشت ناشر: محصولات خریداری شده از فروشندگان شخص ثالث از نظر کیفیت ، اصالت یا دسترسی به آزمایش های آنلاین آنلاین ، Qbank و سایر منابع موجود در محصول توسط ناشر تضمین نمی شوند.

استاد راهنمای USMLE مرحله 3 با نکات اختصاصی و بررسی هدفمند از متخصص USMLE ، کنراد فیشر ، اطلاعات لازم را برای برتری در آزمون و مطابقت با برنامه اقامت مورد نظر خود دارید.

مرحله 3 استاد USBLE به شما کمک می کند تا مفاهیم بسیار آزمایش شده را شناسایی کنید ، یادآوری را تیز کنید و محتمل ترین جواب را در امتحان تشخیص دهید. این کتاب تمام رنگی با راهنمایی های تخصصی ، محتوای به روز و بررسی پربازده ، اطمینان حاصل می کند که در روز آزمون هیچ شگفتی وجود ندارد.

بهترین بررسی
تمرکز آزمون مانند بهترین تست تشخیصی اولیه ، دقیق ترین آزمایش و به احتمال زیاد تشخیص
بالینی ترین بررسی با بازده بالا
رویکرد گام به گام برای تشخیص و مدیریت و یادداشت های ایمنی مختصر بیمار
صدها تصویر تشخیصی تمام رنگی
نکات عملی CCS (شبیه سازی مورد مبتنی بر رایانه)
راهنمایی کارشناس
در روز آزمون با نکات اختصاصی و بازنگری هدفمند از متخصص USMLE ، کنراد فیشر ، دکتر ، از شگفتی اجتناب کنید.
ما آمادگی آزمون را اختراع کردیم – کاپلان (www.kaptest.com) 80 سال است که به دانشجویان کمک می کند. استراتژی های اثبات شده ما به لژیون های دانش آموزان کمک کرده است تا به آرزوهای خود برسند.

فهرست مطالب کتاب Master the Boards USMLE Step 3 نسخه ششم

Master the Boards USMLE Step 3
Cover
Half Title Page
Other USMLE Titles by Conrad Fischer
Title Page
Copyright (Print + Digital)
Test Changes
About the Authors
USMLE Resources
Acknowledgments
Introduction
About the Step 3
How Is Step 3 Different?
Clinical Encounter Frames
Clinical Settings
Physician Tasks
Step 3 Examination Structure
Guide to the CCS
Score Reporting
Registration for Step 3
Part 1: Internal Medicine
Chapter 1: Neurology
Stroke and TIA
Seizures
Parkinson Disease
Multiple Sclerosis (MS)
Dementia
Headache
Central Nervous System Infections
Head Trauma and Intracranial Hemorrhage
Subarachnoid Hemorrhage (SAH)
Spine Disorders
Neuromuscular Disorders
Chapter 2: Cardiology
Ischemic Heart Disease
Acute Coronary Syndrome
Chronic Coronary Artery Disease
Congestive Heart Failure (CHF)
Valvular Heart Disease
Cardiomyopathy
Pericardial Disease
Aortic Disease
Peripheral Arterial Disease (PAD)
Rhythm Disorders
Syncope Evaluation
Chapter 3: Infectious Diseases
Introduction to Antibiotics
Osteomyelitis
Skin Infections
Sexually Transmitted Diseases
Ulcerative Genital Diseases
Urinary Tract Infection
HIV/AIDS
Infective Endocarditis
Chapter 4: Tropical, Fungal, and Animal- and Tick-Borne Diseases
Tropical Diseases and Parasites
Fungal and Atypical Respiratory Diseases
Animal-Borne Diseases
Tick-Borne Diseases
Chapter 5: Allergy and Immunology
Anaphylaxis
Angioedema
Primary Immunodeficiency Syndromes
Chapter 6: Endocrinology
Diabetes
Thyroid Disease
Calcium Disorders
Adrenal Disorders
Prolactinoma
Acromegaly
Hormones of Reproduction
Chapter 7: Pulmonology
Obstructive Lung Disease
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency
Bronchiectasis
Interstitial Lung Disease (ILD)
Pulmonary Embolism (PE)
Pleural Effusion
Lung Infection
Acute Respiratory Distress Syndrome
Chapter 8: Rheumatology
Arthritis
Seronegative Spondyloarthropathies
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
Sjögren Syndrome
Scleroderma (Systemic Sclerosis)
Myositis
Complex Regional Pain Syndrome (Reflex Sympathetic Dystrophy)
Vasculitis
Inflamed Joints
Upper Extremity Disorders
Bone Disorders
Chapter 9: Hematology
Anemia
Methemoglobinemia
Transfusion Reactions
Leukemia
Myeloproliferative Disorders
Plasma Cell Disorders
Lymphoma
Coagulation Disorders
Heparin-Induced Thrombocytopenia (HIT)
Thrombophilia/Hypercoagulable States
Chapter 10: Gastroenterology
Esophageal Disorders
Epigastric Pain
Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Diarrhea
Malabsorption
Colon Cancer
Diverticular Disease
Gastrointestinal (GI) Bleeding
Acute Mesenteric Ischemia
Constipation
Dumping Syndrome
Diabetic Gastroparesis
Acute Pancreatitis
Hepatitis
Cirrhosis
Chapter 11: Nephrology
Acute Renal Failure
Glomerulonephritis
Other Primary Renal Disorders
Potassium Disorders
Sodium Disorders
Magnesium Disorders
Acid-Base Disorders
Cystic Disease
Incontinence
Hypertension
Chapter 12: Oncology
Oncology
Breast Cancer
Colon Cancer
Lung Cancer
Prostate Cancer
Ovarian Cancer
Testicular Cancer
Part 2: Preventive Medicine
Screening
Vaccinations
Lifestyle Management
Part 3: Biostatistics and Epidemiology
Introduction
Descriptive Statistics
Types of Data
Incidence and Prevalence
Precision, Accuracy, and Reliability
Standard Deviation
Standard Error of the Mean (SEM)
Z-Score
Confidence Intervals (CIs)
Assessing Data for More Than One Group
Study Design, Analysis of Results, and Bias
Null Hypothesis and the Meaning of P-Value
Sensitivity and Specificity
Negative and Positive Predictive Values
Absolute and Relative Risk Reduction
Part 4: Dermatology
Bullous and Blistering Diseases
Infections
Sexually Transmitted Diseases (STDs)
Scabies and Pediculosis
Lyme Disease
Toxin-Mediated Diseases
Malignant and Premalignant Diseases
Scaling Disorders (Eczema)/Papulosquamous Dermatitis
Acne
Rosacea
Part 5: Surgery
Trauma
General Surgery
Preoperative and Postoperative Care
Pediatric Surgery
Orthopedics
Skin Conditions
Urology
Abdominal Wall Hernias
Vascular Surgery
Part 6: Pediatrics
The Newborn
Genetics/Dysmorphology
Growth, Nutrition, and Development
Behavioral Disorders
Immunizations
Childhood Malignancy
Respiratory Diseases
Cardiology
Gastroenterology
Nephrology and Urology
Endocrinology and Rheumatology
Hematology
Neurology
Infectious Disease
Lysosomal and Glycogen Storage Diseases
Infections
Part 7: Obstetrics
The Uncomplicated Pregnancy
Third Trimester Bleeding
Fetal Complications
Medical Complications in Pregnancy
Termination of Pregnancy
Preterm Labor
Normal and Abnormal Labor
Part 8: Gynecology
The Breast
Uterus
Ovaries
Cervix
Pelvic Pain
Vaginal Bleeding and Its Absence
Endocrine Disorders
Menopause
Contraception
Infertility
Gestational Trophoblastic Disease (GTD)
Part 9: Radiology
Choosing an Imaging Study
Recognizing Images
Connecting Images to a Disorder
Part 10: Psychiatry
Psychotic Disorders
Movement Disorders
Anxiety Disorders
Trauma- and Stress-Related Disorders
Mood Disorders
Somatic Symptom and Related Disorders
Eating Disorders and Other Impulse Control Disorders
Psychosocial Problems
Personality Disorders
Substance Use Disorders
Human Sexuality
Part 11: Emergency Medicine/Toxicology
Overdose
Organophosphate Poisoning
Bites
Hypothermia
Acute Altitude Sickness
Part 12: Ethics
Autonomy
Confidentiality
End-of-Life Issues
HIV Issues
Doctor-Patient Relationship
Impaired Physicians
Part 13: Patient Safety
General Patient Safety Goals
Nosocomial Infections
Pressure-Induced Skin Injuries
Complementary and Alternative Medicine
Part 14: Ophthalmology
Retinal Diseases
Glaucoma
Optic Neuritis
Red Eye
Herpes Keratitis
Cataracts
Cavernous Sinus Thrombosis (CST)
Part 15: Ear, Nose, and Throat
Head and Neck Infections
Allergic Rhinitis
Dizziness/Vertigo
دکمه بازگشت به بالا