دانلود کتاب Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide 4th Edition

خرید ایبوک Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide 4th Edition

برای دانلود کتاب Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide 4th Edition بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید ایبوک Midwifery & Women گیگاپیپر
خرید ایبوک Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide 4th Edition دانلود کتاب مامایی و بهداشت زنان بهداشت حرفه ای پرستاری گواهی مرور راهنمای 4th Edition

Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide 4th Edition
by Beth M. Kelsey (Author), Jamille Nagtalon-Ramos (Author)

Paperback: 344 pages
Publisher: Jones & Bartlett Learning; 4 edition (May 1, 2017)
Language: English
ISBN-10: 1284118835
ISBN-13: 978-1284118834

لینک: https://www.amazon.com/Midwifery-Womens-Health-Practitioner-Certification-dp-1284118835/dp/1284118835

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

دانلود رایگان ایبوک Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide 4th Edition

برای اطمینان از کیفیت کتاب ، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره کتاب Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide 4th Edition

Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide, Fourth Edition is a comprehensive review designed to help midwives and women’s health nurse practitioners prepare for their certification exams. Based on the American Midwifery Certification Board (AMCB) and the National Certification Corporation (NCC) test blueprints, it contains nearly 1,000 questions with answers and rationales representing those found on the exams. The Fourth Edition also includes a new chapter on well woman care: menopause and beyond.

Midwifery & Women’s Health Nurse Practitioner Certification Review Guide, Fourth Edition is published in partnership with the American College of Nurse-Midwives (ACNM) and endorsed by the National Association of Nurse Practitioners in Women’s Health (NPWH).

Each new print copy includes Navigate 2 Preferred Access that unlocks a comprehensive and interactive eBook and Navigate 2 TestPrep.

دانلود کتاب مامایی و بهداشت زنان بهداشت حرفه ای پرستاری گواهی مرور راهنمای 4th Edition

مركز پرستاري مامايي و بهداشت زنان، نسخه چهارم يك مرور جامع است كه به منظور كمك به ماماها و پرستاران بهداشتي زنان براي امتحانات صدور گواهينامه آماده شده است. بر اساس هیئت امتحان مامایی آمریکایی (AMCB) و طرح تست شرکت ملی صدور گواهینامه (NCC)، آن شامل تقریبا 1000 سوال با پاسخ و معقول است که نشان دهنده کسانی است که در امتحانات یافت می شوند. نسخه چهارم همچنین شامل یک فصل جدید در مورد مراقبت از زنان به خوبی می شود: یائسگی و فراتر از آن.

مركز مركز مركز پرستاري مامايي و بهداشت زنان، نسخه چهارم با همكاري با کالج آمريكا پرستار مامايی (ACNM) منتشر شده و توسط انجمن ملی پرستاران بهداشت زنان (NPWH) تایید شده است.

هر کپی نسخه جدید شامل Navigate 2 Preferred Access است که یک کتاب جامع و تعاملی و Navigate 2 TestPrep را باز میکند.

دکمه بازگشت به بالا